Mirapexin

Mirapexin

Mirapexin innehåller pramipexol - ett dopaminaktigt ämne som blandannat påverkar muskelstyrningen. Denna medicin kan hjälpa till med lindra besvär till följd av benrastlöshet och Parkinson. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Mirapexin 88 mcg 30 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

805,05 SEK

Mirapexin 180 mcg 30 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.143,48 SEK

Mirapexin 180 mcg 100 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.624,36 SEK

Mirapexin 350 mcg 30 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.755,72 SEK

Mirapexin 350 mcg 100 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

4.560,58 SEK
Patientinformation

Vad är Mirapexin?

Mirapexin innehåller pramipexol - ett dopaminaktigt ämne som blandannat påverkar muskelstyrningen. Denna medicin kan hjälpa till med lindra besvär till följd av benrastlöshet och Parkinson. 

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Mirapexin blandannat mot benrastlöshet. Denna åkomma innebär en krypande, stickande eller smärtsam känsla i benen, särskilt om kvällen och natten. Besvären försvinner när man väl rör på benen. Detta kan vara till stort besvär när man sover, då man ständigt har behov av att röra på benen (benrastlöshet) och därmed får svårt att sova. Mirapexin gör så att besvären avtar och att man kan sova bättre. Mirapexin ordineras även vid Parkinson, ibland kombinerat med annan medicin.

Hur använder man Mirapexin?

Vid behandling av benrastlöshet ska man ta Mirapexin en gång om dan. Svälj tabletten otuggad med lite vatten 2 till 3 timmar före läggdags. Då drar man störst nytta av effekten. Oftast behöver intaget av denna medicin stegas upp. Man börjar med en lägre dosering och ökar efter några dar doseringen tills dess att medicinen når tillräcklig effekt. Sluta aldrig tvärt med Mirapexin, utan låt intaget ebba ut.

Dosering

Läkaren avgör vilken styrka som är lämpligast. Den gängse inledningsdoseringen vid benrastlöshet är:

  • Vuxna: 1 tablett på 0,088 mg kvällstid varje dag under en vecka. Följ därefter det schema läkaren ordinerat.

För behandling av Parkinson gäller annan dosering. Mirapexin är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland medför mediciner biverkningar – så även Mirapexin. De biverkningar som eventuellt kan uppstå är bland andra:

  • Illamående, kräkning;
  • Sömnighet, eller sömnlöshet;
  • Huvudvärk;
  • Förstoppning;
  • Onormala drömmar;
  • Ofrivilliga muskelrörelser.

I bipacksedeln finns en fullständig lista över samtliga möjliga biverkningar. Rådfråga läkare vid stora biverkningsbesvär.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Mirapexin lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot pramipexol eller annat förekommande hjälpämne.

Den som lider av en njuråkomma, hjärt- eller kärlsjukdom eller andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om detta läkemedel är lämpligt. Ange eventuellt annat medicinintag under beställningen, då Mirapexin har växelverkan med ett antal andra läkemedel. Läkaren känner till vilka mediciner som helst inte ska kombineras med Mirapexin.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Ta inte Mirapexin under graviditet eller amning. Detta läkemedel kan påverka reaktionsförmågan. Den som inte är på alerten bör inte bege sig ut i trafiken. Kombinera helst inte Mirapexin med alkohol, utan minska eller avstå hellre helt från starkdrycksintag.