Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Androcur

 • Blockerar effekten av manliga könshormoner
 • Till män: bl.a. vid prostatacancer och onormalt stark sexualdrift
 • Till kvinnor: mot uttalad kroppsbehåring och “manligt” håravfall
 • Ta tabletten efter måltid
 • Ska inte användas i samband med graviditet/amning

Om Androcur

Androcur innehåller hormonet cyproteronacetat. Detta hormon blockerar effekten av manliga könshormoner (androgener). Androgener produceras huvudsakligen hos män men även, i lägre grad, hos kvinnor.

Androcur kan användas vid behandling av både män och kvinnor. Läkemedlet ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Hos kvinnor används Androcur för att behandla sjukdomstillstånd som är kopplade till de manliga könshormonerna, såsom:

 • Uttalad behåring i ansiktet (på överläppen och hakan) och på kroppen (på armarna, låren och bröstet), om inga andra slags behandlingar har haft önskad effekt
 • Uttalat håravfall orsakat av manliga könshormoner (alopeci), ofta i kombination med uttalad akne och/eller fet hy (seborré)

Vid ovanstående tillstånd ska Androcur endast användas om inga andra behandlingar haft tillräckligt bra effekt.

Hos män används Androcur som behandling vid bl.a. följande tillstånd:

 • Onormalt stark sexualdrift (hypersexualitet) och/eller sexuella avvikelser – Androcur ska endast användas om läkaren anser att andra behandlingsmetoder inte är lämpliga
 • Prostatacancer som har gått så långt att varken operation eller behandling förväntas ha någon verkan – Androcur kan inte bota prostatacancer, men lindra de symptom som orsakas av cancern
 • Vid behandling med GnRH-agonister (läkemedel mot prostatacancer) – Androcur hämmar den testosteronhöjning som normalt sett orsakas av GnRH-agonister i behandlingens början
 • Värmevallningar (“hot flashes”) som kan uppstå vid användning av GnRH-agonister (läkemedel mot prostatacancer) eller efter det att en eller båda testiklar har opererats bort

Användning

Androcur ska endast användas under läkares tillsyn. Ett antal riktlinjer vad gäller användande av detta läkemedel är:

 • Tabletterna tas tillsammans med lite vätska efter måltid.
 • Kvinnor i fertil ålder som behandlas med Androcur bör även ta p-piller för att undvika graviditet. Detta gäller inte för kvinnor som genomgått övergångsåldern.

Dosering

Doseringen vid behandling med Androcur föreskrivs av läkare och beror på vilka besvär du har.

 • För kvinnor som tar p-piller räcker det oftast att ta Androcur under cykelns 10 första dagar.
 • Kvinnor som passerat övergångsåldern ska ta Androcur i 3 veckor och sedan hålla en tablettfri vecka (stoppvecka).
 • Kvinnor vars livmoder har operarats bort kan eventuellt ta Androcur kontinuerligt utan stoppvecka.
 • Män ska använda läkemedlet dagligen.

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över riktlinjer gällande behandling med Androcur.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel kan orsaka trötthet eller dåsighet. Ge dig inte ut i trafiken om du får liknande symptom.

Tar du Androcur för behandling av onormalt stark sexualdrift eller avvikande sexuellt beteende ska du undvika att dricka alkohol. Alkohol minskar den effekt som Androcur har på sexualdriften.

För stor eller för liten mängd läkemedel/sluta ta Androcur

Om du har fått i dig för stor mängd Androcur ska du rådgöra med läkare.

Har du glömt att ta en dos Androcur? Hoppa över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du även har glömt att ta ditt p-piller, eller enbart har glömt att ta ditt p-piller, står det i bipacksedeln för p-pillret hur du ska gå tillväga.

Vill du avsluta behandlingen med Androcur? Rådgör alltid först med din läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Androcur är inte lämpligt för var och en. Androcur ska bl.a. inte tas i följande situationer:

 • Om du har störningar i leverfunktionen, som t.ex. vid Dubin-Johnsons eller Rotors syndrom
 • Om du har (eller har haft) en godartad eller elakartad levertumör (detta gäller inte tumörer som orsakas av metastaser p.g.a. prostatacancer)
 • Om du har uttalad trötthet i kroppen med stark avmagring och ökad muskelsvaghet (kakexi) – detta tillstånd kan uppstå i samband med en elakartad tumör
 • Om du har (eller har haft) en godartad hjärntumör (meningeom) – rådgör med läkare om du är osäker
 • Om du lider av allvarlig kronisk depression
 • Om du har (eller har haft) en sjukdom som påverkar blodets koagulering (tromboembolism)
 • Om du har svår diabetes med kärlförändringar
 • Om du har sicklecellanemi (en ärftlig sjukdom som påverkar de röda blodkropparna)
 • Om du är allergisk mot cyproteronacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du är gravid eller ammar
 • Om du under tidigare graviditet haft gulsot (graviditetsikterus) eller ihållande klåda (pruritus gestationis)
 • Om du under tidigare graviditet haft hudutslag med blåsor (herpes gestationis)

Varningar och försiktighet

Var särskilt föriktig med Androcur om du har diabetes. Det kan hända att din behandling mot diabetes måste justeras. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodsocker regelbundet.

Användning med läkemedel som innehåller hormoner har förknippats med ett antal allvarliga tillstånd. Mer information om detta finns i bipacksedeln.

Graviditet och amning

Androcur får inte användas under graviditet och amning.

Tror du att du är eller planerar du att bli gravid? Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda detta läkemedel.

Andra läkemedel och Androcur

Vissa läkemedel interagerar med Androcur. Detta gäller framför allt läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

 • Ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol
 • Ritonavir
 • Rifampicin
 • Fenytoin
 • Johannesört
 • S.k. statiner (läkemedel som sänker blodfetter såsom kolesterol och triglycerider)

Rådgör med läkare om du tar något av ovanstående eller andra läkemedel. Mer information om detta finns i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar. Androcur kan bl.a. ge följande biverkningar:

 • Hos män: erektionsstörningar
 • Viktökning eller -minskning
 • Minskad sexualdrift
 • Depression
 • Andfåddhet
 • Ömhet och svullnad i brösten (hos män: bröstförstoring p.g.a. svullna bröstkörtlar)
 • Trötthet

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över samtliga biverkningar. Om du får biverkningar ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Androcur 50 är cyproteronacetat. Varje tablett innehåller 50 mg cyproteronacetat.

Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon 25 (E 1201), kolloidal (vattenfri) kiseldioxid (E 551) och magnesiumstearat (E 470b).

Tillverkare av Androcur 50 är:

Bayer AG Müllerstraße 178
13342 Berlin
Tyskland

Bayer Weimar GmbH und Co. AG Döbereinerstr. 20
99427 Weimar
Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Androcur 50 kan laddas ner här.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen