Directly go to the content
Other consultation services quitting smoking men eating burgers Autres services de consultation arrêter de fumer hommes mangent des hamburgers Övrig konsultationsservice sluta röka männen äter hamburgare
  • Andra tjänster
  • Tobaksberoende

Tobaksberoende

Att röka är dåligt för hälsan och därför försöker många människor att sluta. Det är lättare sagt än gjort: kroppen är beroende av nikotinet som finns i tobaken. Ett tobaksberoende kan brytas med mycket ihållighet. Det finns även mediciner och självhjälpmedel att köpa som kan hjälpa till att göra det lättare att sluta.

Behandlingar vid tobaksberoende


Symptom för tobaksberoende
Den som är beroende av att röka har svårt för att klara sig utan cigaretten eller cigarrer. Om kroppen inte får i sig nikotin under en lång tid, uppstår abstinensbesvär som darrningar, illamående och en känsla av oro. Att sluta röka är också svårt eftersom en vana måste brytas. Det är svårt att vänja sig vid att inte hålla i en cigarett hela tiden.

Att bryta tobaksberoende
Symtomen för tobaksberoende är svåra att handskas med. Om det inte går att sluta utan hjälp, så kan man behandla beroendet med mediciner. Det finns olika möjligheter:
– Nikotininnehållande plåster, tuggummi och tabletter. Dessa produkter minskar abstinensbesvären, vilket gör det enklare att sluta.
– Med hjälp av mediciner, till exempel Champix och Zyban. Dessa mediciner påverkar hjärnan och minskar suget efter en cigarett.

Nikotininnehållande produkter går att köpa utan recept. Mediciner som Champix och Zyban är receptbelagda.