Meny
STI HIV män som pratar med varandra på en bänk
  • Hiv
  • STI

Hiv

Humant immunbristvirus, mer känt som hiv, är ett virus som påverkar kroppens immunförsvar så att inkräktande virus, bakterier och svampar får fri lejd, vilket gör att den som lider av hiv blir sjuk allt fortare. Hiv är en sös och kan överföras via sperma, blod, försats, vaginal fukt och modersmjölk. Denna sös är vanligare bland bi- och homosexuella män. Behandlas inte hiv kommer immunförsvaret till sist vara helt utplånat. Då har man nått aids-stadiet.

Hiv-symptom
Hiv-symptomen är uppdelade i fyra faser:
- Fas 1 (akut hiv-infektion): influensatecken.
- Fas 2 (asymptomatiska fasen): få eller inga besvär.
- Fas 3 (symptomatiska fasen): influensatecken såsom förkylning och utmattning. Dessa besvär kan bestå och bli kroniska.
- Fas 4 (aids-fasen): normalt sett oskyldiga infektioner (såsom förkylning) blir allt svårare och kan få dödligt utfall.

Hiv-behandling
Numera kan hiv behandlas, om än inte botas. Det finns olika mediciner som gör hiv-viruset mindre aktivt. Det är viktigt att börja ta dessa hiv-hämmare så fort som möjligt för att förebygga att sjukdomen når aids-fasen.

Hiv-förebyggande
Det finns även en medicin som förebygger hiv-smitta: såkallad preexponeringsprofylax (PrEP) – ett medel som förhindrar att hiv-viruset fäster sig i kroppen. Denna medicin är ämnad för folk som ännu inte drabbats av hiv, som kan ta denna medicin för att förebygga att de smittas med viruset.

Tillbaka till toppen