Directly go to the content
Vitamin B12

Vitamin B12

Vitamin B12, även kallad hydroxocobalamin, är viktig för ämnesomsättningen. Vid svår B12-vitaminbrist kan en läkare ordinera tillskott i form av injektioner. Injiceringsvätska med Vitamin B12 kan beställas på internet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken

Vad är Vitamin B12?

Vitamin B12, även kallad hydroxocobalamin, är viktig för ämnesomsättningen. Vid svår B12-vitaminbrist kan en läkare ordinera tillskott i form av injektioner. Injiceringsvätska med Vitamin B12 kan beställas på internet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken

Vad tas medicinen mot?

Kroppen behöver Vitamin B12 bland annat för att producera blod- och nervceller. Vanligtvis får den Vitamin B12 genom födan, men hos vissa människor går detta mindre bra – exempelvis under visst medicinintag eller om magen avlägsnats. Då kan vitaminbrist uppstå. Tecken på B12-vitaminbrist är bland annat:

  • Blodbrist;
  • Stickningar och domning i kroppsdelarna;
  • Svaga muskler;
  • Minnesförlust.

Ifall B12-tabletter inte kan tas eller inte ger fullgott resultat kan en läkare ordinera B12-injektioner som kompenserar bristen så att besvären minskar.

Hur tas Vitamin B12?

Ampullerna innehåller en injiceringsvätska. En läkare eller sköterska injicerar i en av ens muskler. En läkare avgör vilken dosering man behöver och hur länge man behöver medicineras. Oftast börjar man med flera injektioner under en kortare tid. Efter dessa ’spurtdoseringar’ går man över till en fortgångsdosering tills det att alla besvär försvunnit. Vid vissa åkommor är det nödvändigt att ta B12-vitamininjektioner under en längre tid.

Dosering

B12-vitaminampuller eller –injiceringsvätska kan köpas på internet från de anknutna apoteken. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna och barn: 1 daglig injicering på mellan 250 mcg till 1 ml under ordinerad period. Därefter går man över till en fortgångsdosering då man får injektioner exempelvis en gång varannan eller var tredje månad.

B12-vitamininjektioner är olämpliga för nyfödda eller för tidigt födda bebisar. Ta det försiktigt när det gäller barn yngre än 3 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Vitamin B12 förekommer även i föda och orsakar sällan biverkningar, men händelsevis kan man drabbas av hudirritation på den plats på huden där injektionen görs. Andra eventuella biverkningar kan vara:

  • Huvudvärk;
  • Hudutslag med akne;
  • Bukbesvär.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns vidare information i ämnet.

När ska man inte ta detta läkemedel?

B12-vitamininjektioner lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot ingredienserna (se bipacksedel).

Övrigt medicinintag. Rådfråga då först en läkare, då B12-vitamininjiceringsvätska har växelverkan med vissa läkemedel.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör ta detta läkemedel endast efter att ha rådfrågat läkare.

B12-vitamininjiceringar påverkar inte reaktionsförmågan, så det går bra att bege sig ut i trafiken.

Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.