Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Valsartan

Valsartan år ett blodtryckssänkande läkemedel. Detta läkemedel minskar spänningen i musklerna runt kärlväggarna. Därigenom utvidgas blodkärlen något. Spänningen i blodkärlen minskar, vilket betyder att blodtrycket sänks.

Valsartan sänker blodtrycket. Det verksamma ämnet valsartan tillhör de angiotensinreceptorblockerare (även kallade angiotensin-II-blockerare); mediciner som vidgar blodkärlen så att trycket i ådrorna minskar.

Vad är Valsartan?

Valsartan år ett blodtryckssänkande läkemedel. Detta läkemedel minskar spänningen i musklerna runt kärlväggarna. Därigenom utvidgas blodkärlen något. Spänningen i blodkärlen minskar, vilket betyder att blodtrycket sänks.

När används Valsartan?

Läkarna ordinerar Valsartan vid följande sjukdomar:

 • För högt blodtryck. För det mesta ger det inga specifika besvär. Ändå är det farligt med för högt blodtryck. Om blodet rinner för kraftigt genom ådrorna, kan blodkärlen skadas. Det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Valsartan sänker blodtrycket så att dessa risker minskar.
 • Hjärtsvikt. Om inte hjärtat arbetar så bra, pumpas inte blodet runt på ett bra sätt. På grund av denna hjärtsvikt kan det uppstå olika besvär, såsom andnöd, trötthet och fukt bakom lungorna. Valsartan förbättrar hjärtats tillstånd och sänker blodtrycket. Hjärtat kan därigenom arbeta bättre.
 • Hjärtinfarkt. Till följd av en hjärtinfarkt kan en del av hjärtmuskeln skrumpna. Härigenom arbetar hjärtat Valsartan förbättrar hjärtats pumpkraft och hjälper till att förebygga tillkommande hjärtproblem efter en hjärtinfarkt.

Hur används Valsartan?

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens förskrifter eller enligt anvisningarna i bipacksedeln. De allmänna riktlinjerna för användning av Valsartan är:

 • Ta tabletten tillsamman med lite vatten.
 • Välj en fast tidpunkt för att ta detta läkemedel. På så sätt glömmer du inte en dos så snabbt.
 • Har du besvär av biverkningar såsom yrsel, ta då tabletten helst innan du går och lägger dig.
 • Har du mycket besvär av yrsel med detta läkemedel, delta då inte i trafiken och arbeta inte med tunga maskiner tills besvären gått över.
 • Har du glömt att ta Valsartan? Du kan ändå ta medlet men om det nästan är dags för nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen.

I bipacksedeln finns ytterligare information om användningen av Valsartan.

Vilka doseringar finns?

Valsartan finns att tillgå i tablettform på 40 mg, 80 mg, 160 mg och 320 mg. Läkaren vet vilken styrka du bäst kan använda. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Valsartan är:

 • Vuxna med högt blodtryck, en tablett à 80 mg per dag. Läkaren kan, om det behövs, höja denna dosering till 160 mg per dag efter några veckor. Den maximala doseringen är 360 mg en gång per dag.
 • Barn från 6 till 18 år med högt blodtryck: en gång per dag 40 mg (vid en kroppsvikt upp till 35 kilo) eller 80 mg en gång per dag (vid en kroppsvikt från och med 35 kilo).
 • Vuxna med hjärtsvikt: 1 tablett à 40 mg två gånger per dag. En läkare kan höja denna startdos till maximalt 160 mg två gånger per dag.
 • Vuxna som nyligen haft en hjärtinfarkt: 20 mg (en halv tablett à 40 mg) två gånger per dag. En läkare kan höja denna startdos steg för steg till maximalt 160 mg två gånger per dag.

Valsartan tabletter är inte lämpade för barn yngre än 6 år. Läs bipacksedeln före användning. Här finns utförlig information om doseringen av Valsartan.

Vilka är biverkningarna av Valsartan?

Om du behandlas med Valsartan kan du ibland få besvär av biverkningar, däribland:

 • Yrsel, framför allt när du går upp. Dessa biverkningar minskar för det mesta när kroppen vant sig vid det låga blodtrycket;
 • Njurarnas förmåga minskar;
 • Huvudvärk;
 • Magont;
 • Hosta;
 • Trötthet.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta en läkare om du får besvär av häftiga, allvarliga långvariga biverkningar.

När får du inte använda Valsartan?

Valsarta är inte ett lämpat läkemedel för alla. Ta dessa blodtycksänkande läkemedel inte om du:

 • Är överkänslig för valsartan eller för ett av hjälpämnena i tabletten;
 • Har en allvrlig leveravvikelse;
 • Lider av diabetes eller en njurfunktionsstörning och behandlas med ett läkemedel på basis av aliskiren;
 • Är gravid eller om du önskar bli gravid.

I vissa fall måste du vara extra försiktig med användning av detta läkemedel, till exempel om du:

 • Lider av en leversjukdom;
 • Lider av en njursjukdom;
 • Behöver njurdialys eller om du fått en ny njure;
 • Lider av någon annan hjärtsjukdom än hjärtsvikt eller hjärtinfarkt.

Ammar du eller vill du börja amma? Användningen av Valsartan avrådes då. Rådgör med en läkare om du ändå vill använda detta läkemedel eller fråga läkaren om ett säkert alternativ.

I packsedeln hittar de en fullständig översikt över alla kontraindikationer och andra varningar.

Kan Valsartan användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel påverkar varandras verkan. Valsartan har en växelverkan med bland annat följande mediciner:

 • Andra blodtryckssänkande mediciner (till exempel vätskedrivande tabletter);
 • Mediciner som kan höja kaliumhalten i blodet:
 • Inflammationshämmande smärtstillare (NSAID preparat) såsom aspirin, diklofenak och ibuprofen;
 • Litium (ett medel mot häftiga stämningsstörningar).

Använder du ett av dessa medel? Rådfråga i så fall en läkare om du dessutom kan använda Valsartan. En fullständig översikt över alla mediciner som Valsartan har en växelverkan med hittar du i bipacksedeln.

Var kan jag köpa Valsartan?

Valsartan finns att tillgå på apoteken.

Kan jag köpa Valsartan utan recept?

Valsartan är ett receptbelagt läkemedel. Du måste ha ett recept från en registrerad läkare för att kunna beställa detta läkemedel.

Källor

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [Kollegium för bedömning av läkemedel]. (2019, 20 augusti). Patientenbijsluiter Valsartan 40 mg tabletten PCH, filmomhulde tabletten | Geneesmiddeleninformatiebank [Bipacksedel Valsartan 40 mg tabletter PCH, filmbelagda tabletter | Databas för läkemedelsinformation]. Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,102756

De Nederlandse Hartstichting [Nederländska hjärtstiftelsen]. (utan datum). Lees over medicijnen bij hoge bloeddruk [Läs om mediciner vid högt blodtryck]. Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-bloeddruk/medicijnen-bij-hoge-bloeddruk?tab=3

KNMP [Nederländska föreningen för farmaci]. (2019, 11 december). Valsartan - Apotheek.nl. Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/valsartan#!

Zorginstituut Nederland [Nederländska vårdinstitutet]. (utan datum). Valsartan - FarmacotherapeutischKompas. Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/v/valsartan#samenstelling

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 06-12-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen