Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Flukloxacillin

Flukloxacillin är ett penicillin-antibiotikum. Det verksamma ämnet Flukloxacillin dödar vissa bakterier. Härigenom kan en bakteriell infektion läka och försvinner de tillhörande symptomen, som smärta, feber, svullnad, röd hud och andra inflammationsreaktioner. Flukloxacillin kan bara fås på recept.

Vad är Flukloxacillin?

Flukloxacillin är ett penicillin-antibiotikum. Det verksamma ämnet Flukloxacillin dödar vissa bakterier. Härigenom kan en bakteriell infektion läka och försvinner de tillhörande symptomen, som smärta, feber, svullnad, röd hud och andra inflammationsreaktioner. Flukloxacillin kan bara fås på recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Flukloxacillin vid diverse bakteriella infektioner, som:

  • Luftvägsinfektioner, såsom lunginflammation, halsfluss och inflammerade halsmandlar;
  • Hjärnhinneinflammation;
  • Hudinfektioner, såsom rosfeber, impetigo, inflammerat eksem och bölder.

Flukloxacillin tas upp via tarmarna i blodet och når på så sätt de inflammerade vävnaderna. Efter ett par dagar minskar besvären.

Hur använder du Flukloxacillin?

Flukloxacillin består av kapslar som ska sväljas i sin helhet med ett glas vatten. Inta medicinen på fastande mage (en timme före eller två timmar efter måltiden): föda minskar effekten av detta antibiotikum. Se till att du fullföljer hela kuren, även om du redan mår bättre. Om du slutar för tidigt med att inta Flukloxacillin förintas inte alla bakterier och kan inflammationen komma tillbaka. Läkaren avgör på grund av dina besvär hur länge du ska inta medicinen. För det mesta varar en kur med detta läkemedel mellan fem och tio dagar.

Antibiotika mot halsfluss

Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som orsakas av virus eller bakterier. Symtom på halsfluss är ont i halsen när man sväljer, feber men inte snuva eller hosta. Ibland kan man behandla infektionen själv, men i många fall krävs en medicinsk behandling.

Vid svår halsfluss kan man förkorta sjukdomsdurationen med antibiotika. Får man halsfluss igenom inom en månad, kan antibiotika även vara till nytta.

Halsfluss smittar så fort man får symptom, men med antibiotika är man inte längre smittsam efter två dagars behandling.

Om man får svårt att svälja själv, gapa eller har mycket ont på ena sidan av halsen rekommenderas det att kontakta läkaren.

Flukoxacillin dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är Flukloxacillin dosering vid de flesta infektioner som följande lyder:

  • Vuxna och barn från 12 år: tre gånger om dagen 1 kapsel à 500 mg.
  • Barn från 6 till 12 år: tre gånger om dagen 1 kapsel à 250 mg.

Flukloxacillin kapslar är inte lämpliga för barn yngre än 6 år. Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Läkemedel kan ge biverkningar, fastän inte alla har besvär av dessa. De biverkningar som du kan uppleva vid användningen av Flukloxacillin är bl.a.:

  • Illamående, kräkning;
  • Hudutslag, ibland på grund av överkänslighet. Rådfråga läkaren om du får besvär av detta.

I bipacksedeln står en fullständig översikt över möjliga biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Flukloxacillin är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för Flukloxacillin, andra penicillin-antibiotika eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Lider eller har lidit av en leveråkomma.

Har du andra problem med din hälsa, överlägg då med läkaren om du kan använda detta läkemedel. Flukloxacillin har en växelverkan med andra mediciner, såsom vissa blodförtunnande medel. Uppge vid din läkarkonsultationen alltid vilka läkemedel du använder så att läkaren kan ta hänsyn till detta.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Är du gravid eller vill du bli gravid, använd då bara Flukloxacillin i samråd med läkaren. Du kan inta detta läkemedel utan problem om du ammar. Flukloxacillin har inte något inflytande på din bilkörning. Du får utan hinder kombinera denna medicin med alkohol.

Köpa Flukoxacillin online

Observera: beställ inte Flukloxacillin utan vidare på vilken webbsajt som helst.

Äkta Flukloxacillin säljs inte receptfritt på apoteket. Dokteronline.com är aktiva sedan år 2003 och vi utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt. Vi kan sätta dig i kontakt med en legitimerad läkare online och då kan du göra en förfrågan på Flukloxacillin. Om läkaren godkänner din förfrågan skickar hen ett recept till ett apotek som sedan fraktar medicinen till dig.

Enkelt, smidigt och diskret.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen