Pentasa

Pentasa 500 mg & 1 g är ett receptbelagt läkemedel innehållande aminosalicylat, mot inflammation i mage och tarmar. Det innehåller den kontrollerade utlösningsformen av den aktiva ingrediensen mesalamin. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Pentasa 1 g 60 depottabletter + Konsultation + Serviceavgift

1.377,75 SEK

Pentasa 500 mg 100 depottabletter + Konsultation + Serviceavgift

1.280,31 SEK
Patientinformation

Vad är Pentasa 500 mg & 1 g? 

Pentasa 500 mg & 1 g är ett receptbelagt läkemedel innehållande aminosalicylat, mot inflammation i mage och tarmar. Det innehåller den kontrollerade utlösningsformen av den aktiva ingrediensen mesalamin. Tabletten innehåller också följande inaktiva sammansatta ämnen: acetylerad monoglycerid, ricinolja, kiseldioxid, etylcellulosa, hydroxipropylmetylcellulosa, stärkelse, stearinsyra, socker, talk och vitt vax.  

För vad används Pentasa 500 mg & 1 g? 

Pentasa 500 mg & 1 g är ett läkemedel innehållande aminosalicylat mot inflammationer för patienter med en aktiv lindrig till måttlig ulcerös kolit, en kroniskt inflammerad tarmsjukdom. Det spekuleras att mesalamin minskar inflammationen i tjocktarmen genom blockering av ett enzym som kallas cyklooxignas och hämmar produktionen av prostaglandin i tarmen.  

Hur intar man Pentasa 500 mg & 1 g? 

Pentasa 500 mg & 1 g ska intas oralt. Det är viktigt att inte förvara tabletterna vid en temperatur över 25C. 

Dosering 

Pentasa 500 mg & 1 g ska intas såsom rekommenderas av läkare. Doserna är avsedda för behandling av lindrig till måttlig försämring av ulcerös kolit och för att upprätthålla lindringen av ulcerös kolit.  

Biverkningar  

Vissa personer kan uppleva följande vanliga biverkningar medan de tar Pentasa 500 mg & 1 g:   

 • Svår smärta i buk/mage;  
 • Diarré med blod;  
 • Blödning från ändtarmen.   

Mindre vanliga biverkningar är:   

 • Svåra kramper i buk/mage;  
 • Suddig syn;  
 • Yrsel;  
 • Feber;  
 • Full/uppsvälld känsla;  
 • Häftig huvudvärk;  
 • Nervositet;  
 • Hudutslag/klåda;  
 • Onormalt hjärtslag (långsamt eller snabbt);  
 • Ovanlig trötthet/svaghet.   

Läs bipacksedeln för mer information om biverkningar. Rapportera alltid alla biverkningar till läkare, så att de kan ge råd om hur de kan undvikas eller hur man kan minska effekterna.  

Vem ska inte ta Pentasa 500 mg & 1 g? 

Pentasa 500 mg & 1 g är inte lämpligt för en person som är överkänslig för mesalamin eller salicylater. Försiktighet bör iakttas vid patienter med allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion. Pentasa 500 mg & 1 g ska inte ges åt barn. Patienter med astma ska kontrolleras noga under hela behandlingen med Pentasa 500 mg & 1 g.  

Graviditet/ körförmåga / alkohol 

Det finns inga kända effekter av Pentasa 500 mg & 1 g på fruktsamheten hos män eller kvinnor. Pentasa 500 mg & 1 g ska användas med försiktighet vid kvinnor som är gravida eller ammar om deras läkare bedömer att fördelarna uppväger riskerna. Om ett bröstbarn får diarré, bör amningen avslutas. 
 
Pentasa 500 mg & 1 g påverkar inte körförmågan eller användning av maskiner.  
 
500 mg & 1 g anses inte ha någon växelverkan med alkohol.