Meny

Euthyrox

Euthyrox innehåller sköldkörtelhormonet levotyroxin. Denna medicin tas för att bota eller minska brist på sköldkörtelhormon i kroppen.

Vad är Euthyrox?

Euthyrox innehåller sköldkörtelhormonet levotyroxin. Denna medicin tas för att bota eller minska brist på sköldkörtelhormon i kroppen.

Vad används medicinen för?

Euthyrox hjälper mot besvär som orsakas av en för dåligt fungerande sköldkörtel (hypotyreos). De symptom denna åkomma innebär är bland andra:

 • Trötthet;
 • Lustbrist;
 • Frusenhet;
 • Långsamma rörelser;
 • Viktökning.

Det aktiva ämnet levotyroxin fyller på sköldkörtelhormonhalten. Därmed minskar eller försvinner besvären. Ibland ordinerar läkare Euthyrox även vid en för aktiv sköldkörtel, men då alltid kombinerat med mediciner som hämmar sköldkörtelhormonproduktionen.

Hur använder man Euthyrox?

Svälj Euthyrox-tabletten hel med tillräckligt med vatten. För barn kan det vara en bra idé att först upplösa tabletten i lite vatten. Ta alltid Euthyrox på tom mage, helst en halvtimma innan frukost. Den som glömt att ta Euthyrox kan ännu göra det, förutom om det redan är dags för nästa dos. Då är det bara att hoppa över den glömda dosen.

Dosering

Läkaren vet vilken styrka som passar besvären bäst. Oftast inleds behandlingen med en låg dosering. Har denna otillräcklig effekt, eller om biverkningarna är många, kan läkaren anpassa doseringen. Det kan alltså dröja ett tag innan medicinen ger fullgod verkan. Riktlinjerna för dosering av Euthyrox är:

 • Vuxna och barn: ta en gång om dan hela den ordinerade dosen en halvtimma innan frukost.

Avvik inte från ordinerad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte, men man kan drabbas av biverkningar under behandling med Euthyrox. De biverkningar som kan förekomma är bland andra:

 • Snabbare hjärtslag, hjärtklappning;
 • Kärlkramp (i bröstet);
 • Huvudvärk;
 • Darrning;
 • Rastlöshet.

Rådfråga läkare om du drabbas av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln finns vidare information i ämnet.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Euthyrox är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot levotyroxin eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga läkare om du kan ta Euthyrox ifall du lider av hjärt- eller kärlsjukdom, otillräckligt fungerande hypofys eller en binjureåkomma. Detsamma om du lider av andra hälsoproblem. Ange alltid vilka övriga mediciner du tar under din beställning. Vissa läkemedel har växelverkan med Euthyrox. Läkaren vet vilka kombinationer som behöver undvikas.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar kan fortsätta ta denna medicin i överenskommelse med läkare. Euthyrox påverkar i princip inte trafiklämpligheten. Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Patientinformation
Tillbaka till toppen