Allergie-check inhalationssjälvtest 3 i 1

Allergie-Check® 3 i 1 inhalationstestet innehåller allt du behöver för att genomföra en allergitest. Med testet kan du undersöka om du är allergisk mot dammkvalster, pollen och/eller katter. Du behöver bara en liten bloddroppe från fingertoppen. Blodet blandas med den medlevererade testvätskan i testkassetten, så att eventuella antigener kan påvisas. Det här testresultatet är mycket pålitligt.

Vad är Allergie-Check® 3 i 1 inhalationstest?

Allergie-Check® 3 i 1 inhalationstestet innehåller allt du behöver för att genomföra en allergitest. Med testet kan du undersöka om du är allergisk mot dammkvalster, pollen och/eller katter. Du behöver bara en liten bloddroppe från fingertoppen. Blodet blandas med den medlevererade testvätskan i testkassetten, så att eventuella antigener kan påvisas. Det här testresultatet är mycket pålitligt.

När används Allergie-Check® 3 i 1 inhalationstest?

Allergi mot pollen, katter och dammkvalster förekommer ofta. Efter inandning av de här ämnena (s.k. allergener), uppstår en viss överkänslighet, som till exempel:

 • Täppt- eller rinnande näsa;

 • Nysningar;

 • Klåda i näsan och/eller i ögonen;

 • Rinnande ögon;

 • Andnöd;

 • Hosta, ibland med slemupphostningar;

 • Astmaaktiga besvär som till exempel väsande andning;

 • Dålig sömn;

 • Eksem.

Symptomen på en inhalationsallergi liknar mycket de besvär som uppstår vid andra åkommor som till exempel hösnuva, influensa eller en förkylning, Med ett Allergie-Check® 3 i 1 inhalationssjälvtest kan du enkelt utesluta om det är en allergi eller inte. Då behöver du inte genomföra 3 olika tester; 3 i 1 testet kontrollerar om det finns överkänslighetsreaktioner mot katter, pollen och dammkvalster.

Hur används Allergie-Check® 3 i 1 inhalationstest?

Läs bruksanvisningen före användning. Där beskrivs hur du ska ta bloddroppen i fingret och hur testkassetten fungerar. De allmänna riktlinjerna för användning av Allergie-Check® 3 i 1 inhalationstest är:

 • Gör klart alla delarna ur paketet.

 • Tvätta händerna och torka dem noga.

 • Stick med hjälp av den medlevererade lansetten i fingertoppen, precis som det står i bruksanvisningen.

 • Håll röret horisontalt i bloddroppen. Blodet sugs nu upp av sig självt. OBS! se till att röret fylls upp till markeringen.

 • För nu över bloddroppen till den minsta runda öppningen i testkassetten.

 • Blanda sedan den medlevererade testvätskan i den stora runda öppningen i testkassetten och vänta 15 minuter.

 • Dra den blå delen, som sitter vid sidan, utåt enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Testet aktiveras nu.

 • Efter ytterligare 15 minuter anges resultatet i fönstret. I bruksanvisningen står angivet hur du kan avläsa resultatet.

Ytterligare information om användning av Allergie-Check® 3 i 1 inhalationstest hittar du i bruksanvisningen.

Kan jag köpa Allergie-Check® 3 i 1 inhalationstest utan recept?

Du behöver inget läkarrecept för att kunna beställa Allergie-Check® 3 i 1 inhalationstest.

Tillbaka till toppen