Gränser för begäran av opioider

Inom ramen för en säker och pålitlig användning av opioida smärtstillande medel har Dokteronline.com – i samråd med ett eget Medicinskt Rådgivningsråd och i överensstämmelse med de läkare och apotek som vi hänvisar till – sammanställt följande gränsvärden angående begäran av opioida smärtstillande medel.

Policy för kodeininnehållande läkemedel

  • Den maximala dagliga doseringen, som får förskrivas, uppgår till 240mg.

  • Läkaren kan endast förskriva maximalt 100 tabletter/kapsyler per recept.

  • Läkaren kan endast förskriva maximalt 240 tabletter/kapsyler per månad. För dihydrokodein gäller dock maximalt 100 tabletter per månad.

  • För kodeininnehållande läkemedel gäller således följande gränser:

Tillbaka till toppen