Meny

Victoza

Victoza är godkänt för behandling av patienter med typ 2 diabetes, dock har kliniska studier visat att det dessutom är en effektiv medicin vid viktminskning och kan off-label föreskrivas patienter med övervikt eller obesitas. Den färdigfyllda Victoza injektionspennan innehåller det verksamma ämnet liraglutid. Om du vill göra en förfrågan på Victoza (OBS: endast vid övervikt), kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Den här produkten är inte tillgänglig just nu.

Vad är Victoza?

Victoza är godkänt för behandling av patienter med typ 2 diabetes, dock har kliniska studier visat att det dessutom är en effektiv medicin vid viktminskning och kan off-label föreskrivas patienter med övervikt eller obesitas.

Den färdigfyllda Victoza injektionspennan innehåller det verksamma ämnet liraglutid.

Om du vill göra en förfrågan på Victoza (OBS: endast vid övervikt), kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Liraglutid

Liraglutid är en GLP-1-analog som aktiverar GLP-1receptorn vilket resulterar i en ökad insöndring av insulin, glukosberoende samt att glukagonproduktionen minskar. Blodsockret sänks då och en mindre fördröjning av magsäcken sker. Det är detta ämne, liraglutid som gör att man går ner i vikt och tappar kroppsfettsmassa genom att man känner sig mindre hungrig och sänker sitt energiintag.

Victoza viktminskning

Victoza är ursprungligen utvecklad för behandlingen av diabetes typ 2. Under de kliniska testerna visade det sig att viktminskning var en ofta förekommande biverkan.

Övervikt mäts ofta med hjälp av Body Mass Index (BMI). Denna beräknas genom att dela vikten (kg) med längden (m.) i kvadrat: 80 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 27,6 Vid ett BMI över 25 är det fråga om (lätt) övervikt.

Ett BMI på över 30 anger allvarlig övervikt och man bör då göra en förändring i livet. Antingen ändra kosten, träna eller ta till med hjälpmedel som bantningsmedel.

På denna sida kan du läsa mer information om Victoza för viktminskning, dock inte för behandling av diabetes typ 2. Victoza kan användas som hjälp vid bantning, om man har ett BMI-värde på 28 eller högre.

Dess verksamma ämne liraglutid fördröjer födans passage genom magen. Härigenom har du en snabbare och längre mättnadskänsla, varpå du äter mindre. I kombination med tillräcklig motion hjälper det dig att snabbare gå ner i vikt.

Vem får inte använda läkemedlet?

Om du eller någon i din familj har (haft) sköldkörtelcancer, får du inte använda detta medel. Victoza rekommenderas inte åt patienter med:

  • inflammatorisk tarmsjukdom (IBD);
  • diabetisk gastropares;
  • diabetes (typ 1 eller 2).

Barn och ungdomar under 18 är får inte använda detta medel.

Hur använder man Victoza?

Victoza används som injektion under huden. Den bästa platsen för detta är framsidan på låren, buken eller överarmen.Titta här på en instruktionsvideo för injektion. Injektera en gång om dagen runt samma tidpunkt.

Du behöver inte ta hänsyn till tidpunkten för dina måltider. Förvara Victoza-pennan i kylskåpet (inte i eller i närheten av frysfacket). Efter öppnandet kan du använda pennan maximalt under 1 månad.

OBS: Victoza är inte lämpligt som bantningsmedel för patienter som lider av diabetes (typ 1 eller 2).

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Victoza som följer: Vuxna: en gång om dagen vid en fast tidpunkt en injektion i den föreskrivna doseringen.

Victoza biverkningar

Liksom alla läkemedel, kan användningen av Victoza ge biverkningar. Framförallt i början av behandlingen förekommer ofta illamående och diarré. Detta upphör vanligtvis efter någon tid. Ett lågt blodsocker (hypoglykemi) kan förekomma.

Rådgör med en läkare hur du ska hantera detta. I bipacksedeln läser du allt om eventuella kontra-indikationer, varningar och övriga biverkningar.

Graviditet/amning

Använd inte Victoza om du är gravid eller ammar.

Bilkörning

Ge dig inte ut i trafiken om du har besvär av biverkningar som yrsel eller lågt blodsocker.

Alkohol

Se upp med alkohol: (stark)sprit kan framkalla eller förvärra biverkningarna av detta läkemedel. Dessutom passar inte alkohol i en kalorifattig diet.

Köpa Victoza online

Observera: beställ inte Victoza utan vidare på vilken webbsajt som helst.

Victoza är ett receptbelagt viktminskningsmedel och kan inte beställas utan en läkares ordinering.

Dokteronline.com är aktiva sedan år 2003 och vi utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt. Vi kan sätta dig i kontakt med en legitimerad läkare online och då du kan göra en förfrågan på Victoza. Om läkaren godkänner din förfrågan skickar hen ett recept till ett apotek som sedan fraktar medicinen till dig. Enkelt, smidigt och diskret.

Tillbaka till toppen