Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Januvia

Januvia är ett medel som sänker blodets sockerbild. Dess aktiva ämne är sitagliptin, en såkallad dipeptidylpeptidashämmare. Denna medicin förebygger avrivning av inkretinhormoner, som är viktiga vid produktionen av insulin i bukspottkörteln. På så sätt kan mer insulin produceras som stabiliserar blodets glukosvärde hos diabetespatienter.

Vad är Januvia?

Januvia är ett medel som sänker blodets sockerbild. Dess aktiva ämne är sitagliptin, en såkallad dipeptidylpeptidashämmare. Denna medicin förebygger avrivning av inkretinhormoner, som är viktiga vid produktionen av insulin i bukspottkörteln. På så sätt kan mer insulin produceras som stabiliserar blodets glukosvärde hos diabetespatienter.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Januvia till patienter som lider av diabetes mellitus typ 2, en sorts sockersjuka där bokspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin, varför blodets glukoshalt blir för hög. Diabetes förorsakar besvär som törst, kissnödighet, trötthet, ögonbesvär och dålig sårläkning. I långa loppet kan obehandlad diabetes dessutom skada organen. Januvia förbättrar insulinproduktionen så att blodets glukosvärden stabiliseras. Därmed försvinner diabetessymptomen.

Hur använder du Januvia?

Januviatabletter ska sväljas hela med lite vatten, helst under frukosten. Det är viktigt att ta läkemedlet dagligen även om besvären försvunnit. Glömt att ta Januvia? Då kan du ännu göra det, såvida det inte just är dags för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos Januvia för att kompensera för utebliven dos.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna: 1 tablett dagligen, helst under frukosten.

Läkaren avgör hur länge medlet behöver tas. Avvik inte från ordinerad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar Januvia kan ibland drabbas av biverkningar. Detta läkemedels kända biverkningar är bland andra:

  • För låg blodglukoshalt (hypo). Detta orsakar besvär som skakning, huvudvärk, svettning och hunger. En hypo kan uppkomma fortare om du tar andra glukossänkande medel jämte Januvia. Drabbas du av detta kan du äta eller dricka lite druvsocker;
  • Magbesvär såsom illamående, magknip, diarré, fisighet;
  • Muskel- eller ledvärk;
  • Suddig syn, yrsel.

I bipacksedeln finns en fullständig förteckning över möjliga biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Januvia är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot sitagliptin eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga läkare om du kan ta detta läkemedel ifall du lider av bukspottkörtelbesvär, har gallsten, dricker mycket alkohol, har hög blodfetthalt eller andra hälsoproblem. Tar du ytterligare mediciner? Berätta detta för en läkare: Januvia kan hamna i växelverkan med somliga läkemedel. Läs mer om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Januvia om du är gravid eller ammar. Januvia kan ibland orsaka yrsel eller en hypo. Bege dig inte ut i trafiken ifall du drabbas av detta. Alkohol påverkar blodsockerbilden och kan sänka denna (hypo). Drick måttligt med eller avstå helt ifrån alkohol, och drick det aldrig på tom mage.

Patientinformation
Tillbaka till toppen