Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Wegovy

Wegovy är ett medel för viktnedgång. Det verksamma ämnet semaglutid minskar hungerkänslan varigenom det är lättare att klara av en diet. Detta läkemedel ges genom injektioner.

Wegovy är ett medel för viktnedgång. Det verksamma ämnet semaglutid minskar hungerkänslan varigenom det är lättare att klara av en diet. Detta läkemedel ges genom injektioner.

Vad är Wegovy?

Wegovy innehåller semaglutid. Detta ämne gör bland annat att hungerkänslan minskar. Injektionsvätskan levereras i en förfylld injektionspenna.

När används Wegovy?

Läkarna skriver ut Wegovy vid övervikt och obesitas. Detta läkemedel är ämnat för personer med ett BMI från 30 kg/m2. Även personer med ett BMI från 27 kg/m2 som dessutom har relaterade besvär till övervikt (till exempel högt blodtryck, typ 2-diabetes eller för högt kolesterolvärde), kommer i fråga för en behandling med detta läkemedel.

Övervikt och obesitas ökar risken för ett antal allvarliga sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och diabetes. Viktminskning minskar risken för dessa sjukdomar.

Genom att du rör på dig mera och anpassar ditt matmönster, går du ner i vikt. Men övergången till något annat och att äta mindre kan vara besvärligt ibland. Framförallt hungerkänslan gör att det ofta är svårt att klara av det nya matmönstret.

Wegovy innehåller det verksamma ämnet semaglutid. Detta ämne liknar GLP-1; ett kroppseget hormon som bland annat har inflytande på matlusten. Wegovy ger en mättnadskänsla och minskar matlusten. På så sätt frestas du inte att äta hela tiden eller att äta för mycket.

Hur används Wegovy?

Läkaren eller apotekaren vet hur du ska använda detta läkemedel. Läs även biacksedeln. Här finns utförliga instruktioner för användning av den förfyllda injektionspennan. De allmänna riktlinjerna för användning av Wegovy är:

 • Använd detta läkemedel endast i kombination med ett anpassat matmönster och mer rörelse.
 • Använd denna medicin endast en gång per vecka.
 • Följ stegen i bipacksedeln när du ska använda injektionspennan.
 • Injicera helst på samma dag och vid samma tidpunkt. På så sätt glömmer du inte en dos så lätt.
 • Injicera inte på samma ställe hela tiden. På så sätt förebygger du besvär av hudirritation.
 • Har du glömt att använda Wegovy? Om du är mindre än 5 dagar försenad, kan du ändå ta injektionen. Har det gått mer än 5 dagar, hoppa då över den missade injektionen och fortsätt med det vanliga schemat.
 • Förvara injektionspennan på ett mörkt, kallt ställe, till exempel i kylskåpet. Lägg däremot aldrig injektionspennan i frysen.

Rådfråga läkare eller apotekare om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel eller injektionspennan.

Vilka doseringar finns?

Wegovy finns att tillgå i förfyllda injektionspennor med 0,25 mg, 0,5 mg eller 1 mg semaglutid per injektion. Injektionspennan levereras med fyra nålar för engångsbruk.

Läkaren bestämmer vilken dosering du behöver och hur länge du ska fortsätta använda medicinen. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Wegovy är:

 • Vuxna: startdosen uppgår till 1 injektion à 0,25 mg per vecka under 4 veckor. Därefter höjs doseringen steg för steg per månad tills den rätta nivån är uppnådd.

Detta läkemedel rekommenderas inte för barn under 18 år. Kompletterande information om doseringen av Wegovy hittar du i bipacksedeln.

Vilka är biverkningarna av Wegovy?

Läkemedel kan ge biverkningar. Biverkningar som kan uppträda vid användning av Wegovy är bland annat:

 • Mag- tarmbesvär däribland illamående, kräkningar, väderspändhet, obstipation och diarré;
 • Huvudvärk;
 • Trötthet;
 • Lågt blodsockervärde, eller komplikationer av retinopati hos patienter med typ-2 diabetes;
 • Inflammation i bukspottskörteln;
 • Problem med gallblåsan.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du har besvär av dessa eller andra biverkningar.

När får jag inte använda Wegovy?

Wegovy är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig mot semaglutid eller mot ett av hjälpämnena i injektionsvätskan;
 • Lider eller har lidit av en viss form av sköldkörtelcancer eller Multipel Endokrin Neoplasi (MEN) II syndrom;
 • Är gravid. Denna medicin kan eventuellt orsaka skada på det ofödda barnet. Se till att du inte kan bli gravid under behandlingen. Om du vill bli gravid, måste du sluta använda detta läkemedel två månader innan. Rådgör med läkare om du trots allt blir gravid under behandlingen. Rådgör även med en läkare om du ammar eller vill börja amma.

Rådgör med läkare om användningen av Wegovy om du har andra hälsoproblem däribland:

 • Leverproblem eller problem med bukspottskörteln;
 • Typ 1- eller typ 2-diabetes;
 • Psykiska problem till exempel depression eller suicidala tankar.

Kompletterande varningar om användningen av Wegovy hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du inte är säker på om Wegovy är lämpligt för dig.

Kan Wegovy användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa mediciner påverkar varandras verkan. Wegovy har en sådan växelverkan med bland annat följande läkemedel:

 • Blodtryckssänkande mediciner, till exempel insulin.

En översikt över alla mediciner som har en eventuell växelverkan med Wegovy hittar du i bipacksedeln. Läkaren vet om du kan kombinera din medicin med Wegovy.

Var kan jag köpa Wegovy?

Wegovy finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Wegovy utan recept?

Detta läkemdedl är receptbelagt. Du behöver ett recept från en läkare för att kunna beställa Wegovy.

Källor

Office of the Commissioner. (2021-06-04). FDA Approves New Drug Treatment for Chronic Weight Management, First Since 2014. U.S. Food and Drug Administration. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-drug-treatment-chronic-weight-management-first-2014

Kalil, S. (2021-08-19). Wegovy for Weight Loss. PlushCare. https://plushcare.com/blog/wegovy-weight-loss/

Novo Nordisk. (utan datum). Weight‐Loss Prescription Medication | WegovyTM (semaglutid) Injektion 2.4 mg. Wegovy.Com. rådfrågat 2021-09-23, från https://www.wegovy.com/

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 03-03-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen