Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

EpiPen

Förfylld EpiPen är en injektionsspruta fylld av adrenalin (även kallat epinefrin). Adrenalin är ett hormon som avsmalnar blodkärlen och vidgar luftvägarna. På detta vis lindras (tillfälligt) besvär till följd av svår allergisk reaktion.

Vad är EpiPen?

Förfylld EpiPen är en injektionsspruta fylld av adrenalin (även kallat epinefrin). Adrenalin är ett hormon som avsmalnar blodkärlen och vidgar luftvägarna. På detta vis lindras (tillfälligt) besvär till följd av svår allergisk reaktion.

För vad används medicinen?

Den förfyllda EpiPen-injektionssprutan är en akut hjälp vid akut och mycket svår allergisk reaktion. En sådan kan frammanas exempelvis genom intag av vissa födoämnen, insektsbett (getingstick) eller medicin. Vid svår allergi kan kroppen reagera så starkt att en såkallad anafylaktisk reaktion äger rum. Tecken på detta är andnöd, andtäppa, svåra hudutslag, bukbesvär, svullen tunga, sväljsvårighet, hjärtbesvär eller svimning. Genom att omedelbart tillsätta adrenalin med EpiPen-sprutan stävjas dessa besvär tillfälligt.

Hur använder du EpiPen?

Den förfyllda EpiPen-injektionssprutan är ämnad för engångsbruk och kan tas direkt av dig själv eller ges av nån annan. Såhär går det till:

  • Ta av säkerhetskorken (grå)
  • Placera EpiPen-injektionssprutans svarta hatt lodrätt mot sidan av låret.
  • Tryck till ordentligt på sprutan, så att nålen går in i låret.
  • Håll kvar EpiPen-injektionssprutan under 10 sekunder.
  • Dra ut EpiPen-injektionssprutan och stryk över injektionsstället under 10 sekunder.

Vid behov kan injektionen ges genom klädsel. Efter bruk kan du sätta tillbaks säkerhetshatten och slänga injektionssprutan. I EpiPen-injektionssprutans bipacksedel hittar du vidare information om hur denna används. Obs: EpiPen-injektionssprutan måste tas så fort som möjligt vid svår allergireaktion. Därför måste du alltid ha en EpiPen-injektionsspruta med dej ifall du lider av svår allergi. EpiPen-adrenalinet stävjar endast tillfälligt: efter ett tag slutar det verka, och besvären återvänder. Därför är det viktigt att efteråt alltid rådfråga läkare om hur att vidare behandla den allergiska reaktionen.

Dosering

EpiPen-injektionssprutan innehåller 0,3 mg adrenalin (epinefrin) och är ämnad för engångsbruk av vuxna eller barn på över 30 kilo.

Biverkningar

Vid användning av EpiPen-injektionsspruta kan biverkningar uppstå. Hjärtbesvär (hjärtklappning, bröstsmärta) uppstår sällan. Andra biverkningar kan vara skakande händer, huvudvärk eller yrsel. Läs allt om eventuella kontraindikationer, anmärkningar eller andra biverkningar i bipacksedeln.

Graviditet/amning

Du kan utan besvär använda EpiPen-injektionsspruta under graviditet eller amning.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen