Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Bactrim

Bactrim är en kombination av två antibiotikatyper - sulfametoxazol och trimetoprim - och används till att behandla en rad olika bakterieinfektioner, i synnerhet cystit och andra typer av urinvägsinfektion.

Vad är Bactrim?

Bactrim är en kombination av två antibiotikatyper - sulfametoxazol och trimetoprim - och används till att behandla en rad olika bakterieinfektioner, i synnerhet cystit och andra typer av urinvägsinfektion.

Hur fungerar Bactrim?

Bactrim verkar genom att förebygga bakterieväxt, som är orsaken till infektionen. Du bör känna dig bättre efter att ha tagit läkemedlet några dagar. Det är viktigt att notera att Bactrim motverkar virusinfektioner och ska endast användas till att behandla bestyrkta eller starkt misstänkta virusinfektioner, för att hindra uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier.

Hur tar man Bactrim?

Följ alltid anvisningarna på förpackningen, eller från din läkare eller apotekare. Ta läkemedlet oralt med ett glas vatten. Om du har flytande Bactrim i form av en suspension, skaka först flaskan ordentligt och mät noga med skeden eller koppen som medföljer. Drink rikligt med vätska medan du tar Bactrim för att förebygga njurstenar. Om du får magstörningar efter ha tagit Bactrim, pröva att ta det vid en måltid, eller med ett litet glas mjölk.

Förvaring

Förvara Bactrim på en säker, torr plats i rumstemperatur undan direkt dagsljus.

Dosering

Vanligen förskrivs en Bactrim-tablett att tas med 12 timmars mellanrum.

Typisk dosering Bactrim för cystit eller en okomplicerad urinvägsinfektion, är följande:

 • Vuxna: 160 mg med 12 timmars mellanrum
 • Barn och ungdomar mellan 3 och 17 år: 8 mg/kg/dag
 • Spädbarn och barn mellan 2 månader och 2 år: 6-12 mg/kg/dag

Om du missar en dos, ta nästa dos så snart du kommer ihåg, om det inte nästan är dags för nästa planerade dos, då tar du den dosen som planerat. Bli inte frestad att ta en dubbel dos. Fullfölj alltid hela antibiotikakuren, även om du mår bättre.

Har Bactrim några biverkningar?

Liksom all antibiotika, förknippas Bactrim med vissa biverkningar. Om du upplever några allvarliga biverkningar, sluta ta Bactrim och sök akut läkarvård. Den här listan över biverkningar är inte uttömmande.

Vanliga biverkningar av Bactrim inkluderar:

 • Illamående;
 • Kräkningar;
 • Nedsatt aptit;
 • Hudutslag;
 • Nässelfeber.

Mindre vanliga biverkningar inkluderar:

 • Halsont;
 • Ledvärk;
 • Hosta eller rosslingar;
 • Blekhet;
 • Feber;
 • Gulsot (gulfärgad hud och/eller ögonvitor);
 • Farligt lågt antal blodplättar, fastän de vanligtvis återgår till normal nivå inom en vecka efter att medicineringen upphört;
 • Vattning och/eller blodig avföring, ibland tillsammans med magkramp eller feber. Detta kan fortfarande förekomma flera månader efter Bactrim-kuren har avslutats.

När är det inte säkert att ta Bactrim?

Bactrim är inte lämpligt:

 • Om du är allergisk mot något av dess hjälpämnen;
 • Om du har tagit Bactrim tidigare och har en historik av lågt antal blodplättar;
 • Om du har fått en diagnos av en viss anemityp, eller lever- eller njurproblem.

Bactrim är inte lämpligt för spädbarn under 2 månader.

Amning/Graviditet/Bilkörning/Alkohol/

Bactrim kan passera genom moderkakan till fostret och in i bröstmjölken, så det rekommenderas inte att användas under graviditet eller amning, såvida inte fördelarna anses större än riskerna. Det finns inga kontraindikationer gällande bilkörning eller alkoholförtäring.

Kvinnor som tar p-piller bör använda en extra form av preventivmedel medan de tar Bactrim, eftersom det kan minska hormonpillers effekt. Andra läkemedel kan också inverka på Bactrim, så det är väsentligt att du upplyser din läkare om alla läkemedel som du för nuvarande tar, inklusive receptfria eller alternativa behandlingar.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen