Psoriasis 

Psoriasis 

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom, där hudförnyelseprocessen har blivit störd. Härigenom uppstår inflammerade, fjällande fläckar på huden. Denna hudsjukdom är inte smittsam och kan uppstå vid vilken ålder som helst, även om åkomman för det mesta uppträder första gången runt puberteten. Psoriasis är en obotlig sjukdom. Mediciner kan dock lindra besvären. 

Psoriasis symptom  Den mest förekommande formen av psoriasis är psoriasis vulgaris. Symptomen på denna åkomma är bl.a.: 

- Skarpt avgränsade, vita eller röda fjällande fläckar på huden. Den angripna huden kan se fjällig ut. 

- (Ibland) klåda eller smärta på de angripna fläckarna. 

- (Ibland) varblåsor på de angripna fläckarna. 

Psoriasis vulgaris kan förekomma på hela kroppen, men drabbar ofta knäna, armbågarna och den nedre delen av ryggen. Andra former av psoriasis är t.ex. psoriasis capitis (extrem fjällbildning på den håriga huvudhuden), psoriasis inversa (inflammerade fläckar i kroppsvecken) och psoriasis guttata (små fläckar över hela kroppen). 

Psoriasis behandling  Ofta används en hormonsalva (med kortikosteroider, som betametason) för att minska inflammationsreaktionerna i huden. På så sätt blir huden lugnare och avtar besvär som klåda, rödhet och fjällning. Även en salva med vitamin D-aktiga ämnen, zoals kalcipotriol, kan hjälpa. Ibland föreskriver läkare en antibiotikakur (t.ex. ciklosporin), eller en annan inflammations-hämmande medicin som ska intas oralt.

Visa mer

Receptbelagda produkter i denna kategori

Receptfria produkter i denna kategori