Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Androcur

​​​​Androcur innehåller cyproteron, ett ämne som motverkar manliga könshormoner. Detta läkemedel minskar bland annat allvarliga typer av akne och oönskade yttre manliga kännetecken hos kvinnor (till exempel överdriven hårväxt eller håravfall). ​

Vad är ​Androcur​?

​​Androcur är en så kallad antiandrogen: en medicin som bromsar verkan av manliga könshormoner (till exempel testosteron). Kvinnor producerar också androgener. Det kan hända att det produceras för mycket manliga hormoner. Men kroppen kan också regera överkänsligt på en normal androgenhalt. Kvinnor kan i båda fallen få hudbesvär och/eller avvikelser vad gäller hårväxten. Androcur kan minska dessa besvär. ​

När används ​Androcur​?

​​Läkarna skriver ut Androcur för bland annat kvinnor som har besvär av följande åkommor: ​

 • ​​Allvarliga typer av akne. Manliga könshormon stimulerar bland annat talproduktionen (talg). Därigenom blir huden fet och på så sätt kan det uppstå pormaskar och finnar. Läkarna behandlar i första hand akne med andra mediciner. Om de inte verkar, kan läkaren skriva ut Androcur. ​
 • ​​Överdriven hårväxt (hirsutism). För mycket av androgener (eller överkänslighet för manliga könshormoner) kan leda till oönskad hårväxt på ställen där det normalt inte förekommer. Det gäller då styv, mörk hårväxt på överläppen, hakan, bröstet och under naveln.​
 • ​​Flintskallighet enligt manligt mönster (alopecia androgenetica). Även hårsäckarna kan reagera överkänsligt på manliga könshormoner. Därigenom kan det uppstå håravfall. Kvinnor får för det mesta besvär av håravfall på hela huvudhuden. Huvudskålen är då fortfarande täckt av hår, men blir mer och mer synlig. ​

​​Cyproteron, det verksamma ämnet i Androcur, bromsar effekten av de manliga könshormonerna. Därigenom minskar besvären. ​

Hur används ​Androcur​?

​​Använd medicinen såsom din läkare har rådgett. De allmänna riktlinjerna för användning av detta läkemedel är: ​

 • ​​Ta hela tabletten med lite vatten.​
 • ​​Ta tabletten under eller direkt efter måltiden. ​
 • ​​Du får inte bli gravid under behandlingen med denna medicin. Därför måste du förutom Androcur även äta p-piller. Innan du börjar behandlingen kommer läkaren att utesluta en eventuell graviditet. ​
 • Äter du p-piller för första gången eller har du inte tagit p-piller på ett tag? Ta då första p-pillret den första menstruationsdagen. Då är du direkt skyddad mot en graviditet. Ytterligare information om hur du börjar med p-piller hittar du i bipacksedeln om p-piller.
 • Är du inte längre i fertil ålder eller är din livmoder borttagen? I så fall kan du använda Androcur utan att äta p-piller.
 • Kvinnor i fertil ålder behöver bara äta tabletterna Androcur i 10 till 15 dagar per menstruationscykel. Kvinnor som genomgått klimakteriet eller hos dem som livmodern är borttagen äter tabletterna längre.
 • Har du glömt att ta tabletten Androcur och p-pillret? Följ då anvisningarna i bipacksedeln om p-piller. Har du bara glömt att ta tabletten Androcur, ta den ändå om det nästan inte är dags för nästa dos.
 • Vill du sluta med Androcur och har du använt medicinen länge? I så fall är det bättre att gradvist trappa ner medicinen så att kroppen kan vänja sig vid de nya hormonspeglarna.

I bipacksedeln hittar du mer information om användningen av Androcur.

Vilka doseringar finns?

​​Androcur finns att tillgå i varianterna Androcur 10 (1 karta innehåller 15 tabletter à 10 mg cyproteron) och Androcur 50 (1 karta innehåller 10 tabletten à 50 mg cyproteron). Läkaren bestämmer vilken styrka du ska använda och hur länge du ska använda den här medicinen. De allmänna riktlinjerna för doseringen är:​

​​Androcur 10: ​

 • ​​Kvinnor i fertil ålder: en gång per dag 1 tablett under cykelns första dag till och med dag 15. Dessutom ska du även ta p-pillret.​ Dag 16 till och med dag 21 tar du bara p-pillret. Därefter följer en stoppvecka på 7 dagar och då tar du inga piller. Efter stoppveckan upprepas cykeln: du börjar med Androcur och med en ny p-pillerkarta
 • ​​Kvinnor som inte längre menstruerar (efter klimakteriet) eller som opererat bort livmodern: läkaren bestämmer hur många tabletter du ska ta och på vilka dagar du ska ta Androcur. ​

Androcur 50:

 • Kvinnor i fertil ålder: en gång per dag 2 tabletter under cykelns första dag till och med dag 10 Dessutom ska du även ta p-pillret. Dag 11 till och med dag 21 tar du bara p-piller. Därefter följer en stoppvecka på 7 dagar och då tar du inga piller. Efter stoppveckan upprepas cykeln: du börjar med Androcur och med en ny p-pillerkarta. Läkaren kan sänka dosen Androcur efter ett tag om besvären minskar.
 • Kvinnor som inte längre menstruerar (efter klimakteriet) eller som opererat bort livmodern: en gång per dag 0,5 till 1 tablett (25 till 50 mg) under 21 dagar. Därefter följer en stoppvecka på 7 dagar och då tar du inga tabletter. Efter stoppveckan upprepas cykeln. Då börjar du med att ta Androcur igen.

