I själ och hjärta för Dokteronline.com

Vår vision: Power to the patient!

Youtubeblock highlight

Vår vision: Power to the patient!

År 2018 är du som konsument bättre informerad än någonsin: tack vare internet har du en värld av information och valmöjligheter till hands. Våra möjligheter är större än vi någonsin hade vågat föreställa oss. Är det då inte logiskt att vi förväntar oss samma sak när det gäller vår hälsa? Dokteronline.com tycker det. Och därför kämpar vi alltsedan år 2003 för mer bestämmanderätt till patienter i sjukvården:

Power 2 the patient actor
Power to the patient

Hur?

Dokteronline.com erbjuder en säker och pålitlig online plattform, som ger dig som klient friheten och medlen att själv göra försvarbara val för din kropp och en eventuellt passande behandling. Vi erbjuder dig 24/7 direkt tillgång till önskad kunskap, produkter och tjänster och vi skapar på basis av de nyaste teknologierna en säker och användarvänlig omgivning för att söka denna information och dessa tjänster.


Varför?

Om det gäller din hälsa, anser vi att du måste få friheten att bestämma över din egen kropp. Med rätt information och personliga råd måste du själv kunna göra ett genomtänkt val av behandlingsmetod.

Computer Klantenservice

Kundtjänstteamet står klart att hjälpa dig.

Med vem?

Hos Dokteronline.com sammankopplar vi de bästa apoteken i Europa tillsammans med medicinska specialister på den absolut högsta nivån; människor som engagerar sig med själ och hjärta för patienternas välbefinnande.

Hur allt började

Hur allt började

Vår berättelse började år 2003.

Drivna av övertygelsen att människor måste kunna göra sina egna val när det gäller hälsovården, bestämde vi att via Dokteronline.com ge våra klienter möjligheten att mot doktorsrecept beställa en verksam dos Melatonin på apoteket. Melatonin är ett naturligt sömnhormon, som vid den tidpunkten i Nederländerna med en högre dosering än 0,1 mg per tablett bara kunde fås mot recept.

Dokteronline.com

År 2004 uppstod idén att utvidga vår webbsajt. Från det momentet ändrade vi namnet till Dokteronline.com och utvidgade paketet med tjänster som kallas livsstilsmediciner, som inte ersätts av sjukförsäkringen och där anonymitet önskas på grund av kundens skamkänsla. Modellen visade sig vara en enorm succé.

Tidsram

Dokteronline.com timeline
2018

Var är vi nu

Vi kan räkna oss till en av de

största hälsoplattformarna

i Europa!

Fram till i dag är Dokteronline.com tillgänglig på 8 språk. Med mer än 167.000 kunder kan vi räkna oss till en av de största hälsoplattformarna i Europa.

Vårt sortiment är enormt varierat och utvidgas ständigt med nya mediciner och livsstilsprodukter. Dokteronline.com låter patienter att komma i kontakt med legitimerade läkare och apotek i bland annat Danmark och Sverige. Vi samarbetar också med olika medicinska portaler och är vi intensivt sysselsatta med sponsringen av relevanta medicinska projekt; projekt som ansluter till vår tro på att människan måste vara fri att kunna göra sina egna val.

Rebel of Health

Fastän vi mycket länge kallades för “Rebeller för hälsan” och har under vår tid bekämpats och kritiserade, mottar vi lyckligtvis från början också många positiva bedömningar av nöjda klienter. Klienter som av personliga skäl inte kan eller vill gå till den egna läkaren, eller de som på grund av tidspress hellre handlar allt online. Just den gruppen vill vi ställa i centrum. Vi står i nära samarbete med våra klienter och, om möjligt, ska vi göra allt för att uppfylla deras behov. Nu och i framtiden.

Rebel of health tekening
Mission för framtiden

Mission för framtiden

Vi ska ytterligare utvidga Dokteronline.com inom Europa och bredda vår service

Dokteronline.com började med en dröm, och den drömmen vårdar vi fortfarande: vi vill erbjuda människor möjligheten att bestämma över den egna kroppen och behandlingen av den. Det är tydligt att Dokteronline.com är här för att stanna. Just nu när så många klienter behöver vår service och då e-hälsa i allmänt blir mycket viktigare, vill vi kunna erbjuda dem allt på området av hälsa och livsstil.

Mediciner tillgängliga för alla

I mindre europeiska länder, blir allt färre mediciner tillgängliga därför att det är mindre lönande att göra affärer där. Vi vill därför erbjuda en lösning för detta. Vi sätter patienten i kontakt med apotek i bland annat Danmark och Sverige så att mediciner kommer att förbli tillgängliga för alla inom Europa.

Totallösning

Vi ska inte bara utvidga Dokteronline.com inom Europa, utan även bredda vår service med fler medicinska tjänster och produkter. Dokteronline.com ska erbjuda en totallösning för patienten, med 24 timmars service och information för alla!