Meny

Levotyroxin (Levaxin)

Levotyroxin (Levaxin) är en sköldkörtelsmedicin. Dess aktiva ämne Levotyroxin (Levaxin) är ett sköldkörtelshormon. Detta läkemedel fyller på kroppens sköldkörtelshormonbrist. Om du är vill göra en förfrågan på Levaxin , kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Levotyroxin (Levaxin)?

Levotyroxin (Levaxin) är en sköldkörtelsmedicin. Dess aktiva ämne Levotyroxin (Levaxin) är ett sköldkörtelshormon. Detta läkemedel fyller på kroppens sköldkörtelshormonbrist.

Om du är vill göra en förfrågan på Levaxin , kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Levotyroxin (Levaxin) vid en för svagt fungerande sköldkörtel som producerar för lite hormoner, vilket kan leda till kroppsliga åkommor såsom:

 • Trötthet;
 • Lustbrist;
 • Frusenhet;
 • Långsamhet;
 • Viktökning.

Genom att Levotyroxin (Levaxin) kompenserar för sköldkörtelhormonbristen minskar eller försvinner symptomen. Levotyroxin (Levaxin) ordineras även ibland för en för aktiv sköldkörtel, då i kombination med andra läkemedel som hämmar sköldkörtelhormonproduktionen.

Hur använder man Levotyroxin (Levaxin) ?

Levotyroxin (Levaxin)-tabletterna måste sväljas hela med tillräckligt med vätska. Ta alltid medicinen på tom mage om morgonen, ungefär en halvtimma innan frukost. Föda minskar nämligen upptaget av medicinen. För småbarn kan tabletten finmalas och blandas till en gröt. Har du glömt att ta Levotyroxin (Levaxin) bör du göra det så fort som möjligt, såvida det inte redan är dags för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en utebliven.

Dosering

Levotyroxin (Levaxin) finns tillgängligt i olika styrkor (0,025 mg; 0,100 mg; 0,150 mg). Oftast ordinerar läkaren inledningsvis en låg styrka. Om medicinen inte hjälper, eller om du drabbas svårt av biverkningar, kan medicinstyrkan anpassas. Det kan därför dröja en tid innan Levotyroxin (Levaxin) fungerar optimalt. De gängse doseringsriktlinjerna för Levotyroxin (Levaxin) är:

 • Vuxna och barn: ta dagligen hela den ordinerade dosen en halvtimma före frukost.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Vid behandling med Levotyroxin (Levaxin) kan man ibland drabbas av biverkningar, exempelvis innan rätt dosering av medicinen uppnåtts. De biverkningar som kan förekomma är bland andra:

 • Snabbare hjärtslag, hjärtklappning;
 • Kärlkramp (i bröstet);
 • Huvudvärk;
 • Darrning;
 • Rastlöshet.

Kontakta läkare ifall du drabbas svårt av dessa eller andra biverkningar. Läs vidare information om möjliga biverkningar i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Levotyroxin (Levaxin) är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänsligt mot Levotyroxin (Levaxin) eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga en läkare om du kan ta Levotyroxin (Levaxin) ifall du lider av en hjärt- eller kärlsjukdom, diabetes eller en binjureåkomma. Levotyroxin (Levaxin) kan hamna i växelverkan med andra mediciner. Läkare känner till vilka kombinationer det rör sig om. Ange under internetkonsultationen vilken medicinering du tar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar kan ta denna medicin, men bör rådfråga en läkare för att få en anpassad dosering. Levotyroxin (Levaxin) påverkar inte trafiklämpligheten. Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Patientinformation
Tillbaka till toppen