Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Pradaxa

Pradaxa är ett antikoagulantmedel. Det verksamma ämnet dabigatran minskar blodets levringsförmåga och hjälper på så sätt till att minska risken för trombos. Det här läkemedlet används även för barn från 8 år och uppåt.

Vad är Pradaxa?

Antikoagulantmedlet Pradaxa är ett läkemedel ur gruppen ‘direkta antikoagulantmedel’. Kapslarna innehåller det verksamma ämnet dabigatran; ett medel som motverkar att det bildas blodproppar genom att bromsa koaguleringsproteinet (IIa, eller trombin).

Vid användning av Pradaxa behöver man inte kontrollera blodet.

När används Pradaxa?

Vissa människor löper större risk för att blodproppar bildas. Det är farligt: om en sådan blodpropp löser sig, kan det (delvis) täppa till ett blodkärl. Det kallas trombos. Följderna är allvarliga: en propp i en åder eller i ett blodkärl kan till exempel förorsaka en stroke eller en lungemboli.

Ett antikoagulantmedel såsom Pradaxa leder till att blodet inte levrar sig så lätt. På så sätt minskar risken för ett tilltäppt blodkärl. Läkarna ordinerar Pradaxa i följande situationer, till exempel:

 • Vid en höft- eller knäoperation, för att förebygga trombos;
 • För att undvika en hjärninfarkt eller en hjärnblödning (stroke) vid förmaksflimmer (hjärtrytmrubbningar);
 • Vid behandling av ett trombosben eller en lungemboli och/eller för att förebygga att detta upprepas.

Hur används Pradaxa?

En läkare eller apotekare talar om för dig hur du ska använda Pradaxa. De allmänna riktlinjerna för användningen av Pradaxa är:

 • Ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. På så sätt glömmer du inte en dos så lätt. Det är viktigt att du verkligen tar medicinen varje dag.
 • Ska du använda det här läkemedlet två gånger per dag? Fördela det då jämnt över dagen, till exempel på morgonen och på kvällen. På så sätt får du i dig det verksamma ämnet riktigt.
 • Du kan ta läkemedlet med eller utan mat.
 • Svälj kapseln hel med tillräckligt med vatten. Tugga inte sönder kapseln och öppna den inte. Sitt rakt upp en halvtimme eller stå upp efter att du tagit läkemedlet. På så sätt förebygger du att kapseln fastnar i matstrupen.
 • Har du glömt att ta en dos? Om det är mer än 6 timmar tills du ska ta nästa dos kan du ändå ta den glömda kapseln. Ska du ta följande dos inom 6 timmar? Hoppa då över den glömda kapseln och fortsätt med det ordinarie schemat. Ta aldrig en dubbel mängd av medicinen för att kompensera den glömda kapseln.

Du hittar ytterligare information om användningen av Pradaxa i bipacksedeln.

Vilka doseringar finns?

Pradaxa finns att tillgå i kapslar på 75, 110 och 150 mg. Läkaren bestämmer vilken styrka du ska ha och hur länge du ska fortsätta använda medicinen. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Pradaxa är:

 • Vuxna och barn från 8 år (om de kan svälja kapseln): beroende på sjukdomen 1 till 2 kapslar en till två gånger per dag i den ordinerade styrkan.

Kapslarna är inte lämpade för barn under 8 år och för äldre barn som inte kan svälja kapslarna. Läkaren kan ordinera denna grupp en annan medicintyp.

Kompletterande information om doseringen av Pradaxa hittar du i bipacksedeln.

Vilka är biverkningarna av Pradaxa?

Om du behandlas med Pradaxa kan även biverkningar uppträda, även om detta långtifrån alltid händer. Biverkningar som eventuellt kan uppträda år bland annat:

 • Större risk för blödningar, till exempel blodutgjutningar i huden och näsblod. Även på andra ställen i kroppen kan blödningar uppträda. Rådfråga en läkare om du får besvär av allvarliga symptom, såsom blod i avföringen eller i urinen, en blödning i ögat, upphostningar av blod eller blodiga kräkningar eller ovanliga vaginala blödningar;
 • Mag- tarmbesvär, såsom illamående, magont eller diarré;
 • Blodbrist.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du har besvär av en av dessa biverkningar.

När får du inte använda Pradaxa?

Det här antikoagulantmedlet är inte lämpat för alla. Använd inte Pradaxa om du till exempel:

 • Är överkänslig mot det verksamma ämnet dabigatran eller för ett av hjälpämnena i kapseln;
 • Har en stark nedsatt njur- eller leverfunktion;
 • Har en konstgjord hjärtklaff;
 • Lider av antifosfolipidsyndromet;
 • Har en allvarlig blödning eller större risk för att få det (tillexempel om du har mag- tarmsår, en särskild leversjukdom, en aneurysm, eller om du nyligen genomgått en hjärt- rygg- eller ögonoperation eller om du haft en hjärnblödning);
 • Om du tar andra antikoagulantläkemdel (om du inte byter från ett sådant medel till Pradaxa);
 • Är gravid eller ammar.

I vissa fall måste man vara extra försiktig med användningen av Pradaxa, till exempel om du:

 • Är äldre än 75 år;
 • Väger mindre än 50 kg;
 • Ska opereras.

Kompletterande varningar om användningen av Pradaxa hittar du i bipacksedeln. Rågör med en läkare om en av dessa varningar gäller för dig eller om du inte säkert vet om Pradaxa är lämpligt för dig.

Kan Pradaxa användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel har en växelverkan med Pradaxa. Det gäller till exempel för:

 • Mediciner som har inflytande på blodkoaguleringen, till exempel aspirin (acetylsalicylsyra), fenprocoumon och acenokumarol;
 • Inflammationshämmande smärtstillande läkemedel (NSAIDs), till exempel diklofenak och celecoxib;
 • Vissa mediciner mot epilepsi;
 • Vissa antidepressiva läkemedel;
 • Vissa mediciner mot tuberkulos;
 • Vissa mediciner mot hiv och hepatit C;
 • Vissa antimögelmediciner (såsom ketokonazol).

En fullständig översikt över alla mediciner som har en växelverkan med Pradaxa finns i bipacksedeln. Läkaren vet om du kan kombinera dina mediciner med Pradaxa.

Var kan jag köpa Pradaxa?

Pradaxa finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Pradaxa utan recept?

Det här läkemedlet är receptbelagt. Du måste ha ett recept från en läkare om du vill beställa Pradaxa.

Källor

Kollegium för bedömning av läkemedel. (utan datum). Pradaxa 75 mg hårda kapslar. Databas för läkemedelsinformation. Rådfrågat den 20 juli 2021, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,73882

Nederländska hjärtstiftelsen. (utan datum). Allt om antikoagulantmedel. Hjärtstiftelsen. Rådfrågat den 20 juli 2021, från https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/medicijnen/antistollingsmedicijnen

KNMP [Nederländska föreningen för farmaci]. (13 augusti, 2020). Pradaxa. Apotek.nl. https://www.apotheek.nl/medicijnen/dabigatran?product=pradaxa

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Dabigatran. Farmakoterapeutisk Kompass. Rådfrågat den 20 juli 2021, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/dabigatran

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 28-07-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen