Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Aciklovir kräm

Aciklovir kräm innehåller det verksamma ämnet med samma namn aciklovir. Detta är en virushämmande medicin som används för att bekämpa virustyperna herpes simplex. Aciklovir ser till att viruset inte kan spridas, varför det dör ut.

Vad är Aciklovir kräm?

Aciklovir kräm innehåller det verksamma ämnet med samma namn aciklovir. Detta är en virushämmande medicin som används för att bekämpa virustyperna herpes simplex. Aciklovir ser till att viruset inte kan spridas, varför det dör ut.

För vad används medicinen?

Aciklovir kräm används vid munsår. Ett munsår förorsakas av herpes simplex-viruset och ger följande symptom:

  • Ett svidande, stickande ställe på eller omkring läpparna, följt av smärtsamma blåsor och sår.
  • Ett munsår läks efter ungefär 10 dagar.

Aciklovir hämmar utbredningen av viruset och hjälper på så sätt att påskynda läkningen. Besvär som klåda och ont upphör härigenom snabbare.

Hur använder du Aciklovir kräm?

Denna medicin är avsedd att användas på huden. Stryk på krämen tunt på de infekterade ställena och se till att produkten inte kommer i ögonen eller i munnen. Stryk bara på salvan på den vanliga huden. Tvätta händerna noga efter användning. Herpes viruset är mycket smittsamt.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den brukliga doseringen av Aciklovir kräm som följer: Vuxna och barn: Stryk på krämen så fort som de första tecknen (klåda, ont eller stick) uppträder. Upprepa detta var fjärde timme, med ett maximum på 5 x per dygn. Du behöver inte stryka på någon kräm under natten. Använd denna produkt minimalt fyra dagar i följd, även om du inte har något besvär längre. Har besvären efter en behandling under 10 dagar ännu inte försvunnit, tala då med läkaren.

Biverkningar

Aciklovir kräm kan ibland förorsaka biverkningar, som:

  • Svidande, kliande eller smärtsam känsla på stället där krämen har strukits på;
  • Torr eller fjällande hud på stället där produkten har lagts på.

I bipacksedeln står en fullständig översikt över biverkningarna av denna produkt.

När får du inte använda detta läkemedel?

Aciklovir kräm är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte detta läkemedel om du:

  • Är överkänslig för aciklovir eller ett av de övriga beståndsdelarna i krämen.

Rådfråga läkaren om användningen av Aciklovir kräm om din motståndskraft är allvarligt försvagad, t.ex. genom en sjukdom. I bipacksedeln finner du mer information om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Du kan utan vidare använda Aciklovir kräm under graviditeten. Tala med läkaren om användningen av denna medicin om du ammar. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning och användning av alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen