Meny

Hur tar man melatonin?

Melatonin är ordinerad vid sömnproblem eller en störd dygnsrytm, exempelvis på grund av en jetlag eller om man arbetar i skift. Äldre människor ordineras även melatonin då de har brist på hormonet, vilket gör dem att sova sämre än yngre människor.

Hur mycket melatonin tar man?

Doseringen och tidpunkt för administrering beror på sömnbesväret.

  • I händelse av en sömnstörning är den vanliga dosen en tablett, en till två timmar före läggdags. Detta ska sväljas efter en måltid;
  • För att minska symptom på jetlag , tar du melatonin innan du somnar på ankomstdagen. Sedan tar du de närmaste två till fem dagar efter ankomsten en tablett innan läggdags. Detta ska också sväljas efter en måltid.

Följ alltid läkarens råd.

Behandling med Melatonin

Melatonin

Titta här på den eventuella behandlingen med Melatonin

Gå till behandling

När du inte får använd Melatonin?

  • Melatonin ska inte användas under graviditet eller amning;
  • Du ska inte ta melatonin om du är allergisk mot något av de ämnen den innehåller: Ammonio-metakrylatsampolymer typ B, kalciumvätefosfatdihydrat, laktosmonohydrat, kiseldioxid (kolloidal vattenfri), talk eller magnesiumstearat.

Var extra försiktig med melatonin om du har en lever- eller njursjukdom.

Alkohol och rökning

Alkohol kan minska effekten av melatonin. Därför ska du inte dricka alkohol före, under eller efter användning av läkemedlet. Rökning har också en negativ inverkan på effekten av melatonin. Ingredienserna kan öka nedbrytningen av melatonin.

Vad är melatonin?

Melatonin är ett hormon som reglerar dygnsrytmen. Det produceras i tallkottkörteln som finns i hjärnan. Efter mörker, ökar produktion av melatonin. Kroppstemperaturen sjunker och kroppen går i vila. Så småningom somnar man. Denna fas har en positiv effekt på kroppen och hälsan. Hos äldre produceras inte lika mycket melatonin som hos yngre. Vilket resulterar i att äldre har svårare att sova. Läkemedlet Melatonin kan ersätta bristen på melatonin och förbättra sömnkvaliteten.

Tillbaka till toppen