Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Allergy-check Dammkvalster

 • Påvisar allergi mot katter, pollen och dammkvalster
 • Självtest som är lätt att använda
 • Baseras på 1 smärtfritt stick i fingertoppen
 • Resultat inom 15 minuter

Om Allergie Check® – Dammkvalster

Dammkvalsterallergi innebär att immunförsvaret reagerar med överkänslighet vid kontakt med ett protein som finns i dammkvalstrets avföring. Avföringspartiklarna svävar fritt i luften. Dammkvalster finns i princip överallt. De trivs framför allt i madrasser, sängkläder, sovsäckar och kuddar, men även i heltäckningsmattor och möbler. Allergi mot dammkvalster är inte säsongsbunden. Dammkvalster livnär sig på hudfjäll från människor och husdjur.

Så fort en person med dammkvalsterallergi andas in avföring från dammkvalster, börjar histamin bildas i kroppen. Allergireaktionen orsakar olika slags besvär, som t.ex:

 • Klåda
 • Nysningar
 • Eksem
 • Kliande och/eller rinnande ögon
 • Rinnande näsa eller nästäppa
 • Andningsbesvär
 • Andnöd

Innan du vidtar åtgärder för att bekämpa dammkvalster är det en bra idé att testa om du verkligen lider av dammkvalsterallergi.

Testresultat vid användning av Allergie Check® – Dammkvalster har visat sig överensstämma till 98% med test som görs i laboratorier. Självtestet bygger på ett unikt, patenterat system med vilket dammkvalsterallergi kan påvisas.

Användning

Följ anvisningarna i den medföljande bipacksedeln. Rekommenderat användningssätt för Allergie Check® – Dammkvalster är:

 • Använd den medföljande lansetten när du sticker dig i fingret. Avlägsna lansettens skyddshylsa och tryck den vita spetsen mot fingertoppen tills du hör ett klick.
 • Använd det medföljande röret för uppsamling av blod. Massera fingret tills en bloddroppe bildas. Håll röret horisontalt i bloddroppen. Blodet sugs nu upp av sig självt. Röret ska fyllas upp till strecket.
 • Överför blodet till testkassettens minsta öppning. Om du håller rörets undre ände i den minsta öppningen (markerad med en bloddroppe), överförs blodet automatiskt till testkassetten.
 • Tillsätt testvätskan och vänta i 15 minuter. Avlägsna den blå förslutningen på tuben med testvätska och häll vätskan i testkassettens största öppning.
 • Aktivera testet genom att dra det blå reglaget utåt sidan. Efter 15 minuter ska testet aktiveras. Dra det blå reglaget utåt sidan så långt det går. Testet är nu aktiverat (vilket syns på den rödaktiga färgskiftningen).
 • Efter 15 minuter kan testresultatet avläsas. Ett eller flera streck syns på Allergie Check® – Dammkvalster. Följ anvisningarna i den medföljande bipacksedeln när du avläser testresultatet.

När ska självtestet inte användas?

Läs igenom bipacksedeln för mer information om självtestet. Är du osäker på om testet är lämpligt att använda i ditt fall? Rådgör i så fall med din läkare.

Biverkningar

Inga biverkningar har rapporterats vid användning av Allergie Check® – Dammkvalster.

Innehållsdeklaration

Allergie Check® – Dammkvalster är ett självtest för hemmabruk som innehåller:

 • Påvisar allergi mot dammkvalster
 • Självtest som är lätt att använda
 • Baseras på 1 smärtfritt stick i fingertoppen
 • Resultat inom 15 minuter

Om Allergie Check® – Dammkvalster

Dammkvalsterallergi innebär att immunförsvaret reagerar med överkänslighet vid kontakt med ett protein som finns i dammkvalstrets avföring. Avföringspartiklarna svävar fritt i luften. Dammkvalster finns i princip överallt. De trivs framför allt i madrasser, sängkläder, sovsäckar och kuddar, men även i heltäckningsmattor och möbler. Allergi mot dammkvalster är inte säsongsbunden. Dammkvalster livnär sig på hudfjäll från människor och husdjur.

Så fort en person med dammkvalsterallergi andas in avföring från dammkvalster, börjar histamin bildas i kroppen. Allergireaktionen orsakar olika slags besvär, som t.ex:

- Klåda

- Nysningar

- Eksem

- Kliande och/eller rinnande ögon

- Rinnande näsa eller nästäppa

- Andningsbesvär

- Andnöd

Innan du vidtar åtgärder för att bekämpa dammkvalster är det en bra idé att testa om du verkligen lider av dammkvalsterallergi.

Testresultat vid användning av Allergie Check® – Dammkvalster har visat sig överensstämma till 98% med test som görs i laboratorier. Självtestet bygger på ett unikt, patenterat system med vilket dammkvalsterallergi kan påvisas.

Användning

Följ anvisningarna i den medföljande bipacksedeln. Rekommenderat användningssätt för Allergie Check® – Dammkvalster är:

 1. Använd den medföljande lansetten när du sticker dig i fingret. Avlägsna lansettens skyddshylsa och tryck den vita spetsen mot fingertoppen tills du hör ett klick.
 2. Använd det medföljande röret för uppsamling av blod. Massera fingret tills en bloddroppe bildas. Håll röret horisontalt i bloddroppen. Blodet sugs nu upp av sig självt. Röret ska fyllas upp till strecket.
 3. Överför blodet till testkassettens minsta öppning. Om du håller rörets undre ände i den minsta öppningen (markerad med en bloddroppe), överförs blodet automatiskt till testkassetten.
 4. Tillsätt testvätskan och vänta i 15 minuter. Avlägsna den blå förslutningen på tuben med testvätska och häll vätskan i testkassettens största öppning.
 5. Aktivera testet genom att dra det blå reglaget utåt sidan. Efter 15 minuter ska testet aktiveras. Dra det blå reglaget utåt sidan så långt det går. Testet är nu aktiverat (vilket syns på den rödaktiga färgskiftningen).
 6. Efter 15 minuter kan testresultatet avläsas. Ett eller flera streck syns på Allergie Check® – Dammkvalster. Följ anvisningarna i den medföljande bipacksedeln när du avläser testresultatet.

När ska självtestet inte användas?

Läs igenom bipacksedeln för mer information om självtestet. Är du osäker på om testet är lämpligt att använda i ditt fall? Rådgör i så fall med din läkare.

Biverkningar

Inga biverkningar har rapporterats vid användning av Allergie Check® – Dammkvalster.

Innehållsdeklaration

Allergie Check® – Dammkvalster är ett självtest för hemmabruk som innehåller:

- 1 steril lansett

- Rör för uppsamling av blod

- Tub med testvätska

- Testkassett

- Utförlig bipacksedel

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 12-09-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen