Nervvärk

Nervvärk

I vanliga fall skyddar smärta oss mot kroppsskada. Till exempel drar vi bort handen när den kommer i kontakt med en värmekälla såsom eld. Nervsmärta eller neuropatisk smärta har dock ingen funktion utan är följden av en nervsystemskada. Denna skada kan sitta i hjärnan, ryggmärgen eller nervtrådarna.

Nervvärk kan uppstå spontant, utan skäl, men kan även vara följd av en virusinfektion (bältros), en operation eller en nerv som sitter åt efter en olycka. Diabetespatienter kan också lida av nervvärk på grund av sin åkomma. Smärtan kan också uppfattas olika. Exempelvis kan man lida av en nervvärk som kommer och går, men även en som består.

Nervsmärta symptom
Nervvärk kan kännas som en svidande, ihärdig, brännande smärta. Förutom smärta kan en skadad nerv också påverka genomblödningen i delar av kroppen.

Nervsmärta behandling
Carbamazepin tillhör gruppen antiepileptika. Carbamazepins fördel är att den funkar mot många sorters smärta och därför är föredragen av många läkare.

För en diabetespatient är det väldigt viktigt att behandlingen av åkomman är under kontroll. Vid svår huvudvärk till följd av diabetes eller bältros kommer läkare att ordinera amitriptylin. Amitriptylin tillhör gruppen tricykliska antidepressiva. Denna medicin har många gånger snabbare effekt vid nervvärk än vid depression. Vid nervvärk behövs en mycket lägre dosering för att få effekt än när denna medicin tas mot depression.

Buksmärta
Vid bukvärk (exempelvis till följd av bråck) är vanliga värkpiller (paracetamol) att föredra.

Visa mer

Receptbelagda produkter i denna kategori