Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Alvesco

Alvesco är en typ av läkemedel som kallas glukokortikoid och används som förebyggande medel för personer med astma. Det innebär att det måste tas regelbundet under en period för att förebygga astmasymtom, även om du mår bra. Det är inte avsett att behandla ett plötsligt astmaanfall, eftersom det endast aktiveras när det har inhalerats i lungorna. Ett läkemedel med snabbare verkan ska användas till att behandla astmaanfall. Astma kan vara livshotande, så om du inte har en lämplig inhalator med dig och känner att du får ett astmaanfall, ska du söka akut läkarhjälp.

Vad är Alvesco?

Alvesco är en typ av läkemedel som kallas glukokortikoid och används som förebyggande medel för personer med astma. Det innebär att det måste tas regelbundet under en period för att förebygga astmasymtom, även om du mår bra. Det är inte avsett att behandla ett plötsligt astmaanfall, eftersom det endast aktiveras när det har inhalerats i lungorna. Ett läkemedel med snabbare verkan ska användas till att behandla astmaanfall. Astma kan vara livshotande, så om du inte har en lämplig inhalator med dig och känner att du får ett astmaanfall, ska du söka akut läkarhjälp.

Hur fungerar Alvesco?

Ciclesonid, den aktiva ingrediensen, minskar inflammation i luftvägarna, vilket förbättrar luftflödet och minskar astmasymtomen. Aerosolburken hjälper läkemedlets små partiklar att snabbt nå in i lungornas små luftvägar.

Hur tar man Alvesco?

Alvesco kommer i form av en areosolinhalator och ska inandas oralt. Innan du använder den första gången, ska Alvesco-inhalatorn prepareras.

Ta av plastlocket på munstycket.
Håll det upprätt och tryck ut tre provsprutningar. Se till att inhalatorn är vänd från ditt ansikte.

Titta på dosindikatorfönstret, och kontrollera att minst 60 sprutomgångar visas. Om mindre än 60 sprutomgångar finns kvar efter de tre preparationssprutningarna, returnera den till apoteket.

För att använda Alvesco-inhalatorn:

 • Håll inhalatorn mellan tummen och pekfingret, så att sprutområdet är obehindrat.
 • Placera munstycket i munnen, med nedersta delen mot tungan.
 • Andas ut långsamt.
 • När du andas in igen, släpp inhalatorn genom att trycka hårt på dosindikatorn och hålla andan så länge som möjligt (sikta på minst tio sekunder).
 • Ta bort inhalatorn och andas ut långsamt.
 • Skölj munnen med varmt vatten (det minskar risken för tandröta).
 • Sätt på locket och förvara inhalatorn på en säker plats tills det är dags för nästa dos.

Alvesco ska helst tas en gång om dagen, morgon eller kväll. Läkemedlets optimala verkan kan minskas efter fyra veckor av kontinuerligt bruk.

Dosering

Alvesco är lämpligt för vuxna och barn från 12 år. En typisk dos är 160 mikrogram om dagen, men den förskrivna dosen kan vara mellan 100–400 mikrogram om dagen. Risken för en skadlig överdos är ytterst liten, men du ska alltid följa läkarens eller apotekarens anvisningar.

Biverkningar

Vanliga biverkningar av Alvesco inkluderar:

 • Huvudvärk
 • Näsblödning
 • Ledvärk
 • En dålig smak i munnen
 • Rinit

När är det inte säkert att ta Alvesco?

För att säkerställa att Alvesco är ett läkemedel som är lämpligt för dig, ska du alltid upplysa din läkare om alla mediciner som du tar för närvarande, inklusive receptfria eller örtmediciner. Alvesco kan vara olämpligt att ta om du har eller har haft:

 • Tuberkulos
 • Glaukom
 • Osteoporos
 • Herpes i ögonen

Graviditet/Amning /Bilkörning/ Alkohol

Det har inte gjorts några studier om Alvescos säkerhet under graviditet eller amning. Tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid, eller ammar. Det finns inga kontraindikationer mot bilkörning eller förtäring av alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen