Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

9 vanliga frågor och svar om bantningsläkemedel

Läkaren Angela Eden (MD, MA, Mbus, PhD) har sedan 2013 erfarenhet av att behandla patienter som behövt gå ned i vikt. Hon ställer sig förstående till att många patienter nuförtiden söker efter information online, vilket i och för sig kan vara positivt. Men hon poängterar vikten av att konsultera en sakkunnig person för att få rätt behandling. I den här artikeln hittar du hennes svar på 9 vanliga frågor om bantningsläkemedel. 

1. För vilka patienter är bantningsläkemedel lämpliga att använda?

Vi läkare tittar på en patients BMI när vi ska avgöra om bantningsläkemedel kan bidra till viktminskning. Naturligtvis tar vi hänsyn till många andra faktorer, såsom patientens medicinska bakgrund, livsstil och målsättning vad gäller att gå ned i vikt. 

Det är viktigt att veta att endast bantningsläkemedel aldrig kan ersätta fysisk aktivitet och sunda kostvanor när man vill gå ned i vikt. 

2. Hur fungerar bantningsläkemedel? 

Läkemedel för behandling av övervikt och obesitas fungerar på olika sätt. De flesta bantningsläkemedel minskar dina hungerkänslor eller ökar din mättnadskänsla och hämmar din aptit. På så sätt får du i dig färre kalorier per dag. Efter en tid resulterar ditt minskade kaloriintag i viktnedgång.

3. Tas bantningsläkemedel oftast i tablettform? Eller finns det andra användningssätt?

Bantningsläkemedel finns i tablettform eller som injektionslösning.

4. Är det riskfritt att använda bantningsläkemedel? Hur kontrolleras detta?

Alla bantningsläkemedel godkänns av olika medicinska tillsynsmyndigheter världen över och kan kontrolleras av instanser i respektive land, t.ex. av FDA i USA, av EMA i Europa och av MHRA i Storbritannien. Alla dessa medicinska tillsynsmyndigheter hålls uppdaterade om varje godkänt läkemedel. Alla läkare är skyldiga att känna till denna information och hålla den i åtanke varje gång ett bantningsläkemedel föreskrivs.

Bantningsläkemedel är riskfria att använda, förutsatt att de används på ett ansvarsfullt sätt samt i enlighet med läkarens anvisningar.

5. Hur ofta och hur länge brukar bantningsläkemedel användas?

Vissa bantningsläkemedel som hämmar aptiten får användas i högst 12 veckor. I särskilda fall kan det dock hända att läkare föreskriver dem för längre perioder. Om du lyckats gå ned tillräckligt för att förbättra din hälsa, kan läkaren råda dig att använda bantningsläkemedlet under en längre period. 

Det är viktigt att veta att det inte är riskfritt att plötsligt avbryta behandlingen med denna sorts läkemedel. Ett plötsligt avbrott i behandlingen kan orsaka abstinensbesvär – därför är det oerhört viktigt att patienten först rådgör med sin läkare.

6. Vad kan hända under behandlingen med bantningsläkemedel? Är det något särskilt som är viktigt att tänka på?

Bantningsläkemedel orsakar sällan allvarliga biverkningar, förutsatt att de används på rätt sätt.

Bantningsläkemedlens eventuella biverkningar ser olika ut beroende på vilket läkemedel som används och hur de olika läkemedlen inverkar på kroppens funktioner. De flesta biverkningar är milda och går oftast över efter en tids medicinering. I sällsynta fall kan allvarliga biverkningar uppträda. Och liksom hos andra läkemedel kan oväntade symptom uppträda om bantningsläkemedel inte används enligt läkarens anvisningar.

7. Vad händer när man slutat ta bantningsläkemedlet? Hur undviker man att gå upp i vikt igen?

Som komplement till bantningsläkemedel är det klokt att ta hjälp av en dietist eller psykolog för att viktnedgången ska få optimalt resultat.

Konsekvent och strukturerad kosthållning, regelbundna viktkontroller och ökad fysisk aktivitet är enkla men viktiga rekommendationer för att undvika att gå upp i vikt efter avslutad behandling. 

8. Kan du ge några tips som är viktiga att känna till för användare av bantningsläkemedel?

Utbyt information och erfarenheter med varandra vad gäller tabuämnen och självvård och tipsa varandra om hur problem bäst kan tacklas och om hur självvård går till.

Samtliga komponenter som möjliggör viktnedgång är viktiga: strikt kosthållning, motion, beteendeterapi och behandling med läkemedel. Men den allra viktigaste komponenten är beslutsamhet.

9. Vart kan användare av bantningsläkemedel vända sig med frågor och klagomål?

Alla frågor och klagomål kan besvaras och bemötas av medicinska organisationer med specialister såsom läkare, dietister & nutritionister.

Vi tackar doktor Eden för intervjun.

Tillbaka till toppen