Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Doxyferm

Doxyferm är ett antibiotikum, en medicin som dödar bakterier. Det verksamma ämnet i Doxyferm är doxycyklin. Den här antibiotika-kuren används vid olika bakteriella infektioner.

Doxyferm

Doxyferm är ett antibiotikum, en medicin som dödar bakterier. Det verksamma ämnet i Doxyferm är doxycyklin. Den här antibiotika-kuren används vid olika bakteriella infektioner.

Vad är Doxyferm?

Doxyferm tillhör antibiotika ur gruppen tetracykliner. Det här läkemedlet dödar olika bakteriesorter och kan därför användas vid olika bakteriella infektioner. Det verksamma ämnet doxycyklin tas upp i blodet och når på så sätt den inflammerade vävnaden. Därigenom kan infektionen läka snabbt.

När används Doxyferm?

Läkarna skriver ut Doxyferm mot bland annat följande sjukdomar:

 • Luftvägsinfektioner, till exempel lunginflammation, bronkit, halsinflammation och mellanöroninflammation;
 • Vissa hudinfektioner, till exempel rosacea och svår akne;
 • Vissa bakteriella mag-tarminfektioner, till exempel kolera;
 • Vissa sexuellt överförbara sjukdomar, till exempel klamydia;
 • Lymes sjukdom;
 • Q-feber.

Antibiotika hjälper bara vid infektioner som orsakas av en bakterie. Du kan alltså inte använda Doxyferm mot virusinfektioner.

Hur används Doxyferm?

Läkaren vet hur du ska använda det här läkemedlet. De allmänna riktlinjerna för användning av doxycyklin är:

 • Ta tabletten tillsammans med lite vätska. Du kan eventuellt också först lösa upp tabletten i vatten. Blanda sedan vätskan noga och drick upp den direkt. Fyll på glaset med lite vatten igen och drick även upp den överblivna lösningen.
 • Ta medicinen under (eller precis efter) måltiden. Det minskar risken för biverkningar.
 • Ta inte tabletten i liggande ställning. Om du ligger, är risken större för att medicinen fastnar i matstrupen. Det kan orsaka irritation.
 • Gör alltid helt slut på den ordinerade kuren. Fortsätt att ta tabletterna även om du känner dig bättre. Om du slutar för tidigt, dödas inte alla bakterier, Då kan du bli sjuk igen. Hur länge du ska ta kuren beror på vilken sjukdomen du har. Det kan variera från några dagar till några år.
 • Glömmer du att ta en dos under kuren? Ta då tabletten (tabletterna) ändå, om det nästan inte är dags för nästa dos. Om du inte kan ta den glömda dosen längre, hoppa då helt enkelt över den och fortsätt med det vanliga schemat. Eftersom du ändå måste ta alla tabletterna, slutar kuren lite senare. Den glömda tabletten skjuts tydligtvis upp till ett senare datum.

Ytterligare användning av Doxyferm hittar du i bipacksedeln.

Dosering

En tablett Doxyferm innehåller 100 mg doxycyklin. Läkaren bestämmer hur många tabletter du ska ta och hur länge du ska ta antibiotikakuren. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Doxyferm är:

 • Vuxna och barn från 12 år: 2 tabletter första dagen på kuren, sedan 1 tablett dagligen. Gör slut på hela kuren.
 • Barn från 8 till 12 år med en kroppsvikt från 45 kilo: 2 tabletter första dagen på kuren, sedan 1 tablett dagligen. Gör slut på hela kuren. Barn i den här åldersgruppen får bara använda Doxyferm på råd av en läkare om andra läkemedel inte kommer i fråga.

Det här läkemedlet är inte lämpat för barn yngre än 8 år eller för barn som väger mindre än 45 kilo. I bipacksedeln hittar du kompletterande information om doseringen av Doxyferm.

Biverkningar

Om du behandlas med en antibiotikakur kan du få besvär av biverkningar. Det gäller då till exempel besvär som:

 • Mag-tarmbesvär, till exempel illamående eller diarré;
 • Svullna slemhinnor, till exempel i vaginan, munnen eller svalget. För det mesta handlar det om en mögelinfektion;
 • Hudutslag, ibland med blåsor eller plitor;
 • Bihåleinflammation;
 • Överkänslighet i huden mot solljus. Skydda huden om du är i solen.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du har besvär av kraftiga eller långvariga biverkningar.

När får du inte använda Doxyferm?

Det här läkemedlet är inte lämpat för alla. Använd inte antibiotika på basis av doxycyklin om du till exempel:

 • Är överkänslig mot det verksamma ämnet doxycyklin, andra antibiotika ur gruppen tetracyklin eller för ett av hjälpämnena i tabletten;
 • Har en allvarlig funktionsstörning i levern eller en allvarlig funktionsstörning i njuren i kombination med en funktionsstörning i levern;
 • Är gravid, vill bli gravid eller om du ammar.

Var extra försiktig med det här läkemedlet i följande situationer:

 • Om din mage inte producerar någon magsyra;
 • Om du lider av muskelsjukdomen myastenia gravis.

En fullständig lista med varningar om användningen av Doxyferm hittar du i bipacksedeln. Rådgör först med en läkare om en av de nämnda situationerna är tillämplig på dig.

Kan Doxyferm användas i kombination med andra läkemedel?

Några läkemedel kan påverka varandras verkan. Det bästa är därför att inte ta dem samtidigt. Det verksamma ämnet doxycyklin har en växelverkan med bland annat:

 • Antacidas (mediciner mot halsbränna);
 • Magsyrehämmare, däribland omeprazol, pantoprazol och esomeprazol
 • Järnsupplement;
 • Läkemedlet kinapril (mot högt blodtryck);
 • Medicinen didanosin (mot virala infektioner);
 • Medicinen atovakvon (mot lunginflammation och malaria);
 • Kalciumsupplement (de ska tas minst 3 timmar före eller efter Doxyferm);
 • Medicinen rifampicin (mot tuberkulos);
 • De antieptileptiska medicinerna fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin;
 • Vissa blodförtunnande mediciner.

I bipacksedeln hittar du en fullständig översikt över alla läkemedel som har en växelverkan med Doxyferm. Använder du (en av) de här medicinerna? Rådgör med en läkare om och hur du kan kombinera medlet med Doxyferm.

Var kan jag köpa Doxyferm?

Doxyferm finns att tillgå på ett (online) apotek.

En antibiotikakur på basis av Doxyferm finns endast att tillgå på recept.

Källor

FASS Allmänhet. (Den 11 november 2019). Doxyferm®. Rådfrågat den 18 december 2020, från https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19930319000041&userType=2&docType=3&scrollPosition=714#indication

Nederländska föreningen för farmaci. (Den 29 oktober 2020). Doxycyklin. Apotheek.nl. Rådfrågat den 18 december 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/doxycycline

Nordic Drugs. (Den 24 januari 2020). Doxyferm. Rådfrågat den 18 december 2020, från https://www.nordicdrugs.se/Doxyferm

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Doxycyklin. FK Online. Rådfrågat den 18 december 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/doxycycline

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen