Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Allergy-check Dammkvalster

Allergy-Check® Dammkvalster är ett komplett testkit med vilket du själv kan undersöka om du är allergisk mot dammkvalster. Testet fungerar på basis av en droppe blod som tas genom ett stick i fingret. Bloddroppen blandas i teskassetten med en särskild vätska. På så sätt kan eventuellt närvarande antigener anges. Det här testresultatet är mycket pålitligt.

Vad är Allergy-Check® Dammkvalster?

Allergy-Check® Dammkvalster är ett komplett testkit med vilket du själv kan undersöka om du är allergisk mot dammkvalster. Testet fungerar på basis av en droppe blod som tas genom ett stick i fingret. Bloddroppen blandas i teskassetten med en särskild vätska. På så sätt kan eventuellt närvarande antigener anges. Det här testresultatet är mycket pålitligt.

När används Allergy-Check® Dammkvalster?

Du kan använda självtestet om du vill veta om du är överkänslig mot dammkvalster. Dammkvalstret är ett mycket litet spindeldjur som livnär sig på hudfjäll från människor och djur. Dammkvalstret lever framförallt på dammiga ställen, till exempel i sängkläder, heltäckningsmattor och gardiner. Men även i fuktiga, helst mögliga utrymmen frodas den bra.

Personer med dammkvalsterallergi är inte överkänsliga mot själva kvalstret, utan för djurets avföring. Vid en dammkvalsterallergi förekommer bland annat de här besvären:

 • Täppt eller rinnande näsa;

 • Nysningar;

 • Klåda i näsan och/eller i ögonen;

 • Tårande ögon;

 • Andnöd;

 • Hosta, ibland med slemupphostningar;

 • Astmaaktiga besvär, till exempel pipande andning;

 • Eksem.

De här besvären förekommer även vid andra åkommor, till exempel vid hösnuva eller en förkylning. De kan även tyda på överkänslighet mot (avföring från) dammkvalster.

Om du är allergisk, gäller det att bekämpa dammkvalstren så mycket som möjligt. Det hjälper att dammsuga noggrant och ofta och att regelbundet tvätta sängkläderna på 60 grader. Det finns även särskilda överdrag för madrasser, täcken och kuddar där dammkvalstren inte kan föröka sig så lätt. På internet finns flera tips om hur du kan undvika dammkvalster inomhus. Även (hus)läkaren kan ge råd om detta.

Hur används Allergy-Check® Dammkvalster?

Läs bruksanvisningen före användning. Där anges hur du ska ta bloddroppen och hur testkassetten fungerar. De allmänna riktlinjerna för användning av självtestet för dammkvalsterallergi är:

 • Ta ur delarna ur paketet och lägg dem på ett bord.

 • Tvätta händerna och toka dem noga.

 • Stick med hjälp av den medförda lansetten i fingertoppen precis som det står i bruksanvisningen.

 • Håll röret horisontalt i bloddroppen. Blodet sugs nu upp av sig självt. Röret ska fyllas upp till strecket.

 • För nu över bloddroppen till den minsta runda öppningen i testkassetten. Om du håller änden av röret i öppningen, sugs blodet upp av sig självt.

 • Häll nu testvätskan i den stora runda öppningen i testkassetten och vänta 15 minuter.

 • Dra den blåa delen, som sitter vid sidan, utåt efter 15 minuter enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Testet aktiveras nu.

 • Efter 15 minuter kan man se resultatet i fönstret. I bruksanvisningen står angivet hur du kan avläsa resultatet.

Ytterligare information om användning av Allergy-Check® Dammkvalster hittar du i bruksanvisningen.

Kan jag köpa Allergy-Check® Dammkvalster utan recept?

Du behöver inget läkarrecept för att kunna beställa Allergy-Check® Dammkvalster.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 21-07-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen