Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Victoza

 • Diabetesmedicatie voor pijnstilling
 • Vid type 2-diabetes
 • Sänker dit bloedsokker
 • U kunt zich afvragen of u zwanger bent of niet

<font><font>Om Victoza</font></font>

Victoza är ett diabetesläkemedel som föreskrivs av läkare till patienter med typ 2-diabetes. Den aktiva substansen liraglutid hjälper kroppen att sänka ditt blodsocker, men endast om blodsockervärdet är för högt. Liraglutrid gör även att maten passerar magsäcken långsammare och kan hjälpa till att förebygga hjärtsjukdom. Detta läkemedel kan användas separat eller i kombination med andra diabetesläkemedel.

<font><font>Användning </font></font>

Victoza används i form av injektionsvätska. Läkemedlet injiceras under huden (subkutant) med hjälp av en injektionspenna, t.ex. på framsidan av låren, midjan (buken) eller överarmen.

Du kan ta injektionen när som helst under dagen oberoende av måltider. När du har kommit fram till vilken tid på dagen som passar dig bäst rekommenderas du att injicera Victoza vid ungefär denna tid dagligen.

En läkare eller sjuksköterska visar dig hur den förfyllda injektionspennan ska användas. I bipacksedeln finns en utförlig beskrivning av hur du ska ställa in dosen läkemedel och hur själva injiceringen går till.

Oöppnade injektionspennor ska förvaras i kylskåp (2°C - 8°C), men inte i närheten av ett eventuellt frysfack.

En öppnad injektionspenna ska förvaras vid högst 30˚C eller i kylskåp (2˚C - 8˚C, inte i närheten av ett eventuellt frysfack). En öppnad injektionspenna är hållbar i upp till 1 månads tid.

Läkemedlet får endast användas om lösningen är klar och färglös eller nästan helt färglös.

Dosering

Injektionspennan innehåller 18 mg liraglutid. Du kan själv ställa in dosen läkemedel som ska ges. Dosen fastställs av läkare. Allmänna riktlinjer vad gäller dosering är:

 • Vuxna och barn över 10 år: Startdosen är 0,6 mg en gång dagligen i minst en vecka. Läkaren bestämmer när du kan öka dosen till 1,2 mg en gång dagligen. Om ditt blodsocker inte hålls tillräckligt under kontroll med dosen på 1,2 mg, kan läkaren öka dosen ytterligare till 1,8 mg en gång dagligen.

Dosen får endast ökas efter läkarens anvisning. Detta läkemedel ska inte användas vid behandling av barn under 10 år.

Körförmåga/alkohol

Om du har diabetes och besväras av lågt blodsocker kan du få symptom såsom yrsel, nedsatt koncentrationsförmåga och dimsyn. Undvik att köra bil om du har problem med sådana symptom.

Victoza interagerar inte med alkohol.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta tanvända Victoza

Om du använt större mängd Victoza än vad din läkare föreskrivit, ska du omedelbart kontakta läkare. Du kan få symptom som illamående, kräkningar, diarré eller lågt blodsocker (hypoglykemi).

Har du glömt injicera en dos Victoza? Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du tänkt injicera läkemedlet, kan du göra det så snart du kommer ihåg det. Om det har gått mer än 12 timmar ska du hoppa över den glömda dosen och sedan fortsätta enligt ditt vanliga behandlingsschema. Använd aldrig dubbel dos Victoza för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte använda Victoza utan att först rådgöra med din läkare.

<font><font>När ska läkemedlet inte användas? </font></font>

Använd inte Victoza om du är allergisk mot liraglutid eller något annat av innehållsämnena i injektionsvätskan (se rubriken ”Sammanställning”).

Detta läkemedel ska inte användas om du har typ 1-diabetes eller diabetesketoacidos (en komplikation som kan fås vid diabetes som kännetecknas av högt blodsocker och ökande svårighet att andas). Victoza är inget insulinpreparat och ska därför inte användas som ersättning för insulin.

Användning av Victoza rekommenderas inte om du går på dialys, har någon svår leversjukdom eller lider av svår hjärtsvikt.

