Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Invokana

Invokana sänker blodsockerbilden. Det aktiva ämnet canagliflozin gör så att mer socker förs ut med urinet så att blodets glukosmängd sjunker.

Vad är Invokana?

Invokana sänker blodsockerbilden. Det aktiva ämnet canagliflozin gör så att mer socker förs ut med urinet så att blodets glukosmängd sjunker.

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar Invokana mot diabetes typ 2 (sockersjuka). Denna åkomma innebär att kroppen reagerar sämre på insulin och därför oftast inte producerar tillräckligt med insulin. Det innebär att inte all glukos tas upp ur födan till muskler och lever, utan istället blir kvar i blodet. Hög blodsockerhalt ger besvär såsom törst, utmattning, att man behöver kissa ofta och muntorrhet. Är blodsockerhalten för hög en längre tid kan nerverna och organen skadas. Invokana hämmar äggvitans effekt att inte släppa vidare glukoset till urinet, så att mer socker avsöndras via njurarna. Sockret lämnar kroppen med urinet, varpå blodsockerhalten sjunker. Invokana är snabbverkande: de flesta besvären avtar inom några dar. Utmattningen minskar oftast inom någon vecka.

Hur tas Invokana?

Svälj tabletten otuggad med ett glas vatten. Ta medicinen vid en fast tidspunkt, gärna till frukost – men medicinen kan även tas utan föda. Följ de födo- och rörelseråd som läkare eller sakkunnig ger. Hälsosam mat och regelmässig rörelse hjälper kroppen att åter bli känsligare för insulin.

Dosering

Läkare känner till vilken variant som passar bäst. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse inledningsdoseringen: Vuxna: 1 tablett på 100 mg om dan. Läkaren kan eventuellt höja doseringen. Läs bipacksedeln innan intag av detta läkemedel. Denna medicin är olämplig för barn på under 18 år.

Biverkningar

Man kan drabbas av biverkningar under behandling med Invokana. De besvär man eventuellt kan drabbas av är bland andra:

  • Svampinfektion på könsdelarna, som blir känsligare för svamp då blodet innehåller mer socker;
  • Blåskatarr;
  • Socker i urinet (då njurarna avsöndrar mer socker);
  • Hypoglykemi (låg blodsockerhalt);

Den som drabbas av (nån av) dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en utförlig lista över de (ibland svåra) biverkningarna.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Invokana lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid: Överkänslighet mot canagliflozin eller annat av tablettens hjälpämnen; Diabetes typ 1 eller diabetisk ketoacidos. Rådfråga läkare om ifall Invokana kan tas vid: Svåra njur-, lever- eller hjärtproblem eller andra allvarliga hälsoproblem; Intag av andra läkemedel.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör inte ta Invokana. Be istället läkaren ordinera ett annat blodsockersänkande medel. Invokana kan ibland orsaka biverkningar såsom yrsel. Den som drabbas bör inte bege sig ut i trafiken. Invokana har ingen växelverkan med alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen