Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Vitaros kräm

Vitaros kräm innehåller det verksamma ämnet alprostadil, en medicin som används vid erektionsstörningar. Alprostadil tränger in i penisens svällkroppar och åstadkommer att dessa fylls med blod. På så sätt blir penisen styv och blir det möjligt att vara sexuellt aktiv.

Vad är Vitaros kräm?

Vitaros kräm innehåller det verksamma ämnet alprostadil, en medicin som används vid erektionsstörningar. Alprostadil tränger in i penisens svällkroppar och åstadkommer att dessa fylls med blod. På så sätt blir penisen styv och blir det möjligt att vara sexuellt aktiv.

Vad används den för?

Vitaros kräm föreskrivs män som lider av impotens: oförmågan att få en erektion eller att behålla den, trots sexuell stimulering. Erektionsproblem förekommer ofta och kan ha flera orsaker, såsom måttlöst alkoholbruk, psykiska problem (stress, prestationsångest), övertrötthet, nervproblem eller för mycket rökning. Vissa mediciner kan även ha impotens som biverkan.

Hur använder du Vitaros kräm?

Vitaros kräm levereras i AccuDose-behållare: små pipetter som är fyllda med en engångsdos kräm. För in krämen med hjälp av pipetten i penisens öppning. Följ anvisningarna i bipacksedeln. Efter införandet av Vitaros krämen uppträder inom 5 till 30 minuter en erektion. Denna erektion håller i sig ungefär 1 till 2 timmar.
Obs.: urinering direkt efter införandet av Vitaros kräm minskar effekten av denna produkt i hög grad. Försök därför att tömma blåsan före införandet av krämen.

Dosering

Vitaros kräm finns att få i två styrkegrader: 200 mg och 300 mg alprostadil per 100 mg kräm. Läkaren avgör vilken styrkegrad du behöver. Endast en dos Vitaros kräm får man införa en gång per 24 timmar. Använd detta medel inte oftare än två till tre gånger i veckan.

Hur förvaras Vitaros kräm?

För säker användning ska Vitaros kräm förvaras på rätt sätt. Förvara den oöppnade förpackningen i kylskåpet (2°C - 8°C). Om det inte är möjligt kan du förvara de oöppnade påsarna maximalt 3 dagar utanför kylskåpet vid en temperatur lägre än 25 °C. Har du inte förvarat Vitaros kyld och inte använt den inom 3 dagar, släng då bort produkten. Använd medlet direkt efter du öppnat förpackningen. Doseringen är för engångsbruk. Blir det något över ska det slängas.

OBS!Förvara Vitaros kräm inte i djupfrysen och använd inte medlet efter sista utgångsdatumet. Datumet står på förpackningen. Förvara dessutom medlet oåtkomligt för barn.

Biverkningar

Vitaros kräm kan ge biverkningar, både hos dig och den som du har sexuell kontakt med. Om du använder en kondom kan du undvika biverkningar hos din partner. Biverkningar som nämns är bl.a.:

  • irritation, svidande känsla eller klåda på könsorganen, hos dig själv och/eller din partner;
  • Yrsel;
  • Ansamling av vätska i penisen.

De flesta biverkningarna försvinner inom ett par timmar. Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista på eventuella kontraindikationer, varningar och övriga biverkningar.

Graviditet/alkohol/bilkörning

Det verksamma ämnet alprostadil kan vara skadligt för ett foster och en baby. Använd Vitaros kräm därför uteslutande efter rekommendation av läkare om din partner är gravid, vill bli med barn eller ammar, och använd en kondom för att undvika att din partner kommer i kontakt med denna produkt.

Detta läkemedel kan ge tillfällig yrsel. Ge dig inte ut i trafiken på 2 timmar efter att du har fört in Vitaros kräm.

Det finns inga restriktioner beträffande föda och alkohol vid användning av Vitaros kräm. Ta dock hänsyn till att alkohol har ett negativt inflytande vid erektionsproblem.

Patientinformation
Informationsjournal

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen