Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Questran

Questran är en indirekt kolesterolsänkare. Det verksamma ämnet kolestyramin binder gallsyra, som därigenom transporteras snabbare via avföringen. Gallsyra produceras av levern och är inblandad i matsmältningen av fett ur födan. Levern använder kolesterol för att producera gallsyra. Questran gör att levern producerar mer gallsyra. Därigenom förbrukas det också mer kolesterol och sjunker kolesterolhalten i blodet.

​​Questran är ett kolesterolsänkande medel. Det verksamma ämnet kolestyramin minskar även mängden gallsyra i huden och i tarmarna, varigenom besvär såsom klåda och diarré kan minska. Detta läkemedel består av ett puder som är lätt att inta.​

Vad är Questran?

Questran är en indirekt kolesterolsänkare. Det verksamma ämnet kolestyramin binder gallsyra, som därigenom transporteras snabbare via avföringen. Gallsyra produceras av levern och är inblandad i matsmältningen av fett ur födan. Levern använder kolesterol för att producera gallsyra. Questran gör att levern producerar mer gallsyra. Därigenom förbrukas det också mer kolesterol och sjunker kolesterolhalten i blodet.

När används Questran?

Questran ordineras bland annat vid följande sjukdomar:

 • En för hög kolesterolhalt. För mycket av vissa fettämnen i blodet höjer risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Särskilt LDL-kolesterol är skadligt för att denna fettsort sätter sig snabbare fast på kärlväggarna. Kroppen producerar själv kolesterol, men det finns även i födan.
 • Diarré till följd av störd gallsyreupptagning i tarmen. En störd gallsyreupptagning kan till exempel uppstå genom en sjukdom eller en operation i tarmarna. Questran binder gallsyran i tarmarna. På grund av detta minskar diarrén.
 • Klåda genom gallstoppning. Om gallvätska inte kan rinna till gallblåsan på ett bra sätt (till exempel genom gallstenar eller under en graviditet), kan den samla upp sig i huden. Därigenom kan det uppstå häftig klåda. Questran minskar galluppsamlingen i huden och lindrar på så sätt klådan.

Hur används Questran?

Använd Questran alltid enligt anvisningarna i bipacksedeln eller enligt ordinationerna från en läkare. De allmänna riktlinjerna för användning av detta läkemedel är:

 • Questran är ett pulver som levereras i påsar. Inta aldrig pudret torrt utan lös upp innehållet i påsen i 150 ml vatten. Rör noga om i vätskan en eller två minuter och drick sedan upp den direkt.
 • Ta helst medicinen under måltiden.
 • Har du glömt att ta Questran? Du kan ta läkemedlet ändå, såvida det nästan inte är dags för följande dos. Ta aldrig en dubbel dos för att ta igen den glömda medicinen.
 • För det mesta byggs doseringen långsamt upp för att undvika mag-tarmbesvär. Du tar då först en påse. Tål du inte medicinen, kan du stegvis övergå till den rekommenderade doseringen.

Läs bipacksedeln innan användning. Här finns mer information om användning av detta läkemedel.

Vilka doseringar finns?

En dospåse Questran innehåller 4 gram kolestyramin. Läkaren bestämmer hur många påsar du behöver. De allmänna riktlinjerna för doseringen hos vuxna är:

 • Vid en hög kolesterolhalt: 3 till 4 påsar per dag fördelat över 1 till 2 gånger. Ta inte mer än 6 påsar (24 gram) per dygn. Har inte kolesterolhalten sjunkit tillräckligt efter 1 månad, ska behandlingen stoppas.
 • Vid diarré: 1 påse fyra gånger om dagen. Vid otillräcklig effekt kan en läkare höja doseringen till högst 6 påsar per dag. Om diarrén ännu inte minskat efter tre dagar, ska behandlingen med denna medicin stoppas.
 • Vid klåda på grund av gallstoppning: startdosen är 3 till 4 påsar en gång om dagen. Underhållsdoseringen är 1 till 2 påsar om dagen. Ta aldrig mer är 6 påsar per dygn.

Questran är även lämpat för barn. Läkaren beräknar den rätta doseringen baserat på barnets kroppsvikt. Du hittar mer information om Questran in bipacksedeln.

