Trimetoprim

Trimetoprim

Trimetoprim är ett antibiotika. Denna medicin stoppar bakteriernas äggviteproduktion så att dessa dör. Dess aktiva ämne tas upp i blodet och når på så sätt de inflammerade vävnaderna och urinen. Mer Information

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Trimetoprim 100 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

752,27 SEK

Trimetoprim 200 mg 6 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

545,13 SEK

Trimetoprim 200 mg 10 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

599,75 SEK

Trimetoprim 200 mg 14 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

721,35 SEK
Patientinformation

Vad är Trimetoprim?

Trimetoprim är ett antibiotika. Denna medicin stoppar bakteriernas äggviteproduktion så att dessa dör. Dess aktiva ämne tas upp i blodet och når på så sätt de inflammerade vävnaderna och urinen. Trimetoprim kan endast fås mot recept.

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar Trimetoprim som antibiotikakur vid olika infektioner, såsom:

  • Blåskatarr eller andra urinvägsinfektioner. Detta läkemedel kan även motverka återkommande blåskatarr;
  • Luftvägsinfektioner, exempelvis lunginflammation, mellanöreinflammation, bihåleinflammation och akut bronkit.

Det aktiva ämnet trimetoprim funkar snabbt. Efter bara ett par dar märker du att inflammationsreaktioner som smärta, feber och en allmänt sjuklig känsla avtar.

Hur tas Trimetoprim?

Svälj tabletten otuggad med lite vätska. Läkaren avgör hur länge du behöver kureras. Det är viktigt att du fullföljer den ordinerade kuren. Avbryts kuren i förväg kan infektionen återvända. Tar du denna medicin som blåskatarrbehandling ska du ta tabletten/erna när du går till sängs, så att medicinen kan påverka blåsan under hela natten.

Dosering

Trimetoprim finns i olika styrkor. Läkaren känner till vilken variant som passar bäst vid dina besvär. Såvida läkare inte ordinerar annat är den sedvanliga doseringen av Trimetoprim:

  • Vuxna och barn på över 12 år: 200 mg två gånger dagligen. Vid blåskatarr kan det hända att läkaren ordinerar att man tar 300 mg en gång varje kväll.

För barn på under 12 år gäller andra doseringsanvisningar. Avvik inte från ordinerad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

En antibiotikakur med Trimetoprim kan medföra biverkningar, bland andra:

  • Illamående, kräkning och andra magbesvär. Ta tabletten med lite föda om du lider av detta;
  • Ömmande tunga eller smärta i munhålan;
  • Huvudvärk;
  • Hudutslag, ibland med klåda.

Rådfråga läkare om du besväras långvarigt av nån slags biverkning. I bipacksedeln hittar du mer information i ämnet.

När kan detta läkemedel inte tas?

Läkemedlet Trimetoprim är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig mot trimetoprim eller annat förekommande hjälpämne;
  • Lider av svår lever- eller njuråkomma;
  • Lider av blodavvikelse.

Rådfråga läkare om du kan ta Trimetoprim ifall du medicineras mot andra hälsoproblem.

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Använd helst inte Trimetoprim om du är gravid eller ammar om inte läkare ordinerat detta. Denna medicin påverkar inte trafiklämpligheten. Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.