Directly go to the content
För kvinnor vaginala besvär yogaställning
  • För kvinnor
  • Vaginala besvär

Vaginala besvär

Nästan alla kvinnor har någon gång att göra med vaginala besvär. Det gäller då för det mesta besvär som klåda, röd hud, irritation, torr hud eller tjocka flytningar. Kvinnor skäms ofta för det, men det är ett ofta förekommande problem och för det mesta inte allvarligt.

Den vaginala floran är en viss balans mellan mikro-organismer i vaginan. När denna balans störs av vilket skäl det må vara, kan vaginala besvär uppstå. Vid bakteriell vaginos störs balansen av dåliga bakterier (kocker). Besvären är framför allt klåda, irritation, sveda och röd hud. Bakteriell vaginos kan behandlas med antibiotika.

Om vaginan är torr produceras för lite vaginal vätska. Det ger besvär som klåda och irritation. Det uppstår för det mesta genom hormonella förändringar, t.ex. genom klimakteriet.

Candida är en känd orsak till vaginala besvär. Härvid rubbas balansen genom en för stark tillväxt av svampen candida. Detta förorsakar flytningar (vitt flöde), klåda, irritation och röd hud. Candida kan behandlas med medicinerna härnedan.

Nedan kan du säkert och diskret beställa olika medel för att behandla och förhindra vaginala besvär.