Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Valaciclovir

Valaciclovir är ett virushämmande läkemedel. Läkare föreskriver denna medicin bl.a. vid infektioner med herpesviruset. Det verksamma ämnet Valaciclovir svarar för att viruset inte längre kan breda ut sig, varigenom det dör. Valaciclovir är receptbelagt.

Vad är Valaciclovir?

Valaciclovir är ett virushämmande läkemedel. Läkare föreskriver denna medicin bl.a. vid infektioner med herpesviruset. Det verksamma ämnet Valaciclovir svarar för att viruset inte längre kan breda ut sig, varigenom det dör. Valaciclovir är receptbelagt.

För vad används medicinen?

Herpesviruset förorsakar bl.a. följande åkommor:

  • Ett munsår (herpes simplex), att känna igen av den svidande, stickande känslan på eller runt läpparna, följt av smärtsamma blåsor och sår med skorpbildning.
  • Herpes genitalis (herpes simplex), en sexuellt överförbar åkomma som förorsakar klåda, ont, blåsor och sår med skorpbildning i vaginan, på blygdläpparna eller på penisen.
  • Bältros (herpes zoster), är följden av viruset som även förorsakar vattkoppor. Vid denna åkomma har du besvär av smärta och klåda, för det mesta på en sida av bålen. Sedan blir huden röd och uppträder blåsor.

Valaciclovir eliminerar både herpes simplex- och herpes zosterviruset. Härigenom avtar besvären fort. Herpesviruset försvinner aldrig ur kroppen. Detta läkemedel används ibland också för att förebygga att det slumrande viruset på nytt blir aktivt.

Hur använder du Valaciclovir?

Svälj tabletterna Valaciclovir utan att tugga sönder dem med tillräcklig vätska, helst vid en fast tidpunkt. Det spelar ingen roll om du intar denna medicin med eller utan föda. Slutför den föreskrivna kuren helt. I de flesta fall varar en kur mellan 1 och 10 dagar. Vid vissa infektioner eller för att förebygga en ny attack av viruset, kan läkaren föreskriva en längre kur.

Dosering

Valaciclovir kan fås i diverse styrkor. Vid behandlingen av ett munsår och herpes genitalis är den rekommenderade doseringen som följer:

  • Vuxna och barn från 12 år: Två gånger om dagen 500 till 2000 mg under den föreskrivna perioden.

Vid bältros gäller följande doseringsråd:

  • Vuxna: tre gånger om dagen 1000 mg under den föreskrivna perioden.

Läs före användning bipacksedeln och avvik inte från den föreskrivna doseringen.

Biverkningar

Detta läkemedel kan ibland förorsaka biverkningar, såsom:

  • Illamående, diarré, magont och andra mag-tarmbesvär;
  • Yrsel;
  • Överkänslighet i huden för uv-strålning.

Rådfråga läkaren om biverkningarna är häftiga eller inte går över av sig själv. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

När får du inte använda detta läkemedel?

Valaciclovir är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna virushämmare om du:

  • Är överkänslig för Valaciclovir eller ett av de använda hjälpämnena.

Rådgör med läkaren om Valaciclovir är lämpligt för dig om du är äldre än 65 år, har en njur- eller leveravvikelse eller lider av andra åkommor. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka andra läkemedel du använder: dessa kan ha en växelverkan med Valaciclovir.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Valaciclovir får inte användas under en graviditet eller om du ammar. Detta läkemedel kan påverka din reaktionsförmåga. Delta inte i trafiken om du har besvär av yrsel eller andra besvär varigenom du inte reagerar alert. Alkohol kan förvärra biverkningarna av denna medicin eller framkalla dem. Begränsa användningen av starksprit eller drick inte alls.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen