Zithromax bipacksedel

Vill du börja använda Zithromax, då är det klokt att först läsa igenom Zithromax bipacksedeln. I denna står viktig information om användningen av denna antibiotikakur. I bipacksedeln finner du också mera uppgifter om de möjliga biverkningarna och kontra-indikationerna (när du inte får använda medlet).

Vad är Zithromax och för vad används det?

Zithromax är en antibiotikakur. Läkare föreskriver antibiotika om du har besvär av en bakteriell infektion. Zithromax innehåller azitromycin, ett makrolid-antibiotikum som dödar många sorters bakterier. Denna kur kan också användas vid många olika infektioner, såsom lunginflammation, inflammation i mellanörat, blåskatarr, mag-/tarminfektion eller könssjukdomarna klamydia och gonorré. En bakteriell infektion åtföljs ofta av feber, smärta och andra tråkiga besvär. Zithromax ser till att infektionen kan läkas, så att du snabbt känner dig bättre igen.

Behandling med Zithromax

Zithromax (Azithromycin)

Titta här på den eventuella behandlingen med Zithromax

Gå till behandling

Vad du bör veta om Zithromax

Zithromax är en kraftig antibiotikakur. Använder du detta läkemedel för första gången? Ta då hänsyn till följande:

  • Använd inte detta läkemedel om du är överkänslig för azitromycin;
  • Zithromax kommer in i modersmjölken. Amma inte om du använder denna medicin;
  • Avverka hela antibiotikakuren. Gör du inte det, då kan infektionen komma tillbaka;
  • Lider du av en kroppslig åkomma? Rådfråga då först läkaren innan du beställer detta medel;
  • Använder du detta läkemedel för behandling av en könssjukdom? Då måste din partner också behandlas. Din partner kan endast själv beställa denna medicin;
  • Zithromax kan påverka effekten av andra läkemedel, och omvänt. Läkaren vet vilka mediciner som det är bäst att inte kombinera med varandra.
  • Zithromax tabletter och kapslar är inte lämpliga för små barn.

Hur använder du Zithromax?

Läkaren berättar hur du ska använda Zithromax. Hur lång denna antibiotikakur ska vara beror på dina besvär. Vid de flesta besvär föreskriver läkaren en kur på 5 dagar. Vid könssjukdomar räcker det ofta med en kortare kur, medan en längre kur är nödvändig vid vissa tarminfektioner. Zithromax tabletterna och kapslarna ska sväljas hela. I Zithromax bipacksedeln står mer information om doseringen och användningen av denna medicin.

Möjliga biverkningar

Mediciner kan ibland ge biverkningar, fastän du inte nödvändigtvis behöver få dem. Biverkningarna av Zithromax är bl.a.:

  • Mag-/tarmbesvär (diarré, illamående, förstoppning, väderspänningar);
  • Huvudvärk;
  • Svampinfektioner i slemhinnorna.

I Zithromax bipacksedeln står en fullständig översikt av biverkningarna. Läs också informationsdossiern Zithromax erfarenheter. I denna berättar andra kunder om sina erfarenheter av detta läkemedel.

Hur förvarar du Zithromax?

Mediciner är en fara för barn. Förvara Zithromax därför på ett säkert ställe. Har bästföredatumet för läkemedlet passerat, då är det bättre att inte använda Zithromax längre.

Kompletterande information

Zithromax innehåller det verksamma ämnet azitromycin. I Zithromax bipacksedel finner du en översikt över de övriga beståndsdelarna, licensinnehavaren och tillverkaren.

Tillbaka till toppen