Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Scopoderm

Scopoderm plåster innehåller det verkande ämnet skopolamin och tillhör gruppen antiemetika - medel mot illamående och kräkning. Det verkande ämnet upptas till blodet genom huden och effekten kan vara i upp till tre dar. Scopoderm är receptbelagd.

Vad är Scopoderm?

Scopoderm plåster innehåller det verkande ämnet skopolamin och tillhör gruppen antiemetika - medel mot illamående och kräkning. Det verkande ämnet upptas till blodet genom huden och effekten kan vara i upp till tre dar. Scopoderm är receptbelagd.

Vad används medicinen mot?

Scopoderm används för att motverka åksjuka (rörelsesjuka, flygsjuka och sjösjuka), som orsakas av att balansorganen hamnar i obalans som följd av fordonets rörelser. Detta kan leda till åkommor som illamående, yrsel eller kräkning. Scopoderm minskar retningen av hjärnans kräkreflexcentrum, vilket gör att åkommorna undviks eller (om plåstret sätts på för sent) minskas.

Hur tas Scopoderm?

Fäst plåstret på en ren, torr och hårfri plats bakom örat minst sex timmar innan resan inleds, så att kroppen hinner uppta det verkande ämnet. Tvätta händerna direkt efter placeringen av plåstret för att undvika att få det verksamma ämnet i ögonen. Försök hålla plåstret fuktfritt då det annars riskerar att lossna. Ett kvickt bad eller en kvick dusch går dock oftast bra - avlägsna då plåstret och sätt efteråt på ett nytt bakom örat.

Dosering

Sätt 1 plåster bakom örat 6 till 15 timmar innan avresa. Scopodermplåstret verkar under tre dar. Når du resmålet tidigare kan du avlägsna plåstret direkt och noga tvätta den plats där plåstret suttit fäst. Reser du under längre tid än tre dar kan du sätta på ett nytt plåster. I bipacksedeln kan du läsa exakt hur plåstret ska sättas på. Scopoderm bör inte användas av barn på under 18 år.

Biverkningar

Vid användning av Scopoderm kan bland andra följande biverkningar uppstå:[ul][li] Muntorrhet; [/li] [li] Sömnighet, slöhet; [/li] [li] Suddig syn, ljuskänslighet. [/li][/ul]Rådfråga läkare om du drabbas hårt av dessa eller andra biverkningar. Du kan läsa mer i ämnet i bipacksedeln.

När kan detta läkemedel inte tas?

Scopoderm är ett läkemedel som inte passar alla. Använd inte plåstren om du:[ul][li] Är överkänslig mot skopolamin eller nån av plåstrets övriga beståndsdelar; [/li] [li] Lider av ögonsjukdomen grön starr (glaukom). [/li][/ul]Rådfråga läkare innan du använder plåstren om du lider av epilepsi, magtarmsstörningar, ögonbesvär eller andra sjukdomar. Berätta för läkaren om du även tar andra läkemedel. Vissa mediciner har växelverkan med Scopoderm. I bipacksedeln finner du en komplett översikt av kontraindikationer, växelverkningar och andra varningar.

Graviditet / körförmåga / alkohol

Är du gravid måste du rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. Scopoderm bör inte användas om du ammar. Rådfråga då läkare om ett säkrare alternativ.Scopoderm kan ibland orsaka yrsel, slöhet eller suddig syn och kan därmed påverka din reaktionsförmåga rejält. Använd detta läkemedel endast om du inte ska köra nåt fordon.Låt bli att dricka alkohol om du använder Scopoderm plåster, då starka drycker kan förvärra läkemedlets biverkningar.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen