Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Clindamycin

Clindamycin är antibiotika. Dess aktiva ämne clindamycin dödar vissa inflammationsorsakande bakterier. Därmed kan kroppen läka så att besvären avtar. Clindamycin kan endast fås mot läkarrecept.

Vad är Clindamycin?

Clindamycin är antibiotika. Dess aktiva ämne clindamycin dödar vissa inflammationsorsakande bakterier. Därmed kan kroppen läka och besvären avtar. Clindamycin kan endast fås mot läkarrecept.

Vad används medicinen för?

En antibiotikakur med Clindamycin hjälper mot olika bakterieinfektioner, bland andra:

 • Lunginflammation, bronkit och andra luftvägsinfektioner;
 • Infektioner i hud och mjukdelar;
 • Bakteriell vaginos (orsakar vaginala besvär såsom klåda och utsöndring);
 • Könssjukdomen trikomonaskolpit ;
 • Led- och beninflammation.

Hur används Clindamycin?

Denna medicin finns bland annat tillgänglig som kapslar. Ta kapseln hel med tillräckligt vatten. Det spelar ingen roll om du tar den före, under eller efter måltiden. En kur med Clindamycin varar oftast mellan 7 och 14 dagar. Fullfölj alltid kuren även om besvären försvinner. Läkaren avgör hur många kapslar som behöver tas per dag och hur länge detta läkemedel behöver tas.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är riktlinjerna för dosering för de flesta infektioner följande:

 • Vuxna: 150-450 mg var 6:e timma under den föreskrivna perioden.

För barn föreskriver läkaren en anpassad dosering. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte, men alla mediciner kan medföra biverkningar. Under en antibiotikakur med Clindamycin kan man erfara följande besvär:

 • Magknip, illamående, diarré och andra bukbesvär. Rådfråga läkare om du drabbas av svår diarré eller svåra magkrämpor;
 • Inflammation i munslemhinnorna;
 • Hudutslag på grund av överkänslighet.

Biverkningarna avtar under tiden eller efter att kuren genomförts. Rådfråga läkare om du drabbas av svåra biverkningar eller biverkningar som inte finns listade i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Clindamycin är inte lämpat för alla. Ta inte detta antibiotikum ifall du:

 • Är överkänslig mot clindamycin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Undergår behandling med eryhromycin - ett annat antibiotikum.

Rådfråga läkaren om du kan ta Clindamycin ifall du lider (eller har lidit) av tarminflammation eller om njurar eller lever inte fungerar som de bör. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka övriga mediciner du möjligen tar, då dessa kanske har växelverkan med Clindamycin.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Clindamycin om du är eller vill bli gravid, eller om du ammar, endast om läkare ordinerat detta. Denna medicin påverkar inte reaktionsförmågan. Det går bra att bege sig ut i trafiken. Denna medicin har inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen