Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Clobex

Clobex är ett medicinskt schampo. Det verksamma ämnet klobetasol tillhör de mycket strakt verkande lokala kortikosteroider (binjurbarkhormoner). Detta läkemedel verkar inflammationsbromsande. Schampot tillämpas som kur för att behandla inflammationsreaktioner på den håriga huvudhuden. Därigenom minskar symptom som fjällning, klåda och rodnad.

Clobex schampo innehåller binjurbarkhormonet klobetasol. Detta ämne bromsar inflammationsreaktioner i huden. Därför minskar besvär såsom fjällning, kläda och rodnad. Clobex schampo är endast lämpat för behandling av den håriga huvudhuden.

Vad är Clobex?

Clobex är ett medicinskt schampo. Det verksamma ämnet klobetasol tillhör de mycket strakt verkande lokala kortikosteroider (binjurbarkhormoner). Detta läkemedel verkar inflammationsbromsande. Schampot tillämpas som kur för att behandla inflammationsreaktioner på den håriga huvudhuden. Därigenom minskar symptom som fjällning, klåda och rodnad.

När används Clobex?

Läkarna skriver ut Clobex schampo mot allvarlig psoriasis på den håriga huvudhuden, även kallad psoriasis capitis. Vid psoriasis är det fråga om en påskyndad delning av hudcellerna i kombination med en inflammationsreaktion i huden. Därför uppstår olika besvär. Psoriasis kan uppstå överallt på huden. Psoriasis capitis går att känna igen genom följande symptom:

 • Tjocka, röda fläckar på huvudhuden;
 • Gråvita till silveraktiga fjällningar som liknar kraftig mjällbildning eller Seborroiskt eksem;
 • Klåda på huvudet;
 • Ställena med psoriasis förekommer framför allt vid hårgränserna, vid tinningarna och i nacken och kan sträcka ut sig till en eller två centimeter under hårgränsen på den hårlösa huden.

Clobex schampo bromsar inflammationsreaktionerna på huvudhuden. Klådan minskar inom några timmar. Fjällningen och rodnaden minskar efter några dagar.

Hur används Clobex?

Använd alltid Clobex schampo enligt läkarens föreskrifter. De allmänna riktlinjerna för användning av schampot är:

 • Applicera schampot på torrt hår.
 • Massera noga in schampot på de angripna ställena.
 • Tvätta händerna direkt efteråt.
 • Låt schampot verka i 15 minuter. Täck inte över huvudhuden (ta inte på dig en badmössa till exempel), det ökar risken för biverkningar.
 • Skölj ur schampot noga och torka håret precis som normalt.
 • Använd inte mer än en halv matsked schampo åt gången.
 • Se till att schampot inte kommer i ögonen eller på ögonlocken, det kan öka ögontrycket, göra linsen grumlig (starr) eller förvärra ögonsjukdomen glaukom (ökat ögontryck). Skölj ögat noggrant med vatten om det trots allt kommit i kontakt med schampot.
 • Använd inte schampot på andra delar av kroppen.
 • Har du glömt att använda schampot? Tvätta håret i alla fall med Clobex om inte dagen nästan är slut. Använd aldrig schampot två gånger per dag för att ta igen den missade hårtvätten.
 • Har du använt schampot länge, rådgör då med en läkare om du vill sluta. Ibland kan besvären förvärras efter att du slutat använda schampot.
 • Clobex schampo har begränsad hållbarhet. Om flaskan öppnades för mer än 6 månader sedan, kan du inte använda schampot längre.

I bipacksedeln hittar du mer information om användning av Clobex schampo.

Vilka doseringar finns?

En milliliter Clobex schampo innehåller 500 mikrogram klobetasol. Läkaren bestämmer hur ofta du ska använda schampot och hur länge du ska använda medicinen. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Clobex schampo är:

 • Vuxna: Applicera 7,5 ml schampo (en halv matsked) på den angripna huvudhuden.

Använd detta läkemedel maximalt fyra veckor i efter varandra. Om besvären förbättras tidigare, rådgör då med en läkare om du kan använda schampot mindre ofta. Förbättras inte besvären, rådfråga även då en läkare.

 • Barn mellan 2 och 18 år: Clobex schampots säkerhet och verksamhet är inte fastställda hos denna åldersgrupp. Rådgör med en läkare om doseringen av schampot hos barnet. Använd Clobex schampo inte längre än 1 vecka utan att rådgöra med en läkare om den fortsatta behandlingen.

Clobex schampo är inte lämpat för barn yngre än 2 år. Läs bipacksedeln före användning.

Vilka är biverkningarna av Clobex?

Om du använder Clobex schampo kan du få besvär av biverkningar. Även om de flesta användare tål denna produkt ganska bra. Besvären som eventuellt kan uppträda är bland annat:

 • En brännande känsla i ögonen, irriterade ögon;
 • En spänningskänsla i ögonen;
 • (Försämring av) glaukom;
 • Hudirritatin;
 • Inflammerade hårsäckar;
 • Torr hud;
 • Klåda;
 • Huvudvärk;
 • Minskad verkan av binjurebarken;
 • Hos barn: tillväxthormonbrist och fördröjd viktökning.

Risken för biverkningar ökar man använder stora mängder schampo eller om man använder schampot länge. Håll dig därför till den rekommenderade doseringen. En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare eller apotekare om du får besvär av biverkningar.

När får du inte använda Clobex?

Clobex schampo är inte lämpat för alla. Använd produkten inte om du till exempel:

 • År överkänslig mot klobetasol eller för ett av de övriga beståndsdelarna i schampot (se bipacksedeln för en översikt);
 • Har besvär av var i såren på huvudhuden.

Detta läkemedel är inte lämpat för behandling av hudbesvär som förorsakats av andra åkommor, såsom en mögelinfektion, virusinfektion, en bakteriell infektion eller någon annan infektion med en parasit.

Är u gravid eller ammar du? Rådgör då med en läkare om användning av Clobex schampo.

Ytterligare information om dessa eller andra varningar hittar du i bipacksedeln.

Kan jag använda Clobex i kombination med andra läkemedel?

Använder du även andra läkemedel på huvudhuden? Rådgör med en läkare hur du kan kombinera medicinen med Clobex schampo.

Var kan jag köpa Clobex?

Clobex schampo finns att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Clobex utan recept

Clobex schampo finns endast att tillgå på recept. En läkare kan skriva ut ett recept på Clobex efter en (online) konsultation.

Källor

Galderma. (augusti 2019). Bipacksedel Clobex 500 mikrogram/g schampo. Databas läkemedelsinformation. Rådfrågat den 6 juli 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h33440.pdf

Nederländska föreningen för farmaci. (2019, 2 maj). Klobetasol på huden. Apotheek.nl. Rådfrågat den 6 juli 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/clobetasol-op-de-huid

Njoo, M. D. (utan datum). Psoriasis capitis / Psoriasis på huvudhuden. Huidarts.com. Rådfrågat den 6 juli 2020, från https://www.huidarts.com/huidaandoeningen/psoriasis-capitis/

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Klobetasol. FK Online, Rådfrågat den 6 juli 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/clobetasol#

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 24-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen