AccountBasket
  • Infektion i slidan
  • Infektion i slidan

Förstå, behandla och förebygg infektioner i slidan

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Det är förståeligt att du blir orolig när du märker att något förändras i din kropp, särskilt när det rör intimhälsan. Infektioner i slidan förekommer ofta hos kvinnor, men lyckligtvis är detta tillstånd oftast lätt att behandla och förebygga med rätt kunskap och vård.

Vad är infektion i slidan?

Infektion i slidan uppstår vid överväxt av vissa bakterier och jästsvampar inuti och runt slidan, och kan leda till olika besvär. De två vanligaste typerna av besvär är: 

  1. Bakteriell vaginos (BV): Detta tillstånd uppstår vid överväxt av skadliga bakterier i slidan, vilket rubbar den naturliga bakteriefloran. Symptomen är bl.a. illaluktande, onormala flytningar och ibland även klåda och irritation. 
  2. Svampinfektion i slidan: Detta tillstånd orsakas av överväxt av jästsvampen Candida i slidan. Symptomen är bl.a. klåda, sveda, vita/gryniga flytningar och smärta vid urinering eller samlag. Ungefär 75% av alla kvinnor får svampinfektion i slidan minst en gång i livet.  

Vilka är orsakerna?

Orsakerna till infektion i slidan kan variera mellan allt ifrån användning av tvål och läkemedel till specifika hälsotillstånd och hormonella förändringar, t.ex. i samband med menstruation och graviditet.

Orsaker

Beskrivning

(Neutral) tvål

Användning av tvål i och runt slidan kan leda till irritation i slidans slemhinnor, vilket rubbar bakteriefloran inuti slidan och stimulerar uppkomsten av jästsvampar.

Läkemedel 

Vissa läkemedel, t.ex. antibiotika, kan rubba bakteriefloran i slidan och orsaka överväxt av jästsvampar. Hormoner, såsom kortikosteroider, kan också rubba bakteriefloran i slidan. 

Diabetes

Diabetiker har ökad risk för att drabbas av infektion i slidan p.g.a. förhöjt blodsocker, vilket kan stimulera tillväxt av jästsvampar.

Hormonella förändringar

Hormonsvängningar under menstruationscykeln eller graviditet kan påverka pH-värdet i slidan, vilket gör miljön mer gynnsam för tillväxt av jästsvampar.

Värme

Höga temperaturer i området kring slidan kan bidra till uppkomsten av infektioner i slidan, eftersom jästsvampar trivs i en varm och fuktig miljö.

Sexuell aktivitet

Sexuell aktivitet kan rubba bakteriefloran i slidan, vilket kan leda till irritation och ökad risk för infektion, särskilt vid uttalad friktion eller penetrering.

Hormonella preventivmedel

Vissa typer av hormonella preventivmedel kan påverka pH-värdet i slidan och öka tillväxten av jästsvampar.

Duschning

Regelbunden duschning av slidan kan rubba dess naturliga bakterieflora och orsaka irritation, vilket ökar risken för infektion.

Nedsatt immunförsvar

Vid försvagat immunförsvar kan risken för infektioner i slidan öka eftersom kroppens förmåga att bekämpa infektioner är nedsatt.

Överdriven sockerkonsumtion

En sockerrik diet kan stimulera tillväxten av jästsvampar i slidan, särskilt hos diabetiker eller kvinnor som lätt får svampinfektioner.

Hormonsvängningar under klimakteriet

Under klimakteriet kan hormonsvängningar leda till att slidans slemhinnor blir tunnare och torrare, vilket kan öka risken för infektion i slidan.


Det är viktigt att uppmärksamma de möjliga orsakerna och riskfaktorerna ovan, för att kunna minimera risken för infektioner i slidan och bibehålla intimhälsan.

Symptom

Vid (upprepade) svampinfektioner i slidan är de vanligaste symptomen klåda, sveda och rodnad. Undersökningar visar att riskfaktorer såsom användning av antibiotika, samlag, hög luftfuktighet och användning av produkter för kvinnlig intimhygien gör risken för infektioner i slidan betydligt större. Hos kvinnor som lätt får upprepade infektioner kan symptomen lindras och hållas under kontroll genom underhållsterapi i form av kontinuerlig användning av svampdödande läkemedel.   

Eftervård och psykologisk påverkan

Det är viktigt att erkänna att infektioner i slidan inte bara kan orsaka fysiska, utan även psykiska besvär, särskilt hos kvinnor som lätt får upprepade infektioner. Dessa kvinnor har ökad risk för att drabbas av klinisk depression, försämrad livskvalitet, nedsatt självförtroende och ökad stress. Dessutom upplever många av dessa kvinnor även en försämring av sexuella och känslomässiga relationer till följd av infektionerna. Adekvat eftervård, inklusive professionellt psykologiskt stöd, kan hjälpa dessa kvinnor att hantera den psykologiska påverkan som deras tillstånd medför och möjliggöra en förbättring av deras livskvalitet. 

Diagnosticering

Diagnosticering av en infektion i slidan kräver oftast att läkaren undersöker flytningen från slidan genom att ta ett prov för mikroskopisk analys eller odling i ett laboratorium. Vill du hellre göra ett test i din bekanta och trygga hemmiljö, kan du beställa ett pH-Balance-självtest här.

Behandling

Infektioner i slidan är i allmänhet lätta att behandla. Bakteriell vaginos går ofta att behandla effektivt med antibiotika, medan svampinfektioner i slidan vanligtvis reagerar på svampdödande läkemedel, som t.ex. klotrimazol eller mikonazol. Din husläkare kan vägleda dig och föreslå en adekvat behandling. Vill du ha mer diskret vägledning, kan du begära en läkarkonsultation – vi är alltid redo att stå dig till tjänst – utan att döma dig. 

För mer information och vägledning är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi på Dokteronline är medvetna om hur känsligt och sårbart det här ämnet kan vara för kvinnor. Därför erbjuder vi diskret rådgivning och effektiva behandlingar för hantering av infektioner i slidan. Kom ihåg att du inte är ensam – vi finns här till din hjälp, utan att döma dig. 

För mer information.

Alla behandlingar
Tillbaka till start