Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Multicheck Plus Glukos- & Urinsyremätare

Multicheck Plus är en multifunktionell mätare. Apparaten mäter både glukoshalten och urinsyrehalten i blodet. Det behövs bara en bloddroppe per test. För testet finns det en medlevererad särsklild stickpenna. Du tar ett stick i fingret med den och med testremsan fångar du sedan upp en bloddroppe. Multicheck Plus mätaren analyserar blodet och fastställer glukos- eller urinsyrehalten.

Vad är Multicheck Plus Glukos- & Urinsyremätare?

Multicheck Plus är en multifunktionell mätare. Apparaten mäter både glukoshalten och urinsyrehalten i blodet. Det behövs bara en bloddroppe per test. För testet finns det en medlevererad särsklild stickpenna. Du tar ett stick i fingret med den och med testremsan fångar du sedan upp en bloddroppe. Multicheck Plus mätaren analyserar blodet och fastställer glukos- eller urinsyrehalten.

När används Multicheck Plus Glukos- & Urinsyremätare?

För personer med diabetes och hyperurikemi (förhöjda nivåer urinsyra) är det viktigt att mäta glukos- och urinsyrehalten i blodet regelbundet.

Vid diabetes reagerar kroppen inte eller inte tillräckligt på det insulin som bukspottkörteln producerar. Därför svänger blodsockret alldeles för mycket. Ett för högt blodsockervärde är skadligt för blodkärlen och organen. En för låg blodsockerspegel kan orsaka obehagliga besvär, som till exempel darrningar, suddig syn, hjärtklappningar och svettningar. I värsta fall kan till och med medvetslöshet uppträda.

En för hög urinsyrehalt i blodet kan förorsaka ett smärtsamt giktanfall. Urinsyrekristallerna sätter sig då i stortåleden. Vidare kan en för hög urinsyrehalt förorsaka njursten. En för låg urinsyrehalt är mindre skadligt, men kan eventuellt tyda på andra sjukdomar.

(Huis)läkaren kan (låta) fastlägga glukos- och/eller urinsyrevärdet på sin mottagning eller på sjukhuset. Med Multicheck Plus Glukos- & Urinsyremätaren kan du analysera blodet själv. Med ett enkelt fingerstick vet du om glukos- och eller urinsyrehalten är för hög, för låg eller normal inom några minuter.

Hur används Multicheck Plus Glukos- & Urinsyremätare?

Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. Här förklaras hur du ska installera och testa och hur du kontrollerar blodkärlen med Multicheck Plus mätaren. De allmänna riktlinjerna för att genomföra ett självtest med Multicheck Plus Glukos- & Urinsyremätaren är:

  • Lägg, före du ska testa, klart alla delar som behövs för testet.

  • Placera en ny lansett i stickpennan och ställ in det rätta prickdjupet.

  • Ta ut 1 testremsa ur röret och placera den, såsom det anges i bruksanvisningen, i mätaren. Se till att du använder den rätta remsan. För varje blodvärde finns det en annan typ av testremsa. För, vid första användningen av mätapparaten eller efter att du öppnat ett nytt rör med testremsor, in kontrollnumret (det står på röret).

  • Tvätta händerna och torka dem noga och/eller desinfektera fingertoppen med alkohol.

  • Sick med hjälp av stickpennan på sidan av fingertoppen enlig anvisningarna i bruksanvisningen. Fånga upp bloddroppen med testremsan precis som det anges i bruksanvisningen.

  • Mätaren räknar ner några sekunder. Därefter visas det uppmätta blodvärdet i displayen.

  • Mätaren kan spara blodvärdena i minnet. På så sätt får du en bra översikt över dina blodvärden under en lång tid.

Kan jag köpa Multicheck Plus Glukos- & Urinsyremätaren utan recept?

Du behöver inget läkarrecept för att kunna beställa Multicheck Plus Glukos- & Urinsyremätare.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 25-07-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen