Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Xarelto

Xarelto tillhör antikoagulantmedlen; läkemedel som förebygger att det bildas blodproppar i blodkärlen. Det här läkemedlet minskar alltså risken för trombos.

Vad är Xarelto?

Xarelto innehåller det verksamma ämnet rivaroxaban; ett s.k. direkt antikoagulantmedel. Medicinen har en bromsande effekt på ett visst koaguleringsprotein (faktor Xa) i blodet. Genom detta klumpar inte blodet ihop sig så lätt och uppstår det inte blodproppar i blodkärlen så snabbt.

Vid användning av Xarelto behövs inte några blodkontroller (såsom sker vid någon annan sorts antikoagulantmedel).

När används Xarelto?

I blodkärlen kan det uppstå blodproppar. Det kan hända om balansen mellan koaguleringsmekanismen och antikoagulantmekanismen är störd. Om en blodpropp kommer loss, kan det (delvis) täppa till en åder eller ett blodkärl på något annat ställe. Det här kallas trombos. Följderna är allvarliga och ett (delvis) tilltäppt blodkärl kan till exempel leda till hjärtinfarkt, hjärnblödning eller lungemboli.

Xarelto leder till att blodet inte klumpar ihop sig så snabbt. Det uppstår alltså inte blodproppar så snabbt och på sätt minskar även risken för trombos.

Läkarna ordinerar Xarelto ibland annat i följande situationer:

 • Vid en höft- eller knäoperation, för att förebygga trombos;
 • För att förebygga stroke (hjärninfarkt/hjärnblödning) vid hjärtsjukdomen förmaksflimmer;
 • Vid behandling av trombosben eller lungemboli och/eller för att förebygga att detta upprepas.

Hur används Xarelto?

Läkaren eller apotekaren vet hur du ska använda Xarelto. De allmänna riktlinjerna för användningen av det här läkemedlet är:

 • Ta tabletten/tabletterna vid samma tidpunkt. På så sätt glömmer du inte en dos så lätt. Direkta antikoagulantmedel såsom Xarelto har kort effekt. Därför är det viktigt att du tar medicinen varje dag.
 • Ska du använda det här läkemedlet två gången dagligen? Fördela då medicinen jämt över dagen. Ta till exempel medicinen på morgonen och på kvällen.
 • Ta de 15 mg och 20 mg tabletterna under måltiden. De 2,5 mg en 10 mg tabletterna kan du också ta utan mat.
 • Svälj tabletten hel med lite vätska. Tabletterna kan eventuellt även krossas och tas med lite äpplemos eller lösas i vatten.
 • Har du glömt en dos? Använder du Xarelto en gång dagligen, kan du ändå ta den glömda tabletten/de glömda tabletterna senare på dagen. Använder du Xarelto två gånger dagligen? Ta ändå den glömda dosen samma dag, även om det nästan är dags för nästa dos. Upptäcker du att du glömt Xarelto först nästa dag, hoppa då över den glömda tabletten/de glömda tabletterna. Fortsätt sedan med det vanliga schemat igen.

Ytterligare information om användning av Xarelto hittar du i bipacksedeln.

Vilka doseringar finns?

Xarelto finns att tillgå i tabletter på 2,5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg. Läkaren bestämmer vilken styrka du ska ha och hur länge du ska fortsätta med medicinen. De allmänna reglerna för doseringen av Xarelto är:

 • Vuxna:

Beroende på sjukdomen: en- till två gånger dagligen det ordinerade antalet tabletter i den ordinerade styrkan.

 • Barn:

Xarelto tabletter används endast för barn med en kroppsvikt från och med 30 kilo. Läkaren bestämmer doseringen.

Kompletterande information om doseringen av Xarelto hittar du i bipacksedeln.

Vilka är biverkningarna av Xarelto?

Om du behandlas med Xarelto kan du ibland få besvär av biverkningar. Det händer dock inte hos alla. Eventuella biverkningar av Xarelto är bland annat:

 • Ökad blödningsrisk. Du kan till exempel lätt få näsblod, blåmärken eller blodutgjutning. Det kan även uppstå blödningar på andra ställen. Anlita en läkare om du upptäcker blod i avföringen eller i urinen. Eller om du får besvär av en blödning i ögat, ovanliga vaginala blödningar eller om du kräks eller hostar blod;
 • Mag- tarmbesvär, till exempel illamående, magont, diarré eller förstoppning;
 • Feber;
 • Klåda, hudutslag;
 • Huvudvärk;
 • Yrsel.

I bipacksedeln finns en komplett översikt över alla eventuella biverkningar av Xarelto. Rådgör med en läkare om du har besvär av dessa eller andra biverkningar.

När får du inte använda Xarelto?

Den här antikoagulantmedicinen är inte lämpad för alla. Använd inte Xarelto om du till exempel:

 • Är överkänslig för det verksamma ämnet rivaroxaban eller för ett av hjälpämnena i tabletten;
 • LIder av en allvarlig blödning eller njurfunktionsstörningar;
 • Har en ökad risk för allvarliga blödningar. Om du till exempel lider av en viss leversjukdom, aneurysm eller mag- tarmsår;
 • Använder andra antikoagulantmediciner (såvida du inte byter ut ett sådant medel mot Xarelto);
 • Är gravid eller ammar.

I vissa fall måste du vara extra försiktig med användningen av Xarelto. Till exempel om du:

 • Har en ökad risk för blödningar. Till exempel genom en njursjukdom, mycket högt blodtryck eller vissa sjukdomar i lungorna, ögonen eller mag-tarmkanalen;
 • Lider av antifosfolipidsyndrom;
 • Har en konstgjord hjärtklaff.

Ytterligare varningar om användningen av Xarelto hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om det visar sig att du måste vara försiktig med användning av Xarelto eller om du inte är säker på att det här läkemedlet är lämpat för dig.

Kan Xarelto användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa mediciner kan påverka varandras effekt. Effekten kallas för växelverkan. Xarelto har en växelverkan med bland annat följande läkemedel:

 • Mediciner som har inflytande på blodkoaguleringen, till exempel aspirin (acetylsalicylsyra), fenprocoumon och en acenokumarol;
 • Inflammationshämmande smärtstillande läkemedel (NSAID), till exempel diklofenak och celecoxib;
 • Vissa läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm;
 • Vissa antidepressiva (läkemedel som tillhör grupperna SSRI och SNRI men även naturläkemedlet johannesört);
 • Vissa läkemedel mot virusinfektioner, till exempel ritonavir;
 • Vissa antimögelmediciner, till exempel ketokonazol;
 • Vissa läkemedel mot epilepsi, till exempel karbamazepin.

En komplett översikt över läkemedel som har en växelverkan med Xarelto hittar du i bipacksedeln. Läkaren vet om du kan kombinera de här läkemedlen med Xarelto.

Var kan jag köpa Xarelto?

Xarelto finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Xarelto utan recept?

Det här läkemedlet är receptbelagt. Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa Xarelto.

Källor

Bipacksedel till Xarelto 15 mg 20 mg filmtäckta tabletter. (utan datum). Apotheekvoorzorg.nl. Rådfrågat 2021-07-21, från https://www.apotheekvoorzorg.nl/Leden/Assortiment/bijsluiters/12338.pdf

KNMP [Nederländska föreningen för farmaci]. (2021-07-14). Rivaroxaban. Apotheek.nl. https://www.apotheek.nl/medicijnen/rivaroxaban?product=xarelto

Nederländska trombosstiftelsen. (2021-06-21). Vad är direkta orala anticoagulantia (NOAC)? Trombosstiftelsen. https://www.trombosestichting.nl/trombose/behandeling/doac/

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 28-07-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen