Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Bactroban

Bactroban är en antibakteriell hudsalva. Det verksamma ämnet mupirocin är ett antibiotikum. Detta läkemedel dödar bakterier som förorsakar infektioner i huden. Bactroban kan endast fås på recept som kräm, salva och nässalva.

Vad är Bactroban?


Bactroban är en antibakteriell hudsalva. Det verksamma ämnet mupirocin är ett antibiotikum. Detta läkemedel dödar bakterier som förorsakar infektioner i huden. Bactroban kan endast fås på recept som kräm, salva och nässalva.

För vad används medicinen?


Läkare föreskriver Bactroban vid diverse bakteriella hudinfektioner, såsom:

  • Impetigo;
  • Bölder;
  • Inflammerade sår eller inflammerade hårrötter;
  • Varbildningar;
  • Inflammerat eksem;
  • Infektioner i näsan.


Bactroban dödar diverse sorters bakterier som lever på huden och slemhinnorna, som stafylokocker och streptokocker. På så sätt kan hudinfektionen läka snabbare och försvinner symptom som smärta, klåda, blåsor, svullnad och en röd hud.

Hur använder du Bactroban?


Bactroban kan fås som kräm, salva och nässalva. Läkaren föreskriver Bactroban för det mesta som kur på högst 10 dagar. Slutför kuren helt, även om besvären redan har upphört. Du kan lägga på salvan och krämen i ett tunt lager med ett finger på de infekterade ställena. Rengör huden så noga som möjligt innan du lägger på produkten. Nässalvan kan du föra in med lillfingret i näsborren. Knip sedan ihop näsan försiktigt och massera näsvingarna. Salvan sprids på så sätt i näshålan. Tvätta händerna noga efteråt. Låt inte Bactroban komma i ögonen. Händer detta ändå, skölj då ögat med vatten.

Dosering


Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Bactroban som följer:

  • Vuxna och barn: Lägg på en liten mängd av salvan eller krämen på de infekterade ställena under den föreskrivna perioden två till tre gånger om dagen.


Rådgör med läkaren om du inte märker någon förbättring efter sju dagar. Läkaren avgör hur länge du ska fortsätta att använda denna medicin. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar


Läkemedel kan ge biverkningar. Vid användning av Bactroban kan du eventuellt uppleva följande besvär:

  • Hudirritation (en brännande känsla, klåda eller smärta) på det ställe där produkten har lagts på;
  • Nysning (vid användning av nässalvan);
  • Torr eller känslig hud på de behandlade ställena.


Rådgör med läkaren om du får mycket besvär av biverkningar. Mer information om biverkningarna finner du i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?


Använd inte Bactroban om du är överkänslig för mupirocin eller ett av de använda hjälpämnena. Du finner en översikt över sammanställningen av produkten i bipacksedeln. Rådfråga läkaren om du kan använda Bactroban om du har en försvagad njurfunktion.

Graviditet / körförmåga / alkohol


Använd Bactroban endast i samråd med läkaren om du är gravid eller ammar.

Det finns inga varningar vad gäller bilkörning eller användning av alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen