Azyter

Azyter ögondroppar innehåller azithromycin, ett antibiotikum. Denna medicin dödar bakterier som förorsakar en ögoninflammation. Härigenom försvinner besvär såsom ett rött öga och ont i ögat, och ögat kan läka. Om du göra en förfrågan på Azyter, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Azyter?

Azyter ögondroppar innehåller azithromycin, ett antibiotikum. Denna medicin dödar bakterier som förorsakar en ögoninflammation. Härigenom försvinner besvär såsom ett rött öga och ont i ögat, och ögat kan läka.

Om du göra en förfrågan på Azyter, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med en registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkarna ordinerar antibiotika mot bakteriella ögoninfektioner. En ögoninfektion gäller oftast bindhinnan, slemhinnelagret som klär insidan av ögonlocken och utsidan av ögonvitan. Du kan känna igen en ögoninflammation genom följande symptom:

  • Smärtsamt, rött öga;
  • Varbildning i ögat, varigenom ögat ibland är igenklibbat;
  • Tårande öga.

Azyter ögondroppar ser till att de bakterier som förorsakar besvären dödas. Härigenom försvinner besvären inom några dagar.

Hur används Azyter?

Tvätta alltid först händerna innan du droppar i ögondropparna. Öppna sedan flaskan, böj huvudet bakåt, dra underögonlocket något neråt så att det uppstår en ränna och droppa 1 droppe i det angripna ögat. Stäng ögat och tryck lätt med pekfingret på tårkanalen i innersta hörnet av ögat i en minut så att den stängs. På så sätt undviker du att vätskan rinner ut genom näsan. Se till att pipetten aldrig kommer i kontakt med ögat eller händerna. På så sätt förblir innehållet längre sterilt. Om du bär kontaktlinser, är det klokt att inte sätta i dem så länge du har besvär av ögoninflammationen.

Dosering

Riktlinjerna för dosering är:

  • Vuxna och barn: droppa 1 droppe i det angripna ögat två gånger om dagen under tre dagar.

Avsluta hela den ordinerade kuren. Rådfråga läkaren om besvären inte försvunnit efter tre dagar.

Biverkningar

Vid behandling med Azyter kan du ibland få besvär av biverkningar. Biverkningar kan till exempel vara:

  • Irritation i det behandlade ögat (klåda, brännande känsla, stickande känsla). Dessa besvär försvinner i regel av sig själv;
  • Klibbigt öga eller en känsla av att du fått något i ögat;
  • Vattnigt öga eller helt enkelt ett torrt öga.

Rådgör med läkaren om du får besvär av biverkningar och även om du får besvär som inte står i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Azyter är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Ta inte ögondropparna om du:

  • Är överkänslig för azithromycin, andra makrolidantibiotika eller för mellanlånga kedjor av triglycerider;
  • Är överkänslig för ett av de använda hjälpämnena.

Använder du även andra läkemedel i ögat, ta då alltid dessa först. Vänta minst en kvart innan du droppar Azyter i ögat. I bipacksedeln kan du läsa mer om detta.

Graviditet / Bilkörning / Alkohol

Du kan tryggt använda Azyter om du är gravid eller ammar. Efter att du droppat i ögondropparna kan du få tillfälligt besvär av suddig syn. Delta inte i trafiken så länge du inte ser tydligt. Det finns inga varningar när det gäller alkoholbruk.

Tillbaka till toppen