Desloratadin

Desloratadin är en anti-allergimedicin. Det verksamma ämnet desloratadin tillhör gruppen antihistaminer: mediciner som blockerar histaminreceptorerna i kroppen. Detta läkemedel sköter om att kroppen reagerar mindre häftigt på vissa retningar. Du bli inte sömnig av detta medel. Du kan köpa Desloratadin på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn beställa det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Desloratadin?

Desloratadin är en anti-allergimedicin. Det verksamma ämnet desloratadin tillhör gruppen antihistaminer: mediciner som blockerar histaminreceptorerna i kroppen. Detta läkemedel sköter om att kroppen reagerar mindre häftigt på vissa retningar. Du bli inte sömnig av detta medel. Du kan köpa Desloratadin på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn beställa det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad används medicinen för?

Läkare föreskriver Desloratadin vid hösnuva, allergiska reaktioner på husdammkvalster, husdjur och andra retningar, eller vid reaktioner av överkänslighet för vissa födoämnen. Dessa åkommor kännetecknas av (en eller flera) följande symptom:

 • Näsbesvär, såsom en täppt näsa, rinnande näsa eller nysanfall;
 • Andnöd och/eller hosta;
 • Klåda i munnen;
 • Nässelfeber (hudutslag med kliande bulor);
 • Nässelutslag;
 • Ögonbesvär, t.ex. infekterade, tårande, röda och/eller kliande ögon.

Desloratadin sköter om att dessa besvär förekoms eller snabbt avtar. Medlet verkar snabbt och länge: Du behöver bara inta drycken eller tabletten en gång om dagen.

Hur använder man Desloratadin?

Svälj tabletten Desloratadin med lite vatten utan att tugga på den. Du kan inta detta läkemedel före eller efter måltiden vid varje önskat moment på dagen. Om du får mycket besvär av trötthet, är det bättre att inta medicinen på kvällen. Om du glömt att inta Desloratadin, då kan du ännu göra det, om det inte nästan är tid för nästa dos. Inta aldrig en dubbel dos för att kompensera den glömda dosen.

Dosering

Om inte en läkare råder annorlunda, är den rekommenderade doseringen för Desloratadin som följer:

 • Vuxna och barn från 12 år: en gång om dagen 1 tablett.

En läkare avgör hur länge du ska fortsätta att använda denna medicin. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Under användningen av Desloratadin kan du uppleva biverkningar, såsom :

 • Trötthet;
 • Huvudvärk;
 • Torr mun eller hals.

Har du mycket besvär av dessa eller andra problem, rådfråga då en läkare. Mer information om de eventuella biverkningarna av denna medicin finner du i bipacksedeln.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Desloratadin är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för desloratadin eller ett av de använda hjälpämnena.

Överlägg med en läkare om användningen av detta läkemedel om du har en minskad njurfunktion.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Desloratadin ska inte användas under graviditet eller vid amning. Överlägg med en läkare om användning av ett säkrare anti-allergimedel. Det kan hända att du får biverkningar som trötthet. Delta inte i trafiken om du härigenom inte kan reagera uppmärksamt. Alkohol kan förstärka eller framkalla biverkningarna av Desloratadin. Drick ingen eller mindre alkohol så länge du använder denna medicin.

Patientinformation
Tillbaka till toppen