Vilka är biverkningarna av Questran?

Läkemedel kan ge biverkningar. Det gäller även för Questran, även om de flesta användare tål denna medicin. Biverkningar som kan förekomma är bland annat:

 • Förstoppning (obstipation). Risken för dessa biverkningar är större om man tar höga doser och hos personer äldre än 60 år;
 • Andra tarmproblem, såsom magont, diarré, fet avföring och/eller väderspändhet;
 • Magproblem, såsom halsbränna, uppstötningar, illamående och/eller kräkningar;
 • Vid långvarig användning: minskad upptagning av fettlösliga vitaminer (A,D,K). Ett kosttillskott komplettera bristerna. Rådgör med en läkare m detta.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare eller apotekare om du får problem av dessa biverkningar.

När får du inte använda Questran?

Questran är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte detta läkemedel om du:

 • Är överkänslig för kolestyramin eller för ett av hjälpämnena i pudret;
 • Har helt förstoppade gallvägar;
 • Har besvär av blodig diarré eller av exsudativ diarré (tunn avföring med extra vätskeutsöndring förorsakat av en inflammerad tarmvägg).

Om du har (haft) magsår, måste du vara extra försiktig med detta läkemedel. Rådgör i så fall med en läkare om eller hur du kan använda Questran.

Är du gravid eller ammar du? Rådgör med en läkare om du får använda detta läkemedel.

Kan Questran användas i kombination med andra läkemedel?

Läkemedel kan påverka varandras verkan. Även Questran har en växelverkan med några läkemedel, däribland:

 • Vissa blodförtunnande medel (kumarinderivater). Informera trombosetjänsten om din behandling med Questran;
 • Vissa hjärtmediciner (digitalisgruppen);
 • Vissa vätskedrivande tabletter;
 • Vissa sköldkörtelhormoner;
 • Antibiotika ur gruppen tetracykliner;
 • Fenobarbital (en epelepsimedicin);
 • Fenylbutazon (en smärtstillare).

Ta inte dessa mediciner (för en fullständig översikt: se bipacksedeln) samtidigt med Questran utan ta dem minst 1 timma innan eller 4 timmar efter du tagit Questran. Risken för en växelverkan minskar då betydligt.

OBS! Sluta helt med användning av Questran i samråd med en läkare om du använt detta läkemedel länge i kombination med mediciner som kräver noggrannhet (såsom sköldkörtelhormoner, hjärtmediciner eller blodförtunnande medicin). Om du slutar helt plötsligt med Questran så kan risken för (ibland farliga) biverkningar öka. En läkare vet hur du kan trappa ner användningen av Questran.

I bipacksedeln kan du läsa mer om detta ämne.

Var kan jag köpa Questran?

Questran finns endast tillgängligt på apoteket.

Kan jag köpa Questran utan recept?

Questran är receptbelagt. Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa detta läkemedel.

Källor

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [Kollegium för bedömning av läkemedel]. (Februari 2019). Bijsluiter Questran, poeder voor orale suspensie 4 g | Geneesmiddeleninformatiebank [Bipacksedel Questran för oral suspension 4 g | Databas för läkemedelsinformation]. Rådfrågat den 21 maj 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,06761

De Nederlandse Hartstichting [Nederländska hjärtstiftelsen]. (utan datum). Lees alles over cholesterol [Läs allt om kolesterol]. Rådfrågat den 21 maj 2020, från https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-cholesterol/wat-is-cholesterol?tab=1

KNMP [Nederländska föreningen för farmaci]. (2018, 7 december). Colestyramine [Kolestyramin] - Apotheek.nl. Rådfrågat den 21 maj 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/colestyramine#!

Maag Lever Darm Stichting [Mag-lever och tarmstiftelsen]. (utan datum). Galstuwing [Gallstoppning]. Rådfrågat den 21 maj 2020, från https://www.mlds.nl/ziekten/galstuwing/

Zorginstituut Nederland [Nederländska vårdinstitutet]. (utan datum). Colestyramine – [Kolestyramin] – FarmacotherapeutischKompas. Rådfrågat den 21 maj 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/colestyramine

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 08-06-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen