Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil

Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil är ett antiviralt läkemedel för behandling av HIV. Det är en generisk version av Truvada. Det tillhör läkemedelsklassen nukleosida RT-hämmare (NRTI). De fungerar genom att blockera HIV-enzymerna och hindra dem att föröka sig

Vad är Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil?

Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil är ett antiviralt läkemedel för behandling av HIV. Det är en generisk version av Truvada. Det tillhör läkemedelsklassen nukleosida RT-hämmare (NRTI). De fungerar genom att blockera HIV-enzymerna och hindra dem att föröka sig

Vad används Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil till?

Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil används i kombination med andra läkemedel för att behandla HIV hos vuxna och barn, samt att förebygga HIV-infektion hos vuxna och ungdomar, som väger minst 35 kg. och anses ha en hög risk. Det är viktigt att notera att Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil endast ska användas som preexponeringsprofylax (PrEP) i samband med säkra sexmetoder, såsom kondom.

Hur används Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil

Följ alltid din sjukvårdares anvisningar. Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil kommer i tablettform, och ska tas vid samma tidpunkt varje dag, med eller utan mat. Varje tablett ska sväljas med ett glas vatten.

Dosering

Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil finns i styrka 200 mg/245 mg. Din läkare rekommenderar rätt dos för dig. Om du missar en dos, ta nästa dos vid vanlig tid. Ta endast en dos Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil om dagen.

Biverkningar

Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil, liksom de flesta HIV-mediciner, kan ibland orsaka biverkningar, såsom illamående och yrsel. Dessa kan normalt hanteras. Andra, allvarligare biverkningar, inkluderar:

  • Njursvikt;
  • Skelettstörningar;
  • Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS) - allteftersom ditt immunförsvar blir starkare när du tar läkemedlet, kan det få en stark reaktion på en tidigare dold infektion.

Det finns flera andra möjliga biverkningar. För mer information om dessa, rådfråga din apotekare, eller läs informationen i förpackningens häfte.

När är det inte säkert att använda Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil

Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil är ett säkert läkemedel, men långsiktiga verkningar är ännu inte kända. Du ska berätta för din läkare om du:

  • Är allergisk mot någon av ingredienserna, eller andra läkemedel;
  • Har några njur-, lever- eller skelettproblem;
  • Har några andra tidigare medicinska problem.

Det är också viktigt att berätta för din läkare/sjukvårdare om du har upplevt några influensaliknande symtom i munnen, innan du börjar ta Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil. Det kan innebära att du nyligen har utsatts för HIV. I egenskap av PrEP, är Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil inte lämpat att användas för ungdomar under 18.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Det är ännu inte känt om Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil kan skada fostret. Berätta för din läkare/sjukvårdare om du är gravid, planerar att bli gravid, eller om du ammar.

Det är även okänt om Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil har någon effekt på körförmågan och förmågan att använda farliga maskiner. Emellertid är yrsel en rapporterad biverkning, och bilkörning bör undvikas, om du upplever det som en biverkning.

Alkohol har ingen rapporterad interaktion med Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil, så det är säkert att dricka alkohol i måttlig mängd.

Tillbaka till toppen