Kvinnor utan livmoder får även ta Androcur kontinuerligt (utan någon stoppvecka).

Detta läkemedel är i princip inte lämpligt för flickor som fortfarande är i puberteten. Androcur skulle eventuellt kunna ha inflytande på hormonhushållningens höjdtillväxt och stabilisering hos dem.

Den här medicinens säkerhet och effektivitet är inte fastställd för barn yngre än 18 år.

För behandling av besvär hos män gäller ett annan doseringsråd. Rådgör med en läkare.

I bipacksedeln finns mer information om doseringen av Androcur.

Vilka är biverkningarna av ​Androcur​?

Mediciner kan ge biverkningar, även om inte alla användare har besvär av dessa. Biverkningar som kan uppträda under behandlingen med Androcur är bland annat:

 • Magbesvär, framförallt illamående. Dessa besvär är för det mesta tillfälliga. Rådgör med en läkare om illamåendet håller i sig.;
 • Stämningsförändringar (passivitet, depression, oro);
 • Viktförändringar (viktökning eller viktminskning);
 • Mer eller mindre lust till sex;
 • Känsliga bröst;
 • Hudutslag;
 • Torr hud på grund av minskad talproduktion;
 • Leverproblem, till exempel gulsot, leverinflammation.

En komplett översikt över alla eventuella biverkningar finns i bipacksedeln. Rådgör med en läkare eller apotekare om du får besvär av biverkningar, även om det gäller besvär som inte står med i bipacksedeln.

Använder du förutom Androcur även p-piller? Dessa kan också ge biverknijngar. I bipacksedeln om p-piller hittar du information om detta.

När får du inte använda Androcur?

Androcur är inte lämpad för alla. Använd denna medicin inte om du till exempel:

 • Är överkänslig mot cyproteron eller mot ett av hjälpämnena i tabletten;
 • Är gravid eller ammar;
 • Haft besvär av ihållande klåda, hudutslag med blåsor eller gulsot under en tidigare graviditet;
 • Lider av en leveravvikelse eller om du har (haft) en svulst i levern;
 • Är mycket försvagad på grund av att du förlorat mycket muskelkraft och vikt;
 • Lider av en långvarig, allvarlig depression;
 • Lider av allvarlig diabetes där blodkärlen är skadade;

Har (haft) en blodkoagulationsstörning eller sikkelcellanemi;

Lider av eller har lidit av en meningiom (vanligtvis godartad hjärntumör).

Var extra försiktig med den här medicinen om du är ung och din menstruationscykel är oregelbunden. Även personer med diabetes måste vara extra försiktiga med användning av Androcur eftersom detta läkemedel kan påverka deras medicinering.

Se bipacksedeln för ytterligare information om kontraindikationer.

Använder du förutom Androcur även p-piller? Även p-piller är inte lämpade för alla. I bipacksedeln för p-piller hittar du information om detta.

Kan Androcur användas i kombination med andra läkemedel?

Cyproteron, det verksamma ämnet i Androcur, har en växelverkan med bland annat följande mediciner:

 • Insulin, eller andra blodsockersänkande medel;
 • Vissa antimögelmediciner;
 • Vissa kolesterolsänkande medel (‘statiner’);
 • Vissa antibiotika (däribland rifampicin);
 • Vissa virushämmare (till exempel ritonavir);
 • Johannesört (läkemedel mot depressioner).

I bipacksedeln hittar du mer information om detta ämne. Rådgör med en läkare om du vill kombinera en av dessa mediciner med Androcur.

Var kan jag köpa Androcur?

Androcur finns uteslutande att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Androcur utan recept?

Androcur finns inte tillgängligt utan recept. Fråga läkaren om ett recept om du vill bli behandlad med detta läkemedel.

Källor

Androcur 10, tabletter 10 mg – Bipacksedel. (juni 2020). Databas läkemedelsinformation. Rådfrågat den 22 juli 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,09078

Androcur 50, tabletter 50 mg – Bipacksedel (juni 2020). Rådfrågat den 22 juli 2020, från Databas läkemedelsinformation. https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,06540

KNMP [Nederländska föreningen för farmaci]. (2019, 30 april). Cyproteron. Apotheek.nl. Rådfrågat den 22 juli 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/cyproteron?product=androcur#!

Maastricht UMC+. (utan datum). Hirsutism. Endocrinologie.mumc.nl. Rådfrågat den 22 juli 2020, från https://endocrinologie.mumc.nl/hirsutisme

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Cyproteron. FK [Farmacotherapeutischkompas] Online. Rådfrågat den 22 juli 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/cyproteron#samenstelling

Tillbaka till toppen