Detta läkemedel rekommenderas inte om du har inflammatorisk tarmsjukdom eller svåra mag-eller tarmproblem som ger långsam magsäckstömning (gastropares).

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare angående användning av Victoza i följande situationer:

 • Om du har (eller har haft) någon sjukdom i bukspottkörteln

 • Om du får symptom på akut inflammation i bukspottkörteln, såsom svår och ihållande magsmärta

 • Om du har någon sköldkörtelsjukdom, såsom sköldkörtelknutor eller förstorad sköldkörtel

 • Om du under pågående behandling med Victoza får ihållande kräkningar eller svår diarré som leder till uttorkning

Graviditet och amning

Victoza ska inte användas om du är gravid eller ammar. Rådgör med din läkare angående användning av något annat läkemedel.

Andra läkemedel och Victoza

Vissa läkemedel kan interagera med Victoza. Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder något av följande läkemedel:

 • Sulfonureider (som t.ex. glimepirid eller glibenklamid) eller insulin, eftersom samtidig användning med Victoza kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker) – din läkare kan sänka dosen sulfonureid eller insulin

 • Insulin – din läkare kommer att tala om hur du ska sänka dosen insulin och rekommendera tätare kontroller av blodsockret för att undvika högt blodsocker och diabetisk ketoacidos

 • Warfarin och andra perorala antikoagulantia – det kan krävas att du gör tätare kontroller av ditt blods levringsförmåga

<font><font>Biverkningar </font></font>

Liksom alla läkemedel kan även Victoza orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar vid användning av Victoza är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

 • Hypoglykemi (lågt blodsocker) som kan göra dig kallsvettig en uw hud kall of blek zijn of u kunt zien hoe huvudvärk, hjärtklappning, illamående, grimmige hungerkänsla, synförändringar, sömnighet, svaghetskänsla, nervositet, oro, forvirring, koncentrationsvårigheter. U kunt er zeker van zijn dat u een aantal dingen moet doen om deze enorme bloedsomloop te voorkomen. Er is een bloedstolling die omhoog komt als een van de oorzaken die ervoor zorgen dat er een sulfonzuur of insuline in zit. U kunt uw geld verdienen met het kopen van een fles in Victoza.

Sällsynta (kan oplopen tot 1 av 1 000 användare):

 • Allergische reactie (anafylactische reactie) met symptoom-symptomen die vaak voorkomen, kan worden veroorzaakt door angst en angst. Zorg ervoor dat u weet wat het symptoom van uw ziekte is.

 • Tarmobstruktion - en allvarlig form av förstoppning med symptom såsom buksmärta, uppblåsthet och kräkningar.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit). Sluta använda Victoza och sök akut läkarhjälp om du får svår, ihållande smärta i buken (magen), eventuellt med utstrålning mot ryggen, illamående och kräkningar.

Andra biverkningar som kan orsakas av Victoza är bl.a:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Illamående och/eller diarré – besvären försvinner oftast efter en kort tid.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Kräkningar

Biverkningar såsom kräkningar och diarré kan göra dig uttorkad. Du kan förebygga detta genom att dricka tillräckligt mycket vätska.

 • Huvudvärk
 • Matsmältningsbesvär
 • Magkatarr (gastrit)
 • Refluxsjukdom (GORZ) kan soms voorkomen in de hals
 • Magbesvär såsom smärta, förstoppning, gaser en minskad aptit
 • Bronkit
 • Förkyling
 • Yrsel
 • Ökad puls
 • Trötthet
 • Tandvärk
 • Smärta, blaarmarken of irritatie bij injecties
 • Ökning av pankreasenzym

Over het algemeen is het mogelijk om twee keer te slaan in twee pakketten. Tala med lokare of apotekspersonal to du får biverkningar – detta gäller aven biverkningar som inte nämns and the denna information.

<font><font><font><font>Samenstelling </font></font></font></font>

De actieve substanties in Victoza är liraglutid. 1 ml injektionsvätska innehåller 6 mg liraglutid. En förfylld injektionspenna innehåller 18 mg liraglutid.

Het bevat veel water in de vorm van dinatriumfosfatdihydraat, propyleenglycol, fenol en water voor injecties.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 12-12-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen