Directly go to the content
SpermCheck

SpermCheck

SpermCheck är ett diskret hemtest varmed kvaliteten på sperma kan fastställas. Testet återger hur många sädesceller som finns i sperman.    

Vad är SpermCheck?


SpermCheck är ett diskret hemtest varmed kvaliteten på sperma kan fastställas. Testet återger hur många sädesceller som finns i sperman.

 

 

För vad används det?


Sperma som innehåller lite sädesceller kan vara orsaken till oönskad barnlöshet. Frisk sperma innehåller minst 20 miljoner sädesceller per milliliter. Innehåller sperman mindre sädesceller, då är kvaliteten inte optimal och kan detta tyda på minskad fruktsamhet. SpermCheck hemtest ger direkt besked om detta.

 

 

 

 

När använder du SpermCheck?


För SpermCheck hemtest ska sperma användas som avgetts mellan 2 och 7 dagar efter din sista sädesavgång. Det ger de bästa testresultaten.

 

 

 

 

Hur utför du SpermCheck självtest?


SpermCheck hemtest är enkelt att utföra:

 

 

 

  • Ejakulera (minst 48 timmar till högst 7 dagar efter din sista sädesavgång) i den medlevererade koppen.
  • Låt sperman stå 20 minuter innan du börjar testa.
  • Sug med hjälp av pipetten upp lite sperma till den svarta linjen och deponera denna i den lilla flaskan med SpermSolution.
  • Sätt på locket på flaskan och vänd denna upp och ner ett par gånger så att sperman blandas med vätskan. Skaka inte flaskan.
  • Låt flaskan stå två minuter.
  • Droppa nu 6 droppar (inte mer, inte mindre!) ur flaskan på testkassetten på det angivna stället (markerat med ett S).
  • Vänta sju minuter och titta på resultatet.


Läs noga igenom handledningen före utförandet av testet.

 

 

 

Vad betyder resultatet av SpermCheck?


Resultatet av SpermCheck självtest framträder i fönstret på testkassetten. Bredvid fönstret ser du två bokstäver: T (test) och C (controle = kontroll). Det finns tre möjliga resultat:

 

 

 

  • Röda streck framträder bredvid T och bredvid C: Sperman innehåller mer än 20 miljoner sädesceller per milliliter.
  • Bara ett rött streck framträder bredvid C: Sperman innehåller lite sädesceller. Detta kan tyda på minskad fruktsamhet.
  • Det syns inte alls några röda streck: testet har inte utförts rätt. Upprepa i så fall testet efter 48 timmar med en ny SpermCheck testutrustning.


Obs.: Ett negativt eller positivt resultat ger inte någon säkerhet om eventuell ofruktsamhet. Oönskad barnlöshet kan ha flera orsaker. Rådfråga en läkare för att få större säkerhet om orsaken till en utebliven graviditet.