Directly go to the content
Självtester
  • Andra tjänster
  • Självtester

Självtester

Som medveten konsument tar du hårt på din hälsa. Du vill själv ta reda på hur det står till med hälsan och själv kunna vidta åtgärder för att hålla din hälsa i schack. Detta möjliggörs av Dokteronline.coms självtester.


Själv
Våra självtester är lättanvända och kan tas överallt. Du kan ta testet själv hemmavid vid en tidpunkt som passar dig, och du behöver inte vända dig till en läkare eller ett sjukhus.

Säkert
Alla självtester har genomgått omfattande vetenskapliga tester. Alla självtester beskrivs i minsta detalj, utan undantag.

Noggrant
Självtesten levereras med tydlig bruksanvisning som leder dig genom ett antal enkelt utförda handlingar som ingår i testproceduren. Detta för att du ska kunna följa varje steg noga för att få ett pålitligt resultat.

Fort
Du behöver inte vänta länge på resultat. Vissa självtest visar resultat direkt, så du vet vad du behöver göra. Vissa andra självtest behöver testas noggrant i laboratorium så att du inom några dagar kan få resultatet på nätet. På Dokteronline.com kan du beställa självtest enkelt och diskret.