Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Jentadueto

Jentadueto är en blodsockersänkande medicin som ordineras vid diabetestyp 2. Detta läkemedels aktiva ämnen är linagliptin och metformin.

Vad är Jentadueto?

Jentadueto är en blodsockersänkande medicin som ordineras vid diabetestyp 2. Detta läkemedels aktiva ämnen är linagliptin och metformin.

Vad används medicinen för?

Diabetestyp 2 är en åkomma som orsakas av att bukspottkörteln producerar för lite insulin, vilket gör så att muskler och lever inte reagerar tillräckligt på insulinet. Detta gör så att matsockret inte förbränns tillräckligt, och då förblir blodsockerhalten för hög. Diabetestyp 2 ger besvär såsom törst, kissnödighet, trötthet, dålig sårläkning och muntorrhet. Läkare ordinerar ofta metformin eller en medicin tillhörande DPP 4-hämmargruppen, exempelvis Linagliptin. Ger detta inte önskad verkan kan en medicinkombination hjälpa. Jentadueto innehåller både metformin och linagliptin. Dessa ämnen sänker blodsockerbilden genom att påverka blodsockernivån. Dessutom gör de så att kroppen producerar mindre glukos efter måltid, och därutöver minskar metformin hungerkänslan.

Hur används Jentadueto?

Ta tabletten otuggad med lite vätska, helst under eller strax efter måltid för att undvika magbesvär. Det är viktigt att kombinera medicinintaget med en anpassad diet och tillräcklig motion.

Dosering

Medicinen finns i olika styrkor. Läkare vet vilken variant som är lämpligast. Ordinerar inte läkaren annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 1 tablett två gånger om dan.

Läs igenom bipacksedeln i förväg. Detta läkemedel är olämpligt för barn yngre än 18 år.

Biverkningar

Den som behandlas med Jentadueto kan komma att drabbas av biverkningar. Då handlar det om besvär såsom:

 • Bukproblem (blandannat diarré, illamående, kräkning, minskad aptit);
 • Kliande hudutslag;
 • Förkylningsbesvär.

Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns en översikt av de biverkningar denna medicin kan medföra.

När får man inte använda denna medicin?

Läkemedlet Jentadueto lämpar sig inte för alla. Ta exempelvis inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot linagliptin, metformin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Hjärtbesvär eller lever- eller njurproblem;
 • Tidigare fall av diabeteskoma;
 • allvarlig inflammation;
 • Obehandlad diabetes eller diabetisk ketoacidos;
 • Uttorkning;
 • Stort alkoholintag (dagligt eller utspritt);
 • Diabetestyp 1: Jentadueto är inte ämnat för behandling av denna sorts diabetes.

I vissa fall bör man ta detta läkemedel extra varligt (se bipacksedel). Jentadueto har dessutom växelverkan med andra mediciner. Läs vidare i detta ämne i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör ta Jentadueto endast om läkare ordinerat detta. Den som drabbas av biverkningar som påverkar reaktionsförmågan bör inte bege sig ut i trafiken förrän dessa helt avtagit. Kombinera inte Jentadueto med alkohol, då detta kan medföra svåra biverkningar.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen