Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Aerius

Aerius är ett antihistamin, eller en antiallergimedicin. Dess aktiva ämne desloratadin gör så att kroppen reagerar lindrigare på pollen, husdjur, vissa födoämnen och annat man kan vara allergisk mot. Aerius gör en inte sömnig och finns både som tablett och dryck. Om du vill göra en förfrågan på Aerius, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Aerius?

Aerius är ett antihistamin, eller en antiallergimedicin. Dess aktiva ämne desloratadin gör så att kroppen reagerar lindrigare på pollen, husdjur, vissa födoämnen och annat man kan vara allergisk mot. Aerius gör en inte sömnig och finns både som tablett och dryck.

Om du vill göra en förfrågan på Aerius, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Aerius mot besvär till följd av allergi. Aerius hjälper exempelvis vid hösnuva, allergi mot husdammskvalster eller husdjur - eller vid överkänslighetsreaktioner för vissa födoämnen. En allergisk reaktion kommer ofta tillsammans med (en eller flera av) följande symptom:

 • Nästäppa, rinnande näsa, näsklåda eller nysattack;
 • Andnöd och/eller hosta;
 • Klåda i munnen;
 • Nässelros (hudutslag med kliande bölder);
 • Nässelfeber;
 • Inflammerade, tårande, röda och/eller svidande ögon.

Aerius spärrar kroppens histaminreceptorer, vilket medför att besvären avvärjs eller snabbt avtar.

Hur använder du Aerius?

Tabletten ska sväljas hel med tillräckligt med vatten. Som dryck kan Aerius doseras och tas med medföljande matsked. Drycken är särskilt lämplig för barn, men kan även tas av vuxna. Aerius kan tas med eller utan föda, närsomhelst under dagen. Den som tar Aerius preventivt gör bäst i att göra detta en timma innan förväntad allergisk reaktion. Den som lider av kronisk allergi kan långvarigt ta detta läkemedel dagligen.

Dosering

Aerius finns tillgängligt i olika styrkor. Läkaren avgör vilken styrka som passar ens besvär bäst. Ordineras inte annat är den gängse doseringen av Aerius följande;

Aerius-tabletter:

 • Vuxna och barn på över 12 år: 1 till 2 tabletter av ordinerad styrka en gång om dagen.
 • Barn på mellan 6 och 12 år: 1 tablett av ordinerad styrka en gång om dagen.

Aerius-dryck (0,5 mg/ml):

 • Vuxna och barn på över 12 år: 10 ml en gång om dagen.
 • Barn på mellan 6 till 12 år: 5 ml en gång om dagen.
 • barn på mellan 1 till 6 år: 2,5 ml en gång om dagen.

Svälj den orala lösningen och drick sedan litet vatten.

Om man glömmer att ta en dos i rätt tid ska man ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Man ska inte ta dubbel dos för att kompensera en glömd dos.

Läs igenom bipacksedeln i förväg för att veta mer om Aerius dosering.

Biverkningar

Aerius kan ibland medföra biverkningar, bland andra:

 • Trötthet eller sömnighet. Ta medlet vid läggdags om du lider av detta.
 • Huvudvärk;
 • Mun- eller halstorrhet.

Rådfråga läkare om du drabbas av svåra biverkningar. I bipacksedeln finns vidare information om eventuella biverkningar av denna medicin.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Aerius är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot desloratadin eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga läkare om bruk av detta läkemedel ifall du lider av njurbesvär eller andra hälsobesvär.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Aerius under graviditet och amning endast om läkare ordinerat detta. Bege dig inte ut i trafiken om du drabbats av biverkningar såsom trötthet eller yrsel. Starkdryck kan locka fram biverkningar på Aerius. Drick måttligt eller inte alls under den tid denna medicin tas.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen