Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Acarizax

Acarizax är ett desensibiliseringsmedel: tabletten gör kroppen mindre känslig för ämnena i husdamskvalstrets exkrementer. Det verksamma ämnet är ett standardiserat allergenextrakt från husdamskvalstren Dermatophagoides pteronyssinus och Dermatophagoides farinae.

Acarizax tabletter innehåller ett allergenextrakt av två sorters husdamskvalster. Tabletterna sörjer för att immunsystemet reagerar mindre häftigt på allergenet. Därigenom minskar de allergiska reaktionerna hos personer som är överkänsliga för husdamskvalster. Detta medel är även lämpligt för ungdomar från 12 års-ålder.

Vad är Acarizax?

Acarizax är ett desensibiliseringsmedel: tabletten gör kroppen mindre känslig för ämnena i husdamskvalstrets exkrementer. Det verksamma ämnet är ett standardiserat allergenextrakt från husdamskvalstren Dermatophagoides pteronyssinus och Dermatophagoides farinae.

När används Acarizax?

Läkare skriver ut Acarizax mot allergi för husdamskvalster. Symptomen som förkommer vid dessa åkommor, är bland annat:

 • Inflammation i nässlemhinnan (allergisk rinit). Det hör ihop med besvär såsom nysningar, rinnande eller täppt näsa;
 • Irritation i ögonslemhinnan. Det ger besvär såsom röda, kliande, tårande eller inflammerade ögon;
 • Irritation i munhålan och svalget; såsom klåda eller någon annan brännande känsla;
 • Besvär i de nedre luftvägarna, såsom astma, andnöd och hosta;
 • Huvudvärk;
 • Trötthet, matthet.

Dessa besvär uppstår genom att immunsystemet regerar för häftigt på vissa ämnen (allergener) i husdamskvalstrets exkrementer. Acarizax låter kroppen långsamt vänja sig vid dessa ämnen. Härigenom ökar din immunologiska tolerans och besvären minskar.

Hur används Acarizax?

Acarizax smälttabletter används så här:

 • Smälttabletterna är mycket mjuka. Ta därför ut smälttabletten ur förpackningen med torra händer, såsom det står i bipacksedeln;
 • Lägg tabletten direkt under tungan och svälj inte på en minut;
 • Efter att du tagit tabletten får du inte dricka eller äta något på fem minuter;
 • Det kan dröja något innan effekten på detta läkemedel märks. Mestadels uppträder en förbättring efter 8 till 14 veckor;
 • Detta medel ska användas långvarigt, mestadels gäller det en behandling i flera år;
 • Första gången du använder Acarizax, måste du stå under uppsikt av en läkare minst en halvtimma efter du tagit tabletten. Detta är i förebyggande syfte, ifall du reagerar häftigt på ämnena i medicinen;
 • Har du glömt att ta smälttabletten kan du ändå ta den senare på dagen. Ta aldrig en dubbel mängd för att ’ta igen’ den glömda tabletten;
 • Har du inte tagit medicinen på mer än 7 dagar, rådgör då med en läkare om du vill börja använda Acarizax igen;
 • En behandling med Acarizax måste skrivas ut av en läkare som har tillräcklig erfarenhet med behandling av allergiska sjukdomar. \

Vilka doseringar finns?

Aktiviteten från 1 lyofilisat (smälttablett) är 12 SQ-HDM. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna (upp till 65 år) och ungdomar från 12 år: 1 smälttablett en gång per dag.

Ta aldrig mer än 1 dos per dygn. Detta läkemedel är inte lämpat för barn under 12 år. Du hittar mer information om användningen och doseringen av Acarizax i bipacksedeln.

Vilka är biverkningarna av Acarizax?

Vid användning av detta läkemedel kan det ibland förekomma biverkningar. Det gäller då till exempel dessa besvär:

 • Irritation och/eller klåda i munhålan och/eller svalget;
 • Svullnad i munnen, på läpparna, på tungan eller i halsen;
 • Klåda i ögonen, öronen, på tungan eller läpparna;
 • Luftvägsinfektioner;
 • Stickande känsla eller ingen känsla i munnen eller på tungan;
 • Ont/svårt att svälja;
 • Smakförändring;
 • Mag- och tarmbesvär;
 • Trötthet;
 • Hudutslag, ibland med kliande bulor.

Eventuella biverkningar uppträder mestadels direkt efter intagande av tabletten och kan hålla i sig några minuter till några timmar. Efter några månader har du troligtvis mindre eller inga besvär längre av dessa biverkningar.

Rådfråga en läkare om du har mycket besvär av biverkningar. Sök direkt medicinsk hjälp om du har besvär av en häftig allergisk reaktion efter intagande av tabletten. Rådgör med en läkare om du får ihållande besvär av halsbränna.

Du hittar mer information om eventuella biverkningar av Acarizax i bipacksedeln.

När får du inte använda Acarizax?

Detta läkemedel är inte lämpat för alla. Ta inte smälttabletten om du:

 • Är överkänslig för ett av hjälpämnena i tabletten (se bipacksedeln för en översikt över sammanställningen):
 • Har dålig lungfunktion;
 • Lider av allvarlig astma som blivit värre de tre senaste månaderna;
 • Lider av astma nu och har besvär av en luftvägsinfektion när du vill börja med Acarizax. Behandlingen skjuts då upp;
 • Lider av en sjukdom som skadar motståndskraften eller om du använder mediciner som undertrycker motståndskraften;
 • Har cancer;
 • Har besvär av inflammationer eller sår i munhålan, om du nyligen dragit ut en tand eller en kindtand eller om du har sår i munhålan genom en operation. Behandlingen skjuts då upp tills munnen är helt bra igen.

Du måste vara extra försiktig med detta läkemedel i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot fisk;
 • Om du tidigare haft en häftig allergisk reaktion på en injektion med allergenextrakt mot husdamskvalster;
 • Om du har besvär av häftiga allergiska reaktioner. Sluta med behandlingen och kontakta en läkare eller om du får besvär av en klumpkänla i halsen, svårt att svälja eller lågt blodtryck;
 • Har astma. Fortsätt använda dina astmamediciner under behandlingen med Acarizax. Sluta behandlingen och rådgör direkt med en läkare om dina astmabesvär tilltar.

Rådgör med en läkare om en av ovanstående situationer gäller för dig.

Börja inte med en behandling med Acarizax om du är gravid. Blir du gravid under behandlingen, rådgör då med en läkare om du kan fortsätta med behandlingen av detta medel. Rådgör även med en läkare om användning av Acarizax om du ammar eller vill börja amma.

Du hittar mer information om dessa ämnen i bipacksedeln.

Kan Acarizax användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel kan påverka varandras effekt. Läkemedlen verkar därigenom för starkt eller för svagt. Acarizax har en visselverkan med bland annat dessa mediciner:

 • Betablockerare (läkemedel som bland annat används vid hjärt- och kärlsjukdomar);
 • Vissa anti-allergimedel;
 • Mediciner på basis av kortikosteroider (binjurebarkhormon);
 • Vissa antidepressiva (MAO-hämmare, tricykliska antidepressiva);
 • COMT-hämmare (mediciner som används vid Parkinsons sjukdom).

Använder du (en av) dessa läkemedel, rådgör då med en läkare om eller hur du dessutom kan börja en behandling med Acarizax.

Var kan jag köpa Acarizax?

Du kan köpa Acarizax på apoteket.

Kan jag köpa Acarizax utan recept?

Detta desensibiliseringsmedel är receptbelagt. Du kan alltså inte köpa Acarizax utan recept. En registrerad läkare kan skriva ut ett recept på detta läkemedel.

Källor

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (den 1 november 2018). Bijsluiter ACARIZAX 12 SQ-HDM, lyofilisaat voor oraal gebruik [Bipacksedel ACARIZAX 12 SQ-HDM, lyofilisat för oralt bruk] | Geneesmiddeleninformatiebank. Rådfrågat den 6 maj 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,118889

KNMP. (den 19 december 2018). Acarizax - Apotheek.nl. Rådfrågat den 6 maj 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/desensibilisatiedruppels-en-tabletten?product=acarizax#!

Máxima MC. (utan datum). Huisstofmijtallergie. [Allergi mot husdamskvalster.] Rådfrågat den 6 maj 2020, från https://www.mmc.nl/allergologie/aandoeningen-en-behandelingen/huisstofmijtallergie/

Zorginstituut Nederland (utan datum). Allergeenextract huisstofmijt (sublinguaal) [Allergenextrakt husdamskvalster (sublingualt)] - FarmacotherapeutischKompas. Rådfrågat den 6 maj 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/allergeenextract_huisstofmijt__sublinguaal_#samenstelling

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 06